Főkép Hősöket kölcsönözni híres íróktól, hogy aztán egész, újszerű fiktív világokat építsenek fel köréjük, nem számít újdonságnak sem a szűkebb, sem a tágabb értelemben vett irodalomban.
Elég Mary Shelley híres teremtményére, Frankenstein szörnyetegére vagy Jane Austen romantikus regényeinek mellékszereplőire gondolni, de a Biblia és a görög mitológia ismert, esetleg kevésbé ismert vagy egyenesen apokrif alakjai is számos hasonló kísérlet „alanyai” voltak már.
 
Egy modern klasszikus azonban egészen más, sokkal vitathatóbb eset.
 
Fredrik Colting független, svéd könyvkiadó John David California álnéven adta ki a könyvében egyszerűen Mr. C-ként emlegetett, immár hatvan évvel idősebb, vagyis hetvenhat esztendős Holden Caulfield történetét; a Zabhegyező folytatását, avagy paródiáját, avagy újragondolt, újraértelmezett léttörténetét.
 
A mai regény amolyan párbeszédet folytat az 1951-es remekművel. Ahogy egykor Holden Caulfield, Mr. C szintén szökésben van, ám ezúttal nem az iskolájából rúgták ki, hanem az idősek otthonából menekül.
A szövegben több helyen közvetlenül felfedezhetők az eredeti történet stílusjegyei; bizonyos szófordulatok, egyes gondolatmenetek egyértelmű átemelések, még ha apró változtatásokkal is.

Az öngyilkosságot fontolgató, a regényben erre többször kísérletet tevő, ám végül sorsával megbékélő főszereplő pedig egyértelmű, bár némileg megtört, megfakult mása a kamasz Caulfieldnek, a befejezés, vagyis a szeretetben és Phoebe társaságában való feloldódás pedig egyértelműen a Salinger-regény lezárásának tiszta visszhangja, megoldásának és mondanivalójának megismétlése.
 
Az új regény ugyanakkor tagadhatatlanul mai, legalábbis bizonyos technikáit tekintve annak mondható. Időnként egy fiktív Salinger reflektál magára a szövegre, egyes jelenetek több változatban szerepelnek, Mr. C találkozik alkotójával és fiatalkori önmagával is, a központozás pedig egyes minimalista és posztmodern regények rendjét követi.
Maga az öngyilkosság, az önmegsemmisítés vágyának témája is inkább a mai, mint a hatvan évvel ezelőtti gondolkodás jellegzetessége.
 
A 2010 januárjában elhunyt Salinger az Egyesült Királyságbeli megjelenés után plágiumpert indított Colting ellen, a bíróság pedig betiltotta a regény amerikai kiadását és forgalmazását.
Az eredeti mű megalkotójának véleménye tehát egyértelmű: szentségtörés, névgyalázás történt, az új regényt pedig nem szabad a Zabhegyező bármiféle folytatásaként felfogni vagy olvasni, márpedig lehetetlen lenne bármilyen másformában nyúlni a szöveghez, amely önmagában, az utalások nélkül igencsak nehezen állná meg a helyét.

Kapcsolódó írás:
J. D. Salinger: Zabhegyező