Főkép

1. Jelenet

A darab 1944. június 6-án reggel játszódik egy gyengéd lelkű lónyúzó mester otthonában. Arromanches-ban vagyunk, a mester házának nappalijában. Az egyik sarokban munkapad és szerszámosláda. Székek, asztalok. Egy ló portréja. Csapóajtóval fedett lóverem a süllyesztőt működtető karral. Sui generis-illat. Vidéki, pontosabban arromanches-i hangulat.
A színen az Apa és André. A munkapadnál egy hatalmas gyalut javítanak


Az APA  A rohadt életbe! Az utolsó ló teljesen tönkretette a gyalut.
ANDRÉ  Nem lehet megjavítani?
Az APA  Nézd meg az élét. Mint a csipke.
ANDRÉ  Talán mégis menni fog…
Az APA  Mennie kell.

Kézbe veszi a vasat, megnézi, undorodva ráköp. André odanyújt neki egy rongyot. Az apa megtörli a vasat. Kintről különféle hangok hallatszanak: géppuskaropogás, robbanások stb. Üvöltve elhangzó vezényszavak

Az APA  ez a partraszállás kezd az agyamra menni! Ah! Miért is kellett nekünk Arromanches-ba költözni?!
ANDRÉ  Hát nem volt nyerő ötlet…
Az APA (szigorúan) álljon meg a menet!... Több tiszteletet a dédapámnak! Az ő ötlete volt.
ANDRÉ  Bocsánat, többet nem mondok ilyet.
Az APA  Hol a lányom?
ANDRÉ  Melyik?
Az APA  Marie.
ANDRÉ  Mind a kettőt Marie-nak hívják.
Az APA  Tényleg! Igaz is. Vedd úgy, hogy nem szóltam.
ANDRÉ  Megyek, megkeresem. (kimegy)

Az apa egyedül marad

2. Jelenet

Az APA   Csakhogy magam maradtam. Használjuk ki az alkalmat. (Odalopózik a faliszekrényhez. Éppen nyújtja kezét a Calvadosért, amikor rettenetes csattanás hallatszik. Néhány dolog kipotyog a szekrényből. Az apa összerezzen) Jóságos isten! A gazemberek! (heves dörömbölés az ajtón) Szabad!
A SZOMSZÉD (belép)  Szervusz.
Az APA  Szervusz. Hát te még élsz?
A SZOMSZÉD  Hát te is?
Az APA  Az természetes. Én lónyúzó vagyok. Ezek sosem merészkednek idáig. Ahhoz túl büdös van itt.
A SZOMSZÉD  Hát, büdösnek tényleg büdös. Hogyan vagy képes ekkora bűzt csinálni?
Az APA  Családi titok. Gyere, megsúgom.
A SZOMSZÉD  Már százszor megsúgtad.
Az APA (bosszúsan) Te kérdezted.
A SZOMSZÉD  Pusztán udvariasságból. De azért nem kell engem hülyének nézni…
Az APA  Na és hogy halad a partraszállás?
A SZOMSZÉD  Még gyömöszölik egymást.
Az APA  Kár, hogy tankokkal jönnek. Régebben mindig sok munkát adott nekem az ilyesmi. Az a rengeteg elpusztult ló...
A SZOMSZÉD  Már elérték a parti fennsíkot. Innen láthatod is őket.
Az APA  Csak nem gondolod, hogy érdekelnek? (az ablakhoz megy) Jesszusom! Mennyien vannak! Hihetetlen!...
A SZOMSZÉD  Legalább ötvenen. Biztos vagyok benne.
Az APA  És az itteniek mit szólnak hozzá?
A SZOMSZÉD  A fritzek? Hát nem örülnek. képzelheted. Morcosak, hogy ilyen korán felébresztették őket!
Az APA  Persze, mert Amerikában más az időszámítás. Merthogy számításba kell venni a délköröket…
A SZOMSZÉD  Ne strapáld magad. Tudjuk, hogy műszerész voltál. És Marie?
Az APA  Jó, hogy mondod. Épp a tanácsodat akartam kérni egy fontos ügyben.

