FőképMarlene Dietrich. Színésznő.
Az aláírást nézve a következő szavak jutnak eszembe: határozatlanság, labilitás, fáradtság, elutasítás. Vajon miért? Ami első ránézésre szembetűnő, a hatalmas, szögletes M betű és a lefelé futó hullámos sor. Az M hatalmas, erősen szöges, alsó zónából indított betű, melynek visszatérő pontja is az alsó zónában van, nagyon mélyen.
A kezdővonal, mely mutatja a kezdeti lendületet, arról is tájékoztat, hogy milyen a személyiség önmagához való viszonya, az emberekhez való viszonya, kapcsolata a külvilághoz, a múlthoz és a jövőhöz. Az indítás egy pici kampóval kezdődik, mely jelzi a makacs, önfejű embert. A vonalvezetés éles, szöges. A szöges vonalvezetés utal a nagy energia jelenlétére, mert a mozgás folyamatossága rendszeresen megtörik és ellenkező irányba fordul, minden vonal után meg kell állni és újult erővel indulni a másik irányba. Ehhez pedig energia kell!
Az írás, jelen esetben a betű merevvé válik. Írója nem simulékony és alkalmazkodó típus, inkább másoktól várja el, hogy hozzá igazodjanak, ezt esetleg még ki is kényszeríti. A végletek embere, önfejű, hajlamos magát túlbecsülni, másokat pedig leértékelni! Nem konfliktuskerülő, talán még élvezi is a harcot! Kemény ember – önmagával is, de mások hibáival sem elnéző. Ez környezetében nem teszi népszerűvé, inkább a „nehéz ember” jelzővel illetik.
A kezdőbetű mérete hatalmas a középzóna méretéhez viszonyítva, magasan kiemelkedik a felső zónába. Túlzott önértékelést, önbizalmat, bátor kiállást és felelősségvállalást takar.
A betű széles alapokon áll, utalva írójának sértődékenységére. Teljesen külön áll az őt követő betűsortól, jelzi az elkülönülést, a távolságtartást a környezetétől, ugyanakkor közli az énkiemelést, a kiemelkedni akarás vágyát.
A betű végvonalát nézve, mely mélyen lefut az alsó zónára, utal a melankóliára, de a vonal határozottsága jelzi a harciasságot, erőszakosságot, a szembeszállást a külvilággal.
A soron következő a és r szintén szöges, még mindig tart a kezdeti energia. Az érzelmek áthidaló simulékonysága helyett a hajlíthatatlanság és az akarat dominál. Nehezen közelíthető meg. A keresztnevében meg egy szöges betű van, az n. A törzsvonal magasságából kitűnik önmaga fel-, mások leértékelése. Elfogult és különcködő. Veszekedésre hajlamos. A belső feszültség időnkénti hirtelen kitörése kizárja azt, hogy mindig ura tudjon maradni tetteinek.
A keresztnevéből még hátra van az i és a két darab e betű hurokterülete.
Itt már látunk íveket. Feltűnő az i betű hurokterülete, mely két zónán át tart. Nyomon követhető az egyén élménykészsége és élmények iránti fogékonysága. Fontosnak tartja a szellemi értékeket. A megélt élményeit fel tudja használni a mindennapok világában, tud belőle építkezni. Hogy mi a véleménye magáról, hogyan éli meg saját életét, arra enged következtetni a két e betű hurokterülete.
Még a keresztnév sorvezetését kell megnézni, sok mindent elárul. Amikor egy írott szövegnél a sorok futását vizsgáljuk, akkor írójának hangulatáról kapunk képet. Megállapítható, hogy milyen hangulat a jellemző, a jó közérzet, a feldobottság, az optimizmus, vagy épp ellenkezőleg, a fáradtság, levertség, a pesszimizmus. Ugyanerre az eredményre jutunk az aláírás sorfutásának vizsgálatakor is. Jelen esetben a keresztnév sorfutása hullámos, ami tájékoztat a hangulat labilitásáról. Egy érzékeny, könnyen megbántható egyéniségről van szó, aki nehezen tud úrrá lenni a hangulat változásain. Sok esetben a hangulatainak játékszerévé válik, a legkisebb változásokra is érzékenyen reagál.
A keresztnév vizsgálata megmutatta a magánembert, most nézzük a vezetéknevet, ami a világban való megjelenésről tájékoztat. Itt már csak egyetlen szöges betű található, a t. Egy alulhurkolt t, melynek a hurkolása a felső zónába csúszik. Büszke az elért eredményeire, és ezekre meglehetősen hiú is. A hurkolás szögesedése erőteljes, ez is megerősíti a makacsság, a hajhatatlanság, az eltökéltség lehetőségét. Szókimondó, amit gondol, kimondja, nem rejti véka alá, azzal sem törődve, hogy milyen érzéseket vált ki környezetéből.
A D és i betűket összekapcsolja és mindkettő nagy. Érdekesen alakította ki a D betűjét, a két utána következő betűre borul védelmezően, és ez kifejezi az óvatosságot, a védelmet önmaga számára.
A két i betű közötti nagyságkülönbség mutatja a határozatlanságot, a fáradtságot, a lemondást. Bár ezt igyekszik ellensúlyozni a második i-re kitett pont magasságával és előre futásával. Az önértékelés a helyén van, és gondol a jövőre.
A vezetéknév vége elfonalasodik. Sok minden érdekli, intuitív, érzékeny ember, minden kellemetlen tulajdonságával és szigorával együtt. Ez az elfonalasodás utal még a diplomáciai érzékre is. A vezetéknév fejezi ki legjobban a személyiség összetettségét. Itt mindent elmond, azt, hogy időnként elfárad, kétségbe esik, védelemre szorul, de ha kell, küzd is minden erejével, keményen. Ezt a két végletet igyekszik megoldani diplomatikusan a külvilág, a közönség felé!
Ennyi vizsgálódás után kialakult a kép a személyiségről. Ismét felteszem a kérdést: milyen ember valójában Marlene Dietrich? Marlene Dietrich személyisége meglehetősen összetett. Hangulatára a pesszimizmus jellemző. Nem egy bizakodó természetű, a körülményei bármennyire jók is, mindig csak azt látja meg, ami számára nem megfelelő. Magába zárkózó, nem enged közel magához senkit, nem adja ki magát. Diplomáciai érzékének tudható be, hogy igyekszik magát kedvezőbb oldaláról mutatni, ami érthető, hisz korának egyik legendás, csodálattal övezett színésznője volt. Egy érzékeny egyéniség, aki nehezen tud úrrá lenni változó hangulatain.
Fáradt, kedvetlen és csalódott. Nem egy simulékony és alkalmazkodni tudó ember, elvárja, hogy ezt mások tegyék meg – talán még ki is követeli. A végletek embere, önfejű. A dolgaiba nem enged beleszólni. Ő diktál. Szigorú magához is, de másoktól sem tűri el a lazaságot. Erőszakos ás kíméletlen. A közvetlen környezetében nem népszerű. Kötelességtudó, a munkában megbízható. Hajlamos magát túlbecsülni, míg másokkal szemben elutasító, szinte megvető. Hadilábon áll a rendszerességgel, és meglehetősen határozatlan is volt. Sokoldalú, és minden szigorával, minden kellemetlen tulajdonságával együtt egy érzékeny és érzelmes lélek volt. A aláírása világosan kifejezi a személyiség összetettségét, azt a skálát, amely a magánember többnyire negatív tulajdonságaitól ível a csodált, felmagasztalt, megfejthetetlennek tűnő „Kék Angyal”-ig.

A Szukits Könyvkiadó engedélyével.