search icon


Címke: Allprint KiadóMakai Péter Kristóf | 2006. 01. 19.

Palóc mese-beszéd (mesék betűre, képre és emberi hangra)

Palócföld, Felvidék. Ma már művelt magyarnak számít az, aki Mikszáthon kívül bárki mást meg tudna nevezni, mint a palócság kultúrájának letéteményesét. Ő is 159 éve született, és...

Mezei Attila | 2005. 09. 07.

Heribert Illig-Klaus Weissgerber: Magyarok a kitalált középkorban / Újraírt történelem

Amikor a Kitalált középkort olvastam, bennem is felvetődött a kérdés: mi van velünk, magyarokkal? Hiszen az Illig szerinti kitalált idő minket, és az előttünk itt élőket is érzékenyen...

Galgóczi Tamás | 2005. 06. 20.

Aszlányi Károly: Hét pofon

Aszlányi Károly (1908-1938) mindössze harminc éves, amikor autóbalesetben meghalt. A szépreményű író színdarabjaival, ifjúsági regényeivel és humoros írásaival is sikeres volt. Főként...

Galamb Zoltán | 2005. 06. 03.

Marcus Tullius Cicero: Tusculumi eszmecsere

Ciceróról mindenkinek rögtön az ékesszólás művészete, s többnyire nem a filozófia jut eszébe. Mindez nem véletlen, hiszen ha Julius Caesar egyre erősödő diktatórikus hatalmának nyílt...

Mezei Attila | 2005. 04. 25.

Heribert Illig: Kitalált középkor (A történelem legnagyobb időhamisítása)

A történelemhamisítás gondolata egyrészt azért pattant ki Heribert Illig fejéből, mert Nagy Károly és kora felettébb kitűnik a környező időkből (mint villanyfény az éjszakában), másrészt...

ekultura.hu | 2005. 04. 02.

Részlet Mario Alinei: Ősi kapocs - A magyar etruszk nyelvrokonság című könyvéből

A magyar olvasó számára azonban, mielőtt nekilát könyvem olvasásához, szükségesnek tartom hangsúlyozni, hogy e könyv olasz közönség számára íródott, és ennek hatása a mű szerkezetére...

Mezei Attila | 2004. 11. 19.

John Lennon saját szavaival

Különös szembesülni valakivel, ha az illető nagyon nagy sztár, akiről eddig ezt meg azt mondták különféle emberek, és óhatatlanul kialakul valamilyen kép róla az emberben. Még különösebbé...

Galgóczi Tamás | 2004. 03. 26.

Heribert Illig – Franz Löhner: A Kheopsz piramis

Már az ókori görögök is értetlenül álltak a Nílus parti piramisok előtt. Miért építették ezeket a hatalmas kőhalmokat, de legfőképpen, hogyan? Mivel nem tudtak egyértelmű választ adni...

Mezei Attila | 2004. 03. 16.

Luc Bürgin: Régészeti rejtélyek

Nemrég az egyik neves tv-csatorna „élőben” közvetített a Kheopsz piramisban újonnan talált légakna feltárásáról. A terv az volt, hogy egy távirányítású robotot küldenek be a járatba,...