Főkép

Philip Kindred Dick életműve az Egyesült Államok tudományos-fantasztikus irodalmának egyik sarokköve. Nélküle beszélni az SF-ről olyan lenne, mint Beethovent kihagyni a zenetörténetből, vagy Van Goghot a festészet történetéből.

Az általa teremtett világok egész sorozata annyira egyedi, hogy ezer közül is kiszúrja az ember.
Írásmódjára és életszemléletére is jellemző, hogy regényeiben és életében egyaránt ezer szilánkra hasad a valóság érzéklete, kapaszkodó nélkül hagyva az olvasót arra nézvést, vajon melyik szilánkban csillan meg az igazi világ képe.

Ezt a kaotikus életművet tárja elénk vastag monográfiájában Lawrence Sutin. Különösen nagy feladat Sutin vállalása, hiszen a kultikus sci-fi írót minden rajongói csoport, élettárs és barát kisajátította magának.
Bár több kötetnyi életrajz, visszaemlékezés és spekuláció született Philip Kindred Dick életének eseményeiről, ezek a tódításoktól és torzításoktól korántsem voltak mentek.
A PKD körül kialakult mítoszok szívesen öltöztették az Egyetlen Igaz Látnok, a Paranoiás Drogos, vagy a Kor Áldozatának ruháiba.

Sutin kimerítő részletességű életrajza azért egyedi, mert a korábbi életrajzokkal ellentétben visszafogottan, tárgyilagosan mutatja be PKD életét, de e mellett (legalábbis a kötet angol címében) elismeri, hogy az általa ismertetett életút csak egy a millió szilánk között.

Az életrajzi kötet megírása során minden bizonnyal komoly problémát okozhatott, hogy Dick több tízezer oldalnyi írást hagyott maga után, és ebből legalább nyolcezer oldalt tesz ki monumentális valóságértelmező kísérlete, az Exegézis.
Az író teljes munkásságának ismerete és szeretete végig szembetűnő, de sosem válik tolakodóvá Sutin életrajzában, ezzel is jelezve olvasójának, hogy előzetes elméletgyártások nem befolyásolták Dick-képének összeállításakor.

A majd’ ötszáz oldalból egy igazi self-made man képe rajzolódik ki, olyan íróé, akinek meg kellett küzdenie minden egyes személyiségdarabkájáért.
Apjához és anyjához fűződő „húzd-meg-ereszd-meg” viszonya hallatán bármelyik kezdő pszichológus szájában összefutna a nyál, késő tinédzserkori szexuális kételyei, számos félresikerült házassága láttán pedig már előzetesen állítanák ki a diagnózist.

Mégis, Sutin rengeteg utánajárás és számos beszélgetés után inkább annak a tábornak ad igazat, akik Dicket egy élénk fantáziájú, paranoiás, de józan embernek látják.
A lapokról egy olyan férfi tekint ránk vissza, aki a korára nagyon érzékeny volt, és az összes kínálkozó lehetőséggel élt, hogy teljességében megtapasztalhassa és megragadhassa az emberi lét apró pillanatait egy igazán szorongó korban.

A könyv első látásra vastagnak tűnik, de amint az olvasó belekezd, a lapok egymás után olvadnak el.
Megelevenedik a huszadik század legtermékenyebb sci-fi írójának bölcsője az Egyesült Államok nyugati partján: családtagok nyilatkoznak, pszichológusok és szeretők véleményét ismerjük meg, számos ismerős író tűnik fel a színen, miközben haladunk előre az időben, végigkísérve Philt az íróvá, majd a legendává válás útján.

Sutin életrajzában regényekből ismerős szereplők hús-vér alakmásait pillanthatjuk meg és kísérhetjük figyelemmel, ahogy emberből sajátságosan torzult regényalak lesz a Phil szemüvegén átszűrődő fényben.
Én a könyv elolvasása után, mikor Phil Dick fotóját szemléltem, és elgondolkodtam azon, hogy milyen furcsa hely ez a világ, meg hogy mi minden megesik velünk, akkor meg mertem volna rá esküdni, hogy egy pillanatra a fénykép szemében megcsillant a megértés rózsaszín lézersugara.

Kapcsolód írások:Philip K. Dick: Palmer Eldritch három stigmája
Philip K. Dick: Kizökkent idő
Philip K. Dick: Ubik
Philip K. Dick: Valis
Philip K. Dick: Figyel az ég
Philip K. Dick: Kamera által homályosan
Philip K. Dick: Az ember a Fellegvárban
Philip K. Dick: Álmodnak-e az androidok elektronikus bárányokkal?
Philip K. Dick: Lenn a sivár Földön
Philip K. Dick: Időugrás a Marson
Philip K. Dick: Csordulj könnyem, mondta a rendőr (MKP)
Philip K. Dick: Csordulj könnyem, mondta a rendőr (UN)
Philip K. Dick: Az Alfa hold klánjai
Philip K. Dick: Már megint a felfedezők
Philip K. Dick: Dr. Vérdíj
Philip K. Dick: Várjuk a tavalyi évet
Agave 100
Philip K. Dick: Galaktikus cserépgyógyász
Philip K. Dick: Istenek inváziója
Philip K. Dick: Szabad Albemuth Rádió
Szívélyes Fahrenheit
Philip K. Dick: Visszafelé világ
Út a csillagokig
Philip K. Dick Csúszkáló valóságok
Philip K. Dick: A Titán játékosai

Életrajz
Részlet a regényből