Főkép

Andrew S. Grove (Gróf András) Magyarországon született. Az 1956-os forradalom után emigrált az Egyesült Államokba. Három évvel később vegyészmérnöki oklevelet szerzett a New York Városi Egyetemen, további három év múlva a Kaliforniai Egyetemen (Berkeley) szerzett Ph.D. fokozatot. Kutatóként részt vett azokban a munkákban, amelyek korszakos áttörést hoztak a félvezetők technológiájában. Vállalkozóként közreműködött az Intel Corporation alapításában, amelynek később az elnöke lett. 1998-ban az Egyesült Államokban őt választották az év emberének.

Szóval nem kis ember, ezért úgy vélem, érdemes odafigyelni a mondanivalójára. „Csúcsteljesítményű vezetés” című könyvében ugyanis olyan igazságokat fogalmaz meg, amelyek valószínűsíthetően nagyban segítik bármely vezető beosztású ember munkáját. Természetesen pár, nyugaton bevált módszer elsőre inkább idegenségével, mint újszerűségével hat, de némi gondolkodás után be lehet látni a mögöttük lévő igazságot.

A könyv szerkezetét tekintve úgy épül fel, ahogy egy képzeletbeli vállalat növekszik és terjeszkedik. Az első fejezetben a termelés alapjairól esik szó. Itt fogalmazódik meg a mindenkori elvárás bármilyen munkavégzéssel szemben: előállítani és eljuttatni a vevő igényei szerinti terméket határidőre, elfogadható minőségben, a legalacsonyabb költséggel. A költségek csökkentésének egyik előfeltétele a termelékenység mérése. Ez egy gyártósor esetében elég egyszerű, de szellemi munkánál jóval nehezebb. A vezető feladata, hogy mégis mérhetővé tegye pl. az irodai munkát. Ez a lépés többek között világosan meghatározza, mi is a célja az adott csoportnak.

A továbbiakban a szerző azt vizsgálja, hogy a termelés/előállítás folyamatát hogyan célszerű ellenőrizni, milyen módszerek használatosak. Nos, mire idáig eljutottunk, megismerkedhettünk egy működő szervezettel, amelyet már csak vezetni kellene. Ennek mikéntjével foglalkozik a második fejezet, amely rögtön azzal a meghökkentő kérdéssel kezd, hogy miként értékeljük a vezetőt? Lehet-e sikeres egy rosszul működő részleg vezetője? A válasz egyértelműen nem, hiszen a vezető teljesítményét saját szervezetének teljesítménye határozza meg. Mindezeken felül alaposan elemzésre kerül még az a kérdés is, hogy egyáltalán mi a vezető feladata. Megbeszélések, értekezletek, döntés és tervezés, csak hogy a legfontosabbakat megemlítsem. Ez a fejezet különösen tanulságos része a könyvnek.

A következő fejezetben a könyv elején megismert vállalat terjeszkedik, új telephelyeket és üzemeket létesít. Hogyan lehet minél jobb eredményt elérve irányítani a különböző egységeket? Mi is az a hibrid szervezet? Mit kell érteni a kettős irányításon? Érdekes kérdések, hasznos válaszokkal.

Itt kerülnek tárgyalásra a különféle irányítási módok, előnyeikkel és hátrányaikkal egyetemben. Az egyértelműen kiderül, hogy nincs legjobb módszer, csupán az adott helyzetben létező legjobbról beszélhetünk. A feladatok és módszerek megismerése után mindenképpen célszerű említést tenni a vezetők és beosztottak kapcsolatáról. Képzés, ösztönzés, értékelés – ennek a hármasnak a megléte és milyensége határozza meg azt, hogy a vezető mennyire képes terveinek megfelelően irányítani a hozzá tartozó embereket.


Hasznos könyv, vezetőknek különösen ajánlott, de bárki nyugodt szívvel elolvashatja – utána biztosan máshogy fog nézni a főnökeire.