Főkép

Az emberiség történelmét bekalandozó utunk során elékeztünk az ókori görögökhöz, akikről minden európai tudja, mennyire meghatározó szerepük volt kultúránk kialakulásában, viszont ha birodalomépítő tevékenységüket nézzük, tíz évet leszámítva nem sok bámulnivalót látunk.

Persze ott vannak a városállamok, akik a fejlődés különféle irányait képviselik (Athén, Spárta, stb.), de a harmadik kötet megismerése után nem a tényleges eredmények ejtik bámulatba az olvasót (az akkori demokrácia különben is más, mint napjaink demokráciája), hanem az, miért tartják a mai napig ennyire fontosnak a szellemi irányzatokat.

Tényleg annyira nagy szám lenne a szkepticizmus, az epikureizmus, a sztoicizmus megalkotása? Ennyire meghatározó volt Platón, Szókratész és Arisztotelész? Véletlen lenne, hogy az ókori világ hét csodájából öt a görögökhöz kapcsolódik? Esetleg az olimpiai játékok révén vannak még mindig a közgondolkodásban? Vagy csupán a kiváló marketingmunkának köszönhető hírnevük fennmaradása?

Elvégre Leónidász spártai királyról minden iskolát járt ember tudja, mit csinált és mondott. Tudunk hozzá hasonlítható római, gall, frank vagy perzsa héroszról, és utolsó szavaikról? Pedig voltak. Talán globalizációs kísérletük, a hellenizmus elterjesztése miatt számítanak nagynak? Esetleg Nagy Sándor világbirodalmának hihetetlenül gyors meghódítása (és nem sokkal lassabb széthullása) érdemel figyelmet?

Nos nem tudom a fenti kérdésekre a választ (erre a kötet sem vállalkozik, csak szépen sorjában mindent megemlít), de az nyilvánvaló, hogy a sorozat harmadik kötete alapján a görögök felkerülnek a meghatározó népeknek emelt emelvényre, mivel ténykedésük hatása egyszerre volt helyi és világméretű. Bukásuk elkerülhetetlen következménye volt a városállamok és Nagy Sándor utódai által vezetett államok viszálykodásának – no meg Róma színrelépésének.

A sorozat kötetei:

1. Őstörténet és a korai civilizációk
2. Az ókor nagy birodalmai
3. Az antik görög civilizáció
4. Róma virágkora és bukása
5. A Kolumbusz előtti Amerika
6. A keleti kultúrák virágzása
7. A korai középkor és az iszlám
8. A késő középkor világa
9. A reneszánsztól az ellenreformációig
10. Spanyol hódítók és a gyarmatosítás
11. Az abszolutizmus kora és a barokk
12. A forradalmak évszázada
13. Európa és Amerika a XIX. században
14. Az ipari forradalomtól a 20. századig
15. Az első és a második világháború
16. A globalizálódó világ