FőképEzt is megértem – több mint fél év alatt eljutottam az őskortól a 21. századig. Közben láttam az emberiség történelmének pár ezer évét, olvastam zeneszerzőkről, írókról, gondolkodókról, uralkodókról és politikusokról.
Népek jöttek és mentek, hol kelet, hol nyugat játszott vezető szerepet, volt idő, amikor az ország területe, volt, amikor a gazdaság teljesítőképessége számított. Hajdan csak a szomszéd települést ismerték, ma már az egész világot.
Régen – legalábbis Európában – a papság volt a tudás letéteményese, napjainkban majdnem minden elérhető a világhálón, ki sem kell mozdulnunk a szobából.

De nem ragozom tovább, hatalmas utat tettünk meg – és még mindig nem tudjuk, zsákutcában járunk, vagy sikerül ép ésszel és bolygóval kilábalnunk a jelenlegi helyzetből.

A sorozat vállalt célkitűzését – az utolsó pár ezer év ismertetése – véleményem szerint teljesítette. Az egységesre szabott terjedelem miatt szó sem lehetett a mélyebb összefüggések, vagy bármely érdekesebb esemény részletesebb bemutatására, ellenben átfogó képet kaptunk világunk történelméről. Aki ennél többre kíváncsi, az járjon utána.

Mindenképpen dicséretet érdemel a gazdag képanyag, ráadásul ezúttal nem a különféle albumokból, kiadványokból jól ismert fotók, ábrák és képek szerepelnek, hanem számos meglepetés is fellelhető a kötetek illusztrációi között.

A hazai szerkesztők azonban nem csak az eredeti spanyol szöveg szolgai átvételére gondoltak, hanem a megfelelő helyeken önálló magyar szócikkeket írtak. Ezek némelyike – talán éppen tömörségük miatt – meglepő összegzést eredményez (gondolok itt a világháborúk előtti és utáni anyagokra).

Pár, a leadási határidő miatt a korrektor éberségét kijátszó sajtóhibát, illetve nem elegánsra fésült mondatot leszámítva azt mondom, igényes, a következő 10-20 évben biztosan haszonnal forgatható sorozat került a polcokra.

A sorozat kötetei:1. Őstörténet és a korai civilizációk
2. Az ókor nagy birodalmai
3. Az antik görög civilizáció
4. Róma virágkora és bukása
5. A Kolumbusz előtti Amerika
6. A keleti kultúrák virágzása
7. A korai középkor és az iszlám
8. A késő középkor világa
9. A reneszánsztól az ellenreformációig
10. Spanyol hódítók és a gyarmatosítás
11. Az abszolutizmus kora és a barokk
12. A forradalmak évszázada
13. Európa és Amerika a 19. században
14. Az ipari forradalomtól a 20. századig
15. Az első és a második világháború
16. A globalizálódó világ