Főkép Az „örökség” írásművek esetében legalábbis kétértelmű szó, hiszen egyrészt jelentheti egy író még nyomda alá nem rendezett hagyatékát, másrészt pedig azokat a hatásokat, amelyek az alkotót érték, stílusának, szemléletének kialakításában szerepet játszottak.
A Fekete István művei sorozat Örökség című kötete mindkét értelmezést megengedi.
 
A gyűjtemény első felét-két harmadát kitevő, hol ténylegesen novella jellegű, más írások esetében inkább a tárca jegyeit magán viselő, töredékben maradt, ki nem adott, vagy csupán nagyon kis példányszámban megjelent írások között csupa olyat találni, ami a szerző más köteteiben, periodikákban megjelent műveinek hangulatát idézi.
Legfeljebb „Az orvos” furcsán erotikus kicsengése jelenthet újdonságot az író kedvelőinek körében.
 
A vallásosság, az elfogadás, a természetszeretet, a városi élet különös-megdöbbentő visszásságainak ecsetelése mind-mind tipikus Fekete István-i elemek, s nem is tudnék olyan, az ő tollából származó művet említeni, amelyben ezek legalább egyike, de még inkább több keveréke ne jelenne meg a meghatározó stílusjegyek között.
 
Ám a kötet legértékesebb írásainak kétségkívül a Kittenberger Kálmán-i örökséget szavakba foglaló művek számítanak.
Mert hiszen Fekete Istvánt nem kisebb személyiség karolta fel a pályája elején, mint a Magyarországon sokáig méltatlanul kevés elismerést kapott Afrika-kutató, zoológus, vadász és író, a Nimród magazin arculat-meghatározó szerkesztője.
 
A Vuk, a Tüskevár és a Téli berek későbbi szerzőjében Kittenberger erősítette meg azt a vadászszemléletet, ami a kívülálló számára értelmetlennek tetsző vérengzésben a környezettudatosságot, az állatok, az állattan iránti tiszteletet találja meg.

E személyes kapcsolatból megmaradt örökség talál utat az olvasó felé azokban a megemlékezésekben, melyeket Fekete István példaképe és barátja halálakor, valamint az esztendőkkel későbbi évfordulók alkalmával papírra vetett.
 
Aki teljességre vágyik, tökéletesen szeretné megismerni Fekete István hatalmas életművét, annak nem szabad figyelmen kívül hagynia az ebbe a kötetbe bekerült, és máshol legjobb esetben is csak nagy nehézségek árán fellelhető írásokat.
 
A kötetben szereplő írások:
I.
A tanító
Egzámen
Az orvos
Feltámadás
A koporsók
A becsületes ember
Őszi levél
Rekviem
Piros tojások
Bilingérezés
Honfoglalás
Szeptember
Ősz
December
A csapda
Ágyúszó
Balangó
A csizmahúzó
Málinkó
 
II.
A kaputuzsár
Az óra
Autóbuszon
Egy darab fa
Vadlibák
Üzenet
Ősz
Ősz
Tőr
Tojások
Polányban
Kukoricaéréskor
A denevér
Éjjeli les
Őfelsége
Levél Bécsbe
 
III.
Örökség
Nyílt levél dr. Sekeres Istvánhoz
Kálmánka
A Kilimandzsárótól Nagymarosig
Kittenberger Kálmánra emlékezem
Tíz esztendő
Udvarhelyen
Emlékezés Kittenberger Kálmánra
Egyedül

Kapcsolódó írás:Horváth József: Fekete István bibliográfiája