Főkép

Oláh Gábort, mint regényírót a Holnap más leszek című ifjúsági regény kapcsán fedeztem fel. Szokásom, hogyha egy író megfog, rögtön beszerzem az összes könyvét, hogy sokáig velem legyen az általa teremtett világ. Amióta elolvastam a Holnap más leszek című regényt, amelyben különleges, autentikus, egy cseppet sem férfias látképet kapunk egy tizenhét éves lány lelkivilágáról, mindennapjairól, motoszkál bennem a kíváncsiság, hogy hányféle átváltozásra képes még Oláh Gábor, milyen további női- és férfialakok vannak a tarsolyában, hogyan ír más-más célközönség számára, esetlegesen homlokegyenest más nézőpontokból.  Oláh Gábor eddig már számos regényt írt, de úgy tűnik, én most kicsit visszafelé haladok majd az életművében: mivel idén tavasszal két új könyve is megjelent, az Ahogy megcsillan és a Hazudtam neked!, nem tudtam megállni, hogy ne ezekkel kezdjem a régóta tervezett alámerülésemet prózájába.

 

A két könyv nézőpontját és első ránézésre talán elbeszélési módját, hangulatát tekintve is szöges ellentéte egymásnak, ily módon egyfelől tökéletes példaként szolgálnak Oláh Gábor írói hangjának sokszínűségére, különleges beleérző képességére, ugyanakkor mégis összeköti őket számos közös téma, mint a halállal való szembenézés, a szerelem, az egymásért való felelősségvállalás; mondanivalóik összeadódnak és a két regényből kirajzódnak az emberi létezés azon egyetemes kérdései, amelyek leginkább foglalkoztatják az írót.

 

Az Ahogy megcsillan főhőse egy Amerikából hazalátogató, feltehetően a 40-es éveiben járó „disszidens”, Péter. A férfi életveszélyes körülmények között kényszerült elhagyni hazáját, visszatérésekor egykori barátjával, Erikkel vidékre utazik, hogy megkeresse azokat, akik felelősek az őt ért tragédiáért. Utazása szimbolikus múltidézés, amely során Péter igyekszik megérteni, elfogadni a veszteségeit, enyhíteni lelke mérhetetlen fájdalmát. A Hazudtam neked! főszereplője  egy 44 éves nő, Flóra, aki a környezete elől eddig titokban tartott első szerelméről  és a felnőtté válását meghatározó pár napról számol be egyes szám első személyben férjének, ezáltal saját maga számára is utólag értelmezve a sok évvel ezelőtti eseményeket.

 

Az Ahogy megcsillan  az 1970-es évek Magyarországán játszódik, de a cselekmény számos idősíkon mozog, bepillantást nyerünk az ’50-es évek Magyarországának mindennapjaiba csakúgy, mint az 1960-70-es évek amerikai valóságába. Végtelenül megrendítő, csodálatos nyelvezetű regény, amelyben Oláh Gábor különleges, költői szépségű képeken keresztül mutatja be Péter időutazását. A regényt tökéletesen megkomponált szerkezet jellemzi, minden egyes esemény, visszaemlékezés ott van, ahol lennie kell, egyetlen szó sem cseng hamisan. A múlt történéseire fokozatosan derül fény, de a megrepedt jégtakaró egykoron egységet képező apró darabjaihoz hasonlóan, az egyes események többé már nem illeszthetőek tökéletesen egymáshoz, nem állnak össze egyetlen képpé. Az emberi emlékezet hiányossága, a korra jellemző múlthamisítás nem teszik lehetővé, hogy Péter teljességgel rekonstruálja az őt ért tragédia összes körülményét.

