search icon


Címke: Mikszáth Kálmán műveiTurán Beatrix | 2011. 10. 28.

Mikszáth Kálmán: Mesés várak / A gyermekszobában

A Kossuth Kiadó Mikszáth Kálmán-életműsorozatának utolsó kötetében két kötetnyi írás kapott helyet. A Mesés várakban Mikszáth az ország számos híres és legendás várát veszi sorra,...

Hegyi Zoltán Imre | 2011. 10. 18.

Mikszáth Kálmán: A lohinai fű és más elbeszélések

Ha gondolatban végigpörgetem magamban Mikszáth elbeszéléseit, kisregényeit, „népies beszélyeit”, „krónikáit”, úgy tűnik, a Kossuth Kiadó által futó friss életműkiadás A lohinai...

Galamb Zoltán | 2011. 08. 25.

Mikszáth Kálmán: Az igazi humoristák | Írói arcképek

  Még a legnagyobb íróknak is vannak csekélyebb művei. Persze semmiképp nem a minőség, sokkal inkább a terjedelem és a viszonylagos jelentőség kicsiny voltát értem ezalatt. Tárcák, más...

Galamb Zoltán | 2011. 08. 16.

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és kora

Ritkaságszámba megy, hogy egy kiváló író életrajzát egy hozzá hasonlóan jelentős pályatárs írja meg. Még érdekfeszítőbb lehet a biográfia, ha a két nagyság közötti kapcsolat nem...

Hegyi Zoltán Imre | 2011. 08. 09.

Mikszáth Kálmán: A gavallérok és más elbeszélések

Ha nincs ez az életműkiadás, talán soha nem veszem a kezembe újra a címadó elbeszélést. Klasszikusaink újrakiadásának egyik – tán a legfontosabb – értelme, hogy újraolvasásra provokálnak....

Galamb Zoltán | 2011. 07. 20.

Mikszáth Kálmán: A tisztelt Ház | Az én kortársaim

Talán nem túlzottan a földtől elrugaszkodott megállapítás, hogy Mikszáth Kálmán történelem iránti kitüntetett érdeklődése, de meg anekdotázó hajlama is részben párhuzamba hozható...

Galamb Zoltán | 2011. 07. 07.

Mikszáth Kálmán: A fekete város

Noha eredetét tekintve a műfaj nem a magyar irodalmi kánonhoz köthető, a történelmi regény esztétikájáról mégis hazánk fia értekezett a legkimerítőbben. A regénytípusról elnevezett...

Hegyi Zoltán Imre | 2011. 04. 12.

Mikszáth Kálmán: Kísértet Lublón és más elbeszélések

Olvasom – megint – a Kísértet Lublónt, és észre sem veszem, mikor görbül mosolyra a szám, csak azon kapom magam: vigyorgok – ahogy mondani szokás –, mint a vadalma. Úgy üdít fel megint...

Galamb Zoltán | 2011. 03. 28.

Mikszáth Kálmán: A szelistyei asszonyok és más elbeszélések

Ugyan pályájuk nemzetközi mércével sajnos aligha összevethető, Mikszáth Kálmán mégis több tekintetben hasonló helyet foglal el a magyar irodalomban, mint az amerikaiban Mark Twain. Pedig...