Főkép Igazából nem voltak előzetes elképzeléseim a Sába titkával kapcsolatban, valami kis egyszerű fantasyre számítottam, helyette egy vaskos történelmi regényt kaptam, amely az ókortól egészen napjainkig terjedő cselekménye révén megdöbbentő leleplezést ígér. A könyvben négy idősík váltakozik, hol jóval Jézus születése előtt, Salamon király idejében vagyunk, hol a Római Birodalom keresztényüldözését nézhetjük közelről, vagy akinek ez nem tetszik, az a Keresztesháborúk idején keresheti az izgalmakat, míg az utolsó idősíkon egy napjainkban játszódó szál hivatott összefoglalni a cselekményt – ez utóbbi hősei számomra kicsit meglepő módon magyarok. A fentiek alapján remélem már mindenki sejti, hogy a bevezetőben leírtaknak megfelelően Leslie Schönbrunn (Szépkúti László) a kereszténység, illetve az egyház és a Biblia kapcsán kezdett el gondolkodni, és ennek eredményeként legalább olyan meglepő ötlet jutott eszébe, mint az Angyalok és démonok című regény szerzőjének.
 
Történelmi regényről lévén szó, nagyon fontos a hitelesség, az előzetes kutatás, a hétköznapok pontos ábrázolása. A leírtak alapján úgy gondolom, ezt a házi feladatot lelkiismeretesen elvégezte a szerző (illetve segítői), ahol pedig eltér a valóságos eseményektől (I. Constantinus halála például), azt a történet igényelte csúsztatásnak tudom be. Mondjuk az nem egészen világos előttem, egyes szereplők nevét miért kellett az általánosan ismerttől eltérő módon használni (például Athanasius = Alexandriai Szent Atanáz), illetve zavaró volt a pentalpha kifejezés, amit szerintem magyarul inkább pentagrammának, vagy pentagramnak mondunk, legalábbis még nem találkoztam ezzel az elnevezéssel, pedig jó néhány hasonló könyv megfordult már a kezemben.
 
A regény azon kívül, hogy Salamon király és Sába királynő kapcsolatával foglalkozik (ez számomra nem jelentett újdonságot, annak idején az etiópiai sziklatemplomok ürügyén már leírták a két uralkodó közös fiának, Meneliknek a történetét, aki a Frigyládával a hóna alatt távozott Jeruzsálemből), kiemelten kezeli a Biblia kanonizációját, vagyis azt a folyamatot, melynek során a korabeli egyház vezetői eldöntötték, mi kerüljön be és mi maradjon ki isten könyvéből. Ez egyáltalán nem volt egyszerű feladat (évtizedekig tartott, mire befejezték), mert nagyon sok irat létezett, ami többféle értelmezésre adott lehetőséget például Jézus mibenlétét illetően.
 
Miként egy interjúban a szerző elismeri, a sikerkönyvek 19 pontos receptje alapján írta meg regényét, témaválasztását pedig úgy vélem többek között Dan Brown ihlette. Ez részben hasznos elgondolás, mert így a jól bevált elemekből állította össze terjedelmes művét, vagyis mondhatni biztosra ment, másrészt viszont káros, mert érzésem szerint részben ennek köszönhetően a Sába titka nem annyira eredeti, mint lehetett volna. Az erotikus epizódokat például feleslegesnek gondolom, igazából nem tesznek hozzá a történethez, amolyan „18-as pont kipipálva” érzésem volt miattuk. Mindent összevetve tetszett is meg nem is Leslie Schönbrunn könyve, ezért a végleges véleményemmel megvárom a következő regényét – remélem az már saját recept szerint készül.

Részlet a regényből