Főkép

A szerző véleménye szerint kétféle ember létezik: az egyik az, aki manipulálja embertársait, a másik pedig az, aki hagyja, hogy manipulálják. Mindennapi életünk szünet nélküli manipulációs játszmákból áll, ezért nélkülözhetetlen a játékszabályok ismerete és elsajátítása. Ez a könyv elsősorban azok számára készült, akik szeretnék saját irányításuk alá vonni ezeket a játszmákat.

A kötet szerzője szerint az emberek befolyásolásának nyolc alapvető szabálya van.

Az első: Nem árt tisztában lenni azzal, hogy a mindennapi életben kik az ellenfeleink.

A második: Legyünk tisztában azzal, hogyan hívjuk fel magunkra mások figyelmét, vagyis „hogyan adjuk el magunkat”.

A harmadik: Bármit „el lehet adni”, ha megfelelő a csomagolása. Soha ne veszítsük azonban szem elől, hogy valójában a tartalom az igazán fontos számunkra!

A negyedik: Egy állítás annál hihetőbb, minél következetesebben és meggyőzőbben ismétlik, hiszen egy idő után beépítjük saját gondolatmenetünkbe, és sajátunkként fogadjuk el.

Az ötödik: Cselekedeteinket leggyakrabban az érzelmek befolyásolják, ezért ellenfelünk érzelmi függőségét minden esetben igyekezzünk a saját hasznunkra fordítani.

A hatodik: Az emberi viselkedés félelemmel erősen befolyásolható, ezért igyekezzünk félelmet ébreszteni, majd ezt fenntartani és elmélyíteni.

A hetedik: Lényeges, hogy ellenfelünk döntéseit befolyásolni tudjuk úgy, hogy kritikai képességeit korlátozzuk, figyelmét az általunk kínált megoldás felé irányítsuk.

A nyolcadik: A manipuláció legfontosabb eszköze a nyelv. Ha saját anyanyelvünket – illetve adott esetben egy idegen nyelvet – tudatosan és célirányosan használunk, akkor a beszéd segítségével képesek vagyunk befolyásolni és meggyőzni ellenfelünket.

Röviden talán ennyiben lehetne összefoglalni a mű alapvető mondanivalóját. Természetesen a könyv nem ennyire tényszerű, hiszen a szerző a könnyebb érthetőség kedvéért teljesen hétköznapi példákat hoz fel.


Úgy gondolom, egyszer mindenképpen érdemes elolvasni, ha másért nem, hát azért, hogy tisztában legyünk azzal, hogyan is manipulálnak bennünket mások. Amióta elolvastam, egészen más szemmel nézem a világot.