Főkép Galsworthy mindkét históriája tele van érzelmekkel, igaz és gaz érzésekkel, szerelemmel, melyek tragédiába fordulnak - Megan saját maga választotta a halált a Meghalni a szerelemért történetében, míg Pasiance élete véletlen baleset következtében ért véget az Egy devoni férfi kisregényben.
A visszaemlékezések útján megismert tragikus sorsok ábrándos, révedező hangulata már az első sorokban megmutatkozik, és végigkíséri az olvasót a teljes köteten.
 
Ezüstlakodalmuk alkalmából Frank Ashurst és felesége megismerkedésük színhelyére utazik. Piknikezni állnak meg a gyönyörű vidéken, mikor az út szélén egy magányos sírt fedeznek fel.
Miközben Stella a tájat festegeti, az arra sétáló ismeretlen öreg mesél Franknak a sír történetéről. Megan történetéről. Az öngyilkos Meganéról, akinek neve hallatán a férfi 26 évet repül vissza a múltba egy fiatal lányhoz, akit házassági ígérettel hagyott hátra - egy nap helyett egy életre.
 
A vidéki lányok és a nagyvárosi fiúk fellobbanó szerelme nem ritkaság. Ám míg az ifjak szerelme egy pillanat alatt tova is lobban, addig a hiszékeny lányok sorsa nem egyszer végérvényesen megpecsételődik.
Megan sorsa is megpecsételődött, mikor hitt a véletlenül hozzájuk vetődött ifjú szerelmében. A csalódást, bánatot nem tudva feldolgozni, mosollyal az arcán vetett véget magányos életének almafájuk alatt, egykori boldogságuk kis medrében.
 
A szerelemről, házasságról álmodozó Pasiance egy éjjel titkon házasságot köt a nagyravágyó, törekvő képében tetszelgő Zacharyval, ki ezután hajóútra készül a gyors gazdagság reményében.
Búcsúzásra várva a szeretett lány helyett csak a hír érkezik Pasiance végzetes balesetéről. A fiatalasszony meghal, de halálakor felszínre kerül mind szigorú nagyapja szeretete, melyet soha nem tudott imádott unokája iránt kimutatni, mind a gaz csábítónak hitt ifjú férj igaz szerelme.

John Galsworthy neve összeforrt a Forsyte Saga című családregénnyel, melynek világhírű ismertségét köszönhette. Pár héttel halála előtt Nobel-díjat kapott, melyet betegsége miatt személyesen már nem vehetett át.