3. Jelenet

ANDRÉ  Nem találom Marie-t.
Az APA  Mondtam, hogy ne keresd.
ANDRÉ  Hát akkor nem csoda, hogy nem találom. Előbb is szólhatott volna! (fáradtan vállat von)
A SZOMSZÉD  Bocsáss meg, de nem akartál valami tanácsot kérni?
Az APA  Ja, persze. Hát ide figyelj. Marie szereti Heinzet.
A SZOMSZÉD  A fritzet?
Az APA  Azt. Akit ide szállásoltak be.
A SZOMSZÉD  Ne mondd! És le is feküdt vele?
Az APA  (feszélyezetten) Nem tudom. lefeküdtek, André?
ANDRÉ  (feszélyezetten) Nem tudom.
Az APA  Látod, nem tudjuk. Végül is szereti, nem, André?
ANDRÉ  Igen, biztosan szereti.
Az APA  Akkor bizonyára Heinz is szereti őt.
A  SZOMSZÉD  Össze kell adni őket. Ha ketten szeretik egymást, azokat össze kell adni.
Az APA  Tényleg? De bölcs vagy! Azt hiszed, mi nem gondoltunk rá?
A  SZOMSZÉD  Akkor miért nem eskettétek össze őket? Ha még nem történt meg a dolog, akkor bizonyára mégsem gondoltatok rá.

Éktelen csattanás. Mindannyian behúzzák a nyakukat

Az APA  Ennek is annyi.
ANDRÉ  Minek?
Az APA  Nem tudom, de ahogy hallom, telibe trafálták. Na, térjünk csak vissza az ügyemre. Mit tanácsolsz?
A  SZOMSZÉD  Hát, össze kell adni őket. első pillantásra, ugyebár, ez kézenfekvőnek tűnik.
Az APA  Ez egy metafora.
A  SZOMSZÉD (bosszúsan) Ó, a francba az idézeteiddel!
ANDRÉ  Ha szeretik egymást, nincs mit tenni.
Az APA  Kétlem, hogy Heinzből jó lónyúzó válna, túl vézna. De arra jó lehet, hogy megköszörülje a gyalut.
ANDRÉ (ragyogva) Ez remek ötlet!
A  SZOMSZÉD  Azért nem ártana, ha biztosan tudnánk, hogy lefekszenek-e…
Az APA  ez igaz. De hogyan lehetne megtudni? (Andrénak) Keresd meg a lányomat.
ANDRÉ  Máris.

4. Jelenet

Az APA  Rémes, hogy ezzel is nekem kell foglalkoznom. Hogyan is alhatnék nyugodtan, amikor ilyen gond szakadt a nyakamba?

Egyre erősödő géppuskaropogás

A SZOMSZÉD  Ilyenkor nem is szokás aludni.
Az APA  Tudom, tudom, mégis idegesít a dolog. Bár hagynának nyugodtan dolgozni! (kopognak az ajtón) Tessék!

Belép egy német. Kezében puska és páncélököl, ágyút húz maga mögött

A NÉMET (idegen kiejtéssel) Letehetem ezeket? Zavar a futásban.
Az APA  Persze. Tegye csak le. Nem fogunk hozzányúlni.
A NÉMET  Köszönöm. Majd visszafelé elviszem.
Az APA  Jóestét. (A német behúzza maga után az ajtót. Az apa visszafordul a szomszéd felé) Remélem, ez a hülye André megtalálja Marie-t.
A SZOMSZÉD  Melyik Marie-t?
Az APA  Hát azt, amelyik hozzámegy Heinzhez.
A SZOMSZÉD  Ja, vagy úgy! Nem túl praktikus, hogy mindkettőnek ugyanazt a nevet adtad.
Az APA  Szerintem sem. Ráadásul az anyjukat is Marienak hívják…
A SZOMSZÉD  Hogyan ismered ki magad köztük?
Az APA  Ők ismerik ki magukat. Én is kíváncsi vagyok rá, hogyan csinálják.