 

Oláh Gábor könyvében metsző humorral, tökéletesen ábrázolja a magyar valóság visszásságait. A zsírral átitatott kolbász illatának, az üvegből kortyolt Kinizsi zamatának és a vérbeli nő, Magda érintésének emléke mind-mind kínzó honvágyat ébresztenek az amerikai toronyházban magányosan éldegélő Péterben. A férfit taszítják a borotvált, mesterséges illatfelhőkben úszó műnők, a személytelen amerikai nagyváros arctalan, rohanó világa; idegennek, kívülállónak számít az új hazában.  A vágyott hon, a magyar vidék valósága azonban letaglózza Pétert, nyomozása során lépten-nyomon hazugságokba, titkolózásokba ütközik, az otthoniakat, akik ugyan sokkal inkább hús-vér emberek, mint a tengerentúliak, mérhetetlen elkeseredettség, gyanakvás és nyomorúság jellemzi.  A görögdinnyéjüket foggal-körömmel védő asszonyságok, a gyermekének az autóban életet adó anya, a tetszhalottat rejtegető házaspár alakjai egyszerre már-már szürreális és mégis nagyon autentikus figurák.

 

Az Ahogy megcsillan igazi férfi nézőpontból megírt regény, Oláh Gábor csodálatosan ábrázolja az Erik és Péter közötti feszültségekkel, ellentmondásokkal és féltékenységgel átszőtt barátságot. Kettőjük szemén keresztül látjuk Magdát, Péter mennyasszonyát: a felidézett emlékek segítségével próbáljuk összerakni, hogy milyen mélységű érzelmek fűzték a két férfit e különleges asszonyhoz és milyen érzéseket táplált Magda irántuk. Péter számára nincsen igazi feloldás, hazáját egykoron a jobb jövő reményében hagyja el, de végül sem a régi, sem az új otthonában nem találja meg a helyét, a szerelme elvesztése által okozott űrt pedig semmi sem pótolhatja. Oláh Gábor kiváló kortárs regényében egy olyan korszakot mutat be, amelyben az emberi sorsok alárendelődnek a történelem viharainak, az önkény pedig megöli az individualista törekvéseket és összetöri az egyéni álmokat.

 

A Hazudtam neked! nézőpontját tekintve valódi női regény, melyben Oláh Gábor finom intuícióval és humorral rajzolja meg az egykori  tizennyolc éves lány alakját.  A 44 éves Flóra elbeszélése során sokszor elemzi, értelmezi huszonhat évvel ezelőtti önmagát, ugyanakkor nagy részben mégis inkább a fiatalabb énjének nézőpontjából követhetjük nyomon a regény történéseit. Flóra tökéletes megtestesítője a tipikus felnőttkor küszöbén álló ellentmondásos, sokszínű nőnek: meglepően önálló, kezdeményező, kalandvágyó, a kamaszok magabiztosságára jellemzően kegyetlen értékítéleteket alkot, mégis számos szorongással, félelemmel bír, meglehetősen sebezhető, a szerelem és az érzelmek terén pedig korának megfelelően idealista és romantikus.

 

Flóra pontosan egy évvel idősebb, mint a Holnap más leszek Nórája, Oláh Gábor pedig bámulatos módon ragadja meg ezt az egy év korkülönbséget. A két fiatal nő személyiségének ábrázolásából kiderül, hogy az író tökéletesen érti, érzi milyen változások zajlanak le a női lélekben ennyi idő leforgása alatt, hogy mennyit jelent, amikor a biztonságot adó iskola falain kívülre kerül valaki, és milyen az, amikor egy nő valóban kinyílik, megérik az első valódi szerelmi élményre, ugyanakkor még mennyi minden választja el a tizennyolc éves fiatal nőt az igazi felnőtt léttől.

