Főkép

A sorozat ötödik kötetében már szó esett Közép- és Dél-Amerika Kolumbusz előtti történetéről – most következik a folytatás. Nyitásként röviden megismerjük a spanyol és portugál hódításokat. Ez utóbbi egy véletlen következménye, hiszen Brazília felfedezője, Álvarez de Cabral eredetileg Afrika partjai mentén Indiába tartott, amikor 13 hajójával „eltévedt”, és kikötött valahol messze nyugaton (amit azonmód elnevezett Tierras de Vera Cruznak).

A 10. részben a fő hangsúly azonban nem a hódításokon, a kincsvadászattal együtt járó (részben a behurcolt betegségek okozta) népességcsökkenésen van, hanem azon: miként alakultak ki az itteni gyarmatok.

Új-Granada Alkirályáság, Peru Alkirályság, Rio de la Plata Alkirályság – ez a három közigazgatási egység volt a spanyol uralom alapja Dél-Amerikában. Az első partraszállást következő háromszáz évben nem csak egy új gazdasági rendszer jött létre, hanem az ezzel együtt járó társadalmi átalakulás is bekövetkezett. A kialakuló vezető réteg nem csak gazdasági hatalmat, hanem egy idő után politikai függetlenséget akart a koronától.

Erre remek lehetőséget biztosítottak a napóleoni háborúk, no meg ott volt a sikeres északi forradalom, aminek végén 13 angol gyarmat kimondta függetlenségét. Egyszóval úgy tűnt, elérkezett az idő. Ám hiába vívtak egymással elkeseredett csatákat királypártiak és patrióták, hiába vívták ki szabadságukat, Simón Bolivar álma az egyesült kontinensről sosem valósult meg. A „Dél-Amerikai Egyesült Tartományok” létrejöttét a belső ellentétek gátolták (ennek köszönhetően a régiók egymástól eltérő érdekeik miatt sorra önállósodtak).

Hasonló volt a helyzet az újonnan létrejött Mexikói Császárságban, ami kezdetben Oregontól egészen Panamáig terjedt. A belső hatalmi harcok – no meg az Amerikai Egyesült Államok beavatkozása – után ez is feldarabolódott, egy része az északi szomszédhoz került. Mindezeken túl az sem elhanyagolható, hogy a nagyhatalmak (főként Anglia) egyáltalán nem óhajtottak szembenézni egy új nagyhatalommal.

És ha mindez nem lenne elég, menet közben még megismerjük a Misszió című filmből ismert jezsuita missziók sorsát, valamint a rabszolgaság elterjedését, hatását a társadalomra.

A sorozat kötetei:

1. Őstörténet és a korai civilizációk
2. Az ókor nagy birodalmai
3. Az antik görög civilizáció
4. Róma virágkora és bukása
5. A Kolumbusz előtti Amerika
6. A keleti kultúrák virágzása
7. A korai középkor és az iszlám
8. A késő középkor világa
9. A reneszánsztól az ellenreformációig
10. Spanyol hódítók és a gyarmatosítás
11. Az abszolutizmus kora és a barokk
12. A forradalmak évszázada
13. Európa és Amerika a XIX. században
14. Az ipari forradalomtól a 20. századig
15. Az első és a második világháború
16. A globalizálódó világ