André visszajön

5. Jelenet

ANDRÉ  Fogalmam sincs, hol van, tényleg.
Az APA  Voltál a szobájában?
ANDRÉ  Nem tudtam bemenni. Heinz van nála.
Az APA  Akkor tényleg nincs mit tenni. Bosszantó.
Az APA  Az. Bosszantó.
A SZOMSZÉD  Nem fontos, hogy azonnal megtudd.
Az APA  Jobb szerettem volna. Mindenesetre egy dolog biztos: össze kell hívni a családi tanácsot. És az bizony nem lesz könnyű.
A SZOMSZÉD  Miért nem?
Az APA  Mert az én hülye gyerekeim, ahelyett hogy tisztességesen megtanulnának lovat nyúzni, mindenfelé háborúznak…
A SZOMSZÉD  Hívd haza őket. Amúgy meg ne gyalázd a gyerekeidet!
Az APA  Tudod, az a baj, hogy az egyik, Jacques, az amcsik oldalán, a másik, Catherine pedig valahol az isten háta mögött harcol…
A SZOMSZÉD  De hiszen úgy tudtam, mind a kettő fiú.
Az APA  Nem. De Catherine ejtőernyős a Vörös Hadseregben, és az olyan, mintha férfi volna.
A SZOMSZÉD  Aha. Így már érthető.
Az APA  Egyébként Jacques is ejtőernyős.
ANDRÉ  Azt mondja meg, hogyan lehetséges, hogy a gyerekei különböző nemzetiségűek?
Az APA  Hülye kérdéseid vannak! Mit tudom én? Így van, és kész! A jó Isten adta, ajándék lónak pedig ne nézd a fogát.
ANDRÉ  De maga közben mit csinált?
Az APA  Miközben?
ANDRÉ  Miközben a jó Isten gyerekeket adott magának?
Az APA  Mit csináltam volna? Természetesen lovakat nyúztam. Vagy a gyalut éleztem. Nincs középút.
ANDRÉ  És hogyan értesítjük őket?
Az APA  Majd kitaláljuk. Apropó, erről jut eszembe, nem mennél át… (kopognak az ajtón)
Tessék!

Belép egy amerikai katona

6. Jelenet

Az AMERIKAI  (ugrókötélen ugrálva) Jó napot! Kaphatnék egy kis vizet?
Az APA  Persze. Hogy van?
Az AMERIKAI  Szomjasan.

André teletölt egy poharat, odaviszi a katonának

Az APA  (némi gőggel)  Rendesen befűtöttek maguknak, igaz?
Az AMERIKAI  Nem olyan vészes. Csakhogy ezek a disznók igazi golyóval lőnek. (iszik)
Az APA  (elbűvölten)  Na de ilyet! Ki hinné! Ez mégiscsak szemtelenség! Igazi golyókkal?
Az AMERIKAI  Nézze. (Megmutatja a sisakját. Hátul kétökölnyi lyuk tátong rajta)
Az APA (csodálattal) Ez nem semmi!
A SZOMSZÉD  És nem halt bele?
Az AMERIKAI  Az egyik bajtársamé volt. Cserébe otthagytam neki a sajátomat. Ez sokkal könnyebb. (Csend. Az amerikai nyújtózik. Füttyszó harsan) Na, mennem kell! Visszavonulunk. Lefújták a félidőt.
ANDRÉ  De visszajön még, ugye?
Az AMERIKAI  Mi az hogy! (kivesz a zsebéből egy csomagot, odanyújtja Andrénak)
Fogja, ezt magának adom. Közömbösíti a szagokat.
ANDRÉ  Köszönöm… nagyon köszönöm… Viszontlátásra.

Az amerikai kimegy

7. Jelenet

Az APA  Mi ez?
ANDRÉ  Rágógumi, rá van írva.
Az APA  Aha. Vagy úgy. Rágógumi. Dobd be a nyúzóverembe. Mondd csak, észrevetted?
ANDRÉ (behajítja a verembe a rágógumit)  Mit?
Az APA  Franciául beszélt.
A SZOMSZÉD  Tényleg, no nézd csak! Biztosan kém.