 

A Hazudtam neked! három emblematikus nőalakjában más korú és élethelyzetben lévő, különböző életfelfogású nőket ismerhetünk meg, akiket egyetlen férfi, a bohém, érzékeny és okos nőgyógyász, Miklós személye köt össze. Enikő, Mariann és Flóra egyrészt riválisai egymásnak, ugyanakkor pontosan a közös szerelem miatt és talán tágabb értelemben a női lét okán láthatatlan sorstársi kapcsolat köti össze őket, így sokkal inkább kíváncsisággal vegyes szimpátiával, mint gyűlölettel tekintenek egymásra. E különleges viszonyrendszer ábrázolása, csakúgy, mint a regényben számos apró mozzanat, történés (mint amikor Flóra gyantáztatni megy édesanyja kozmetikusához, aki korábban számos híres színésznő szépészeti felelőse és bizalmas tanácsadója volt egy személyben) mind annyira női szemszögből íródtak, hogy olvasás közben hajlamosak lehetünk teljességgel megfeledkezni arról, hogy férfiíró tollából származó regényt tartunk a kezükben.

 

Ugyanakkor a Hazudtam neked! című regényben a régmúlt szerelmi négyszög női szempontú ábrázolása mellett Oláh Gábor finom korrajzot is bújtatott a sorok közé. Írása nyomán egy olyan zárt társadalmi közeget ismerhetünk meg, ahová be-be szűrödnek ugyan a nyugat hangjai, de jobbára továbbra is inkább ügyeskedés, fű alatti üzletelés formájában, ahol ki-ki más-más múltbéli démonokkal kénytelen megküzdeni: háborús veszteségekkel és politikai okokra visszavezethető szakmai mellőzöttséggel. Ugyanakkor egyfajta viszonylagos nyugalom jellemzi a nyolcvanas éveket, hiszen még nem választják el ideológiai, politikai nézeteltérések a barátokat, ki-ki, Flóra szüleihez és bohókás baráti társaságukhoz hasonlóan, igyekszik szépséget, örömöt találni a mindennapokban. A regény – a címlapon lévő zárójelnek megfelelően – jelentős, ámde mégis csupán Flóra lelkében a regény végére lezárt epizódsorozatot mutat be. Különlegessége, hogy a fiatal lány első szerelmi élményén keresztül bepillantást nyerünk egy idősebb generáció életének mindennapjaiba, Flóra elbeszélése nyomán, sok szempontból hiányos emlékezete segítségével rakosgathatjuk össze Miklós sorsának mozaikjait, értelmezhetjük a férfi érzelmeit, kereshetünk választ életének lehetséges dilemmáira.

 

Mindkét regény történetvezetésében megjelenik egy-egy rejtély, amelyek kétségkívül lázban tartják majd az olvasókat, ugyanakkor a szerepük sokkal több és egyben mégis sokkal kevesebb, mint a népszerű kémregények, krimik titkainak. Flóra és Péter mindent megtesznek azért, hogy megértsék szerelmük elvesztésének körülményeit, miközben vonakodnak a tragédiával való egyértelmű szembenézéstől. Nyomozásuk egyfajta tagadás, álca, amely jó ideig megóvja őket attól, hogy valójában értelmezzék és elfogadják veszteségeiket.

 

Karizmatikus férfi- és nőalakok, az elmúlás, szenvedély, a felelősségvállalás kérdései, valamint egy-egy megfejtésre váró emberi sors, körítésként pedig hamisítatlan magyar korrajz – ezen ismérvek alapján a cselekményében és hangvételében látszólag jelentősen eltérő két regény, a Hazudtam neked! és az Ahogy megcsillan mégis egyértelműen hordozza az azonos író védjegyét. Oláh Gábor változatos hangú író, de nem csapongó módon. Írásai számos ponton összekapcsolódnak, nagyszerűségét pedig többek között éppen az adja, hogy képei sokszínűsége, egyedisége mellett, egyéni, mégis könnyen beazonosítható írói stílussal rendelkezik.

 

A kötetek technikai adatai:

Hazudtam neked!

Kiadó: GABO Könyvkiadó

Kiadás éve: 2013

Oldalak száma: 246

Ár: 2990 Ft

 

Ahogy megcsillan

Kiadó: Novella Kiadó Kft.

Kiadás éve: 2013

Oldalszám: 230

Ár: 2990 Ft