Főkép

Muzikális nemzetnek tarjuk, valljuk magunkat. Furamód mégis hajlamosak vagyunk elfeledkezni nagyjainkról, már ami a zeneszerzőket, a zenei hagyományainkat illeti. Idehaza szinte garantáltan többen ismerik - vagy puszta sznobságból többre értékelik - Sztravinszkij szerzeményeit Bartókénál, Dvořakot Dohnányinál, Gershwint Kodálynál. Pedig ha alaposabban odafigyelnénk, bármelyikünk felfedezhetné például, hogy Kodály módszere (itt most konkrétan kompozícióira gondolok) komoly rokonságot mutat amerikai kortársáéval, amennyiben mindketten hazájuk (egyikük ősibb, másikuk újabb keletű) hagyományait öltöztette akár népszerűnek is mondható klasszikus köntösbe.

Ugyanakkor Dohnányi sem vészes elvontságáról híres, nem ez tette viszonylagosan közismertté, közkedveltté. Hanem eleven, energikus, játékos későromantikus muzsikája. Az ifjúsági együttesként indult Danubia Szimfonikus Zenekarnál pedig nem is lehetne tökéletesebb interpretálót találni az efféle életvidám zeneművek hiteles előadásához. Vidámságukhoz, felszabadultságukhoz, a szó szoros értelmében csillogó szemű frissességükhöz technikailag is tökéletes, ha kell, erőteljes, ha kell, csodásan visszafogott játék járul. S ugyanez jellemzi őket a másik két zenei óriásnál összehasonlíthatatlanul elvontabb, fegyelmezettebb, filozofikusabb Bartók népies ihletésű darabjainak megszólaltatásakor is.

A felvétel különlegességét mégsem ők adják, jóllehet önmagukért is érdemes nézni, hallgatni őket. Hanem a precedens nélküli egymás mellé helyezés; a régi, forrásként szolgáló dalok, táncok és az új, megzabolázott dallamok egymásutánisága, ami alkalmat ad megismerni az ősforrásokat, melyeknek apadhatatlan kútjából egykor e zeneszerzők merítettek. Ehhez pedig a zenekarhoz hasonlóan hozzáértő, minden tekintetben autentikus előadók: Sebestyén Márta és a Muzsikás Együttes járulnak hozzá, és nem is akárhogyan. Sok évtizedes tapasztalatuk olyan kapukat nyit meg, amelyekről elképzelni sem tudtuk volna, hogy feltárhatók; olyan húrokat rezgetnek meg, melyek régóta szakadtnak hatottak, melyekről feltételezni sem mertük volna, hogy összeforraszthatók.

Mindez persze csupán azok számára újdonság, akik valamiképp leváltak a tradícióról, és vagy kizárólag a klasszikus zene tolmácsolásában, vagy jó esetben igényesebb popzenével körítve, rosszban lakodalmas zeneként hallja az imígyen túlfinomult vagy eltorzított, néha egyenesen elfajzott népzenei dallamkincset. A Muzsikás felfogása ugyanis nem sokat változott fennállása évtizedeiben. Azonban mindenképp páratlan élmény egymást váltogatva hallani a tisztának semmiképp sem nevezhető, inkább nyers, kissé durva vagy túlzottan levegős, valamiképp mégis „tökéletes” intonációt, a kottával voltaképp leírhatatlan, jelekkel érzékeltethetetlenül elcsúsztatott ritmusokat, valamint a jól fésült, az eredeti tüzességéből ennek ellenére sokat megőrző nagyzenekari átdolgozásokat. A kontraszt leírhatatlan, ámde senkinek sem lehet kérdéses egyetlen pillanatra sem, hogy ugyanazt a muzsikát, ugyanazokat a frázisokat halljuk, legfeljebb a közeg változik.

Sok hasonló, revelációs erejű felvételre lesz még szükségünk ahhoz, hogy mindenkihez eljusson az üzenet: miközben nem szabad megfeledkeznünk a nagyvilág áramlatairól, újra fel kell fedeznünk nemzeti értékeinket is. És nem csak a szólamok szintjén, hanem szívünkben is. Aki nem képes méltányolni Kodály páratlan zsenijét, Bartók egyetemességét, Dohnányi szépérzékét, annak azzal is felesleges talán dicsekednie, hogy rendszeresen táncházba jár, vagy Ghymes-albummal ajándékozza meg szeretteit. Egyik első próbálkozásként pedig itt van nekünk a Danubia Szimfonikus Zenekar és a Muzsikás (ironikus módon épp egy globális tendencia hullámait meglovagoló) élőben, a Zeneakadémia Nagytermében 2004-ben rögzített felvétele.

Előadók:
Sebestyén Márta - ének
Muzsikás Együttes
Danubia Szimfonikus Zenekar

Az elhangzó művek listája:
Kodály Zoltán: Felszállott a páva
I. tétel
Fújnak a fellegek
Cseremisz páva-dallam
Dunántúli ugrósok
Finálé

Kodály Zoltán: Marosszéki táncok
Bevezetés
Marosszéki táncdallamok

Bartók Béla: Magyar parasztdalok
I. Tétel
Rákóczi kis úrfi
V. tétel
Dudautánzás
VII. tétel

Dohnányi Ernő: Ruralia hungarica
II. tétel
Gyimesi lassú magyaros és kettős

Bartók Béla: Tánc-szvit
V., VI. tétel
Szép fejér pakulár
Édes Gergelem

Román népi táncok
Jocul cu bátá (Bot tánc)
Buciumeana (Bucsumi tánc)

Bartók Béla: Román népi táncok
Jocul cu bátá (Bot tánc)
Brâul
Pe loc (Topogó)
Pe loc (Topogó)
Buciumeana (Bucsumi tánc)
„Poarga” românesca (Román „polka”)
Méhkeréki táncok
Marunţel - Marunţel

Eddig a Danubia Szimfonikus Zenekar alábbi felvételéről írtunk:
Johannes Brahms: Hungarian Dances Nos. 1–21 (CD)
Dohnányi Ernő: Szvit nagyzenekarra, Ruralia hungarica, Amerikai rapszódia