Az apa leakasztja a falról a számszeríját, az ajtóhoz megy, hosszan céloz és lő. Csörömpölés

ANDRÉ  A sisakja volt vagy a dinnyeharangok?
Az APA  A sisakja.
A SZOMSZÉD  (megvetően)  Ráismerek, az amerikai bóvliáru hangja.
Az APA  (elgondolkodva)  De hiszen akkor… lehet, hogy nem is kém…
ANDRÉ  Talán nem…
Az APA  No, akkor tiszta szerencse, hogy a dinnyeharangokat trafáltam telibe.  (Visszaakasztja a számszeríjat. Szünet) Megkérdezhettem volna, hogy ismeri-e Jacques-ot.
A SZOMSZÉD  Az idősebbik fiadat? Az amerikai ejtőernyőst?
Az APA  Azt.
ANDRÉ  Ami azt illeti, úgy tűnik, jó sokan partra szálltak.
Az APA  Akkor biztosan akad köztük valaki, aki ismeri Jacques-ot.

8. Jelenet

Belép Marie

Az APA  No lám, nézd csak, itt van Marie!
A SZOMSZÉD  Adj’ isten, Marie. Azt mondják, hozzá akarsz menni egy fritzhez. Ahogy elnézem, elég hamar tüzet fogtál.
MARIE  Az nem én vagyok, hanem a nővérem.
Az APA  Igen, a nővére, Marie. És hogy hamar, az azért túlzás… Már négy éve együtt hálnak. (Marie-nak) Heinz a te szobádban van?
MARIE  Dehogyis, papa, a nővéremében!
Az APA  Persze, persze, ez az őrült zaj folyton összezavar… Összekevertem…
A SZOMSZÉD  Nem tudom, hogyan ismered ki magad ezzel a két lánnyal, akik ugyanazt a nevet viselik.
Az APA  Látod, hogy nem ismerem ki magam.
ANDRÉ  Akkor most keressem meg?
Az APA  Nem kell, majd lehívom. (Odamegy a bal oldali ajtóhoz, kissé kinyitja, és felkiált. A kulisszák mögül valaki válaszol. Az apa visszamegy a többiekhez) Mindjárt jön.
A SZOMSZÉD  Remek! Akkor azonnal tisztázódik minden.
MARIE  Maradjak?
Az APA  Természetesen. Mégiscsak a nővéred esküvőjéről van szó.
MARIE  Szerintem Heinz undorító.
ANDRÉ  Ami engem illet, szerintem is.
Az APA  Nem szép, Marie, ilyet mondani a nővéred vőlegényéről. Szegény fiú, nem tehet róla, hogy így néz ki, nem ő választotta a külsejét.
MARIE  Elég nagy ostobaságra vall, hogy hagyta, hogy valaki más válasszon helyette. Ráadásul olyasvalaki, akinek nyilvánvalóan semmi ízlése sem volt. Alacsony, vézna, pápaszemes és büdös a lába.
A SZOMSZÉD  Érdekelne, hogyan lehet ezt megállapítani ebben a házban…
Az APA  (a szomszédnak) Ne kezdd már megint! Ha az ember lónyúzó, nem élhet jázmin- és rózsaillatban!
A SZOMSZÉD  Nem azért mondtam. Ma sincs semmivel büdösebb, mint általában, csak megjegyeztem, hogy én képtelen vagyok hozzászokni.
MARIE  Heinznek akkor is büdös a lába.
ANDRÉ  A csizma az oka. Merthogy nem használnak kapcát.
MARIE  A bőre is csúnya, és táncolni sem tud.
Az APA  De ha egyszer szereti a nővéredet…
MARIE  Jó! Jó! Semmi kifogásom ellene. Csak én nem tudnék hozzámenni feleségül. És attól sem vagyok elragadtatva, hogy ő lesz a sógorom.

