Főkép A 20. század története, főképp a II. világháború borzalmainak emléke, máig velünk együtt él és kísért minket. A BBC, az angol köztévé, amely híres igényes és hiteles, bizonyított tudományos tényeken alapuló ismeretterjesztő sorozatairól, egy páratlanul jó hatrészes sorozatban gyűjtötte össze mindazt, amit dióhéjban a Nemzetiszocialista Német Munkáspárt (ismertebb nevén a Náci Párt) történetéről tudni érdemes.
 
A sorozat minden egyes darabja – mivel maga a téma és az ehhez tartozó szakirodalom, illetve fotó- és filmarchívum igen nagy – egy-egy érdekes, fontosnak tartott részletre koncentrál, és tisztáz néhány olyan tévhitet, amelyek a köztudatban még ma is élnek a nácikkal kapcsolatban. Az első rész egészen a kezdetekig visszamegy, bemutatva a fasizmus megszületését, majd Hitler kezdeti „szárnypróbálgatásain” keresztül beszél a németországi nemzetiszocializmus kialakulásáról és történetéről is, felhívva a nézők figyelmét arra az igen elterjedt tévhitre, miszerint az olasz fasizmus és annak Németországban kialakult válfaja, a nemzetiszocializmus közé egyenlőségjelet tehetünk.
 
Hiteles és jól konstruált képet tár elénk a sorozat arról, hogy miképpen kerülhetett hatalomra Hitler, a nyíltan szélsőséges nézeteket valló politikus egy nagy múltú, évszázados tradíciókkal rendelkező civilizált országban: az I. világháború és az 1933-ban kirobbant, majd Európa országaiba szép lassan begyűrűző gazdasági világválság tették lehetővé azt, hogy megszülessen az emberek igénye a rendre és az ország gazdasági helyzetének stabilizálására, melynek következményeként a nácik támogatottsága egyre növekedhetett.
 
A sorozat bepillantást nyújt a háborúra készülődő Németország mindennapjaiba is, a készítők a legfőbb hangsúlyt azonban az egyre erősödő antiszemitizmusra és a világ egyik leghátborzongatóbb tömeggyilkosságára, a holokausztra fektették. A rendkívüli hitelességet az a rengeteg megszólaló adja meg a BBC szériájának, akik saját élