Főkép

VIII. Henrik angol király talán a legismertebb angol uralkodó, elsősorban hat felesége okán, akik közül kettőtől elvált, kettőt lefejeztetett, egy meghalt, a hatodik pedig úgy menekült meg, hogy túlélte férjét. A másik közismert tény, hogy ő szakította el az angol egyházat Rómától, a mindenkori angol uralkodót nyilvánítva az anglikán egyház fejének.

A XVI. század Angliájának legfontosabb, máig kiható változása azonban nem vallási, hanem gazdasági volt. A Tudorok uralma alatt váltotta fel a hagyományos földművelést (ami nem igazán volt nyereséges, csak a kedvezőbb éghajlatú délen tudtak gabonafelesleget betakarítani) a juhtenyésztés és a gyapjúipar. Ez utóbbi a paraszti háziiparból fejlődött ki, törvényt is hoztak a védelmére.

A következő évtizedekben fellendült a kereskedelem, fejlődött a pénzgazdálkodás. Az üzletben lévő lehetőséget felfedezte a nemesség egy része is, akik kezdetben a közföldeket használták legelőnek, majd a haszon reményében felbontották a bérleti szerződéseket, és a korábbi paraszti földeket is saját kezelésbe vonták (enclonsure).

Az így földnélkülivé vált parasztok a városokba tódultak, és munkanélküliként tengették életüket, mint csavargó, koldus, tolvaj, stb. Hosszú távon ez tette lehetővé a majdan kialakuló ipar munkaerővel történő ellátását. Jogos a kérdés, mit keres ez a rövid történelmi összefoglaló egy könyvajánló elején? A válasz roppant egyszerű: ebben a számunkra kevésbé ismert korban játszódik az 1952-ben született C. J. Sansom krimije, ami a kiadó tervei szerint egy sorozat nyitódarabja.

A Kard által című kötetben megismerjük a regények főhősét, Matthew Shardlake-t, aki általában ügyvédként keresi kenyerét, kivéve, ha ismerőse, Thomas Cromwell, aki egyházi kérdésekben a király helyettesének számít, meg nem bízza valami fontos ügy elintézésével.

Ezúttal is erről van szó: a reformok elkötelezett hívének számító Shardlake-t vidékre küldi, hogy a Scarnsea melletti Szent Donát monostorban vizsgálódjon.

A politikai helyzet roppant kényes, a király (VIII. Henrik) nemrégiben szakított a pápával, a szerzetesrendek végleges felszámolására készül, miközben a lakosság egy része ragaszkodik a katolikus hitéhez. Ezért fontos számára, hogy a rendek önmagukat oszlassák fel – így senki sem vádolhatja az uralkodót. Az ügyben eljáró királyi megbízottat azonban megölik, ezért kell Shardlake-nek kiderítenie az igazságot.

A regényben minden elem megtalálható, ami nélkülözhetetlen egy történelmi krimiben: gyilkosság, rejtély, a környezet és a szereplők alapos leírása, pergő cselekmény, politikai intrikák, valamint szerelmi szál.

A könyv egyértelműen olvasatja magát, miközben nem fukarkodik a részletekben. Egyetlen észrevételem lenne csupán – hasonlót olvashattunk már Umberto Eco klasszikussá nemesedett könyvében. Éppen ezért megvárom a második részt, s csak utána mondok véleményt a szerzőről.

Kapcsolódó írások:

Umberto Eco: A rózsa neve
Bernard Cornwell: Szorul a hurok

Részlet a regényből