9. Jelenet

Az ANYA  (belépve) Hívtál?
Az APA  Nem, dehogy! Marie-t hívtam!
Az ANYA  De hiszen itt vagyok!
ANDRÉ  Megkeresem.  (Kimegy. A szomszéd a homlokát törölgeti)
Az APA  Épp arról beszélünk, összehívjuk-e a családi tanácsot. Heinz és Marie házassága miatt.
Az ANYA  Hát összeházasodnak? Gyermekeim! (sírva fakad)
Az APA  (hátba veregeti) Jól van, jól van, nehogy elérzékenyülj már! Megfejted a teheneket?
Az ANYA  Miért kérdezed?
Az APA  Hogy másra tereljem a gondolataidat.
Az ANYA  Nem, teljesen kiment a fejemből. Máris megyek. (a szemét törölgetve kimegy, de kisvártatva visszajön) Apropó, hova tetted a vasalót? Ha nincs vasaló, nem tudom rendesen megfejni őket.
Az APA  Ott van a hokedli mellett, a polcon.
Az ANYA  Ja, tudom már… (kimegy)

10. Jelenet

A SZOMSZÉD  Igen aktív asszony a feleséged.
Az APA  A tiéd is.
A SZOMSZÉD  Igen. Aktív feleségeink vannak.

(Csend. Robbanások, majd zörgetnek az ajtón. Belép egy német)

A NÉMET  (Rövidlátó, szemüveges. A vállán puska)  Maguk idevalósiak… Mondják csak, ezek a fiúk, akik partra szállnak, tényleg amerikaiak?
Az APA  Hol szállnak partra?
A NÉMET  Ott ni. (ujjával mutatja az irányt)
Az APA  Persze, amerikaiak. Miért, mit gondolt, kicsodák? Talán olaszok?
A NÉMET  Köszönöm szépen.  (becsukja maga mögött az ajtót)
MARIE  Ez például sokkal helyesebb volt.
A SZOMSZÉD  Hiszen alig láttad. És ez is szemüveges volt.
MARIE  Meglehet, de legalább jókötésű.
Az APA  Megmondjam, mi a te bajod? Féltékeny vagy a nővéredre! Úgy bizony! Látod, hogy boldog, hamarosan eljegyzik, férjhez fog menni, hát féltékenykedsz… Szégyelld magad! Persze egy ilyen napon, mint a mai, bizonyos fokig érthető…
A SZOMSZÉD  Hogyhogy egy ilyen napon, mint a mai?
Az APA  Nézd, nem mindennap adja férjhez a lányát az ember, vagy a lánya nővérét, szóval egyáltalán nem mindennap rendezek lakodalmat. Láthatod, még a munkámról is megfeledkeztem. (a munkapadhoz megy, felveszi a gyalut) Ideje volna, hogy lemenjek és dolgozzak egy kicsit. Négy állat még hátra van, épp csak megkezdtem az idomításukat.
A SZOMSZÉD  Most idomítod őket?
Az APA  Ó, az idegeimre mész! Hányszor elmagyaráztam már neked a szakkifejezéseket! Az idomítás azt jelenti, hogy elegyengetjük, nagyjából simára gyaluljuk a dögöt, érted? Mint amikor a műszerész felturbózza a márványt...
A SZOMSZÉD (megborzong)  Hátborzongató vagy!
Az APA  Te meg hülye! A műszerészek az öntöttvasat nevezik márványnak… Á, te is csak olyan vagy, mint a többiek. Tele előítélettel! Biztos még azon is csodálkozol, hogy erre a munkára adtam a fejem.
A SZOMSZÉD  Hát, ahogy elnézem a mellkasodat és a termetedet, őrmesternek jobban el tudnálak képzelni…
Az APA  Jól tudom, hogy mindenki ezt gondolja. Az az igazság, hogy megfeledkeztek rólam.
A SZOMSZÉD  Nem kaptad meg a papírokat? Nem küldtek levelet? Behívót, vagy minek mondják?
Az APA  Dehogynem! Kaptam. Csak nem nyitottam ki. Aztán arra gondoltam: „Megfeledkeztek rólam.” És valóban ez történt.
A SZOMSZÉD  Nem is jöttek érted?
Az APA  (kitérően) Egyszer beállított valami pasas, de véletlenül belezuhant a verembe. Azóta senki nem jött.
A SZOMSZÉD  Mit csináltál vele?
Az APA  A pasassal? Mit csinálhattam volna? Megnyúztam és kész. Eggyel több vagy kevesebb…
A SZOMSZÉD  Hát tudod, ez mégiscsak botrányos! Te a száz kilóddal és a kicsattanó egészségeddel itt tétlenkedsz, ezek a vézna fritzek meg…
Az APA  Ó, tudod, nem vagyok olyan egészséges, mint amilyennek látszom. (köhög) Hallod, most is köhögök.
A SZOMSZÉD  Én is. (köhög)
Az APA  Hogy te köhögsz, abban nincs semmi meglepő. Errefelé mindenki köhög.
A SZOMSZÉD  Ez az átkozott verem az oka. Azt hiszed, nem megy tönkre az ember tüdeje, ha mindennap ezt kell szagolnia?
Az APA  Muszáj ezt ötpercenként a fejemhez vágnod? Nem unod még? Amióta csak itt vagyunk, folyton ezt hallom tőled.
A SZOMSZÉD  Múlt vasárnap nem hallottad.
Az APA  Jópofa vagy… mert nem jöttél át.
A SZOMSZÉD  Igaz, igaz, nem jöttem, de azért köhögtem. (köhög)
Az APA  Mi a fenét csinál ez az André? Ennyi idő alatt rég megtalálhatta volna!

Marie ezalatt fel-alá járkálva rendet rak a szobában

MARIE  Nem olyan könnyű belesni Marie szobájába. Biztos megpróbálja kitágítani a lyukat.
Az APA  Hogy az a…! Én mindennap kicserélem a deszkát, És másnapra új lyuk tátong rajta!
MARIE  Egyszerűen ki kellene emelni azt a deszkát.

Csend. Dörömbölnek az ajtón. Géppuskaropogás, futás zaja, káromkodások

Az APA  Tessék! Szabad!

11. Jelenet

Belép egy amerikai katona

Az APA  Jó napot!
Az AMERIKAI  Jó napot! Vannak itt háborús keresztanyák?
Az APA  Micsodák?
Az AMERIKAI  Háborús keresztanyák. Háborús keresztanyára volna szükségem.
Az APA  Mit akar vele?
Az AMERIKAI (elvörösödik)  Öö…
MARIE  Zavarba hoztad, papa. Undok vagy.
Az APA  Undok? Hát már ki se nyithatom a számat anélkül, hogy valaki le ne gorombítana?
Az AMERIKAI  Szóval vannak itt potenciális keresztanyák?
Az APA  Micsoda? Ja! Nahát, hallatlan! Látszik, hogy most szállt partra. Nem tudja, hogy a fritzek már négy éve itt vannak? Vagy teljesen tökkelütött?
Az AMERIKAI  Tizenkilenc éves vagyok, és Vladimir Krowskinak hívnak!
MARIE  És milyen háborús keresztanyát akar?
Az AMERIKAI  Hát olyat, mint maga.
MARIE  Nahát, milyen különös! Nekem adja ezt?
Az AMERIKAI  Mit?
MARIE  (odalép a katonához, és rámutat a váll-lapján lévő fegyvernemi jelzésekre)  Hát ezeket a klipszeket.
Az AMERIKAI  Nem tehetem, megbüntetnének.
MARIE  (hozzábújik, riszálja magát) Na, adja nekem, szépen kérem…
Az APA  Ha zavarunk, csak szóljatok, ki is mehetünk…
MARIE  Igen, ez jó ötlet. Menjetek ki. Öt perc múlva viszszajöhettek.

Az apa és a szomszéd kimegy

A Kiadó engedélyével.

Kapcsolódó írás:

Boris Vian: 1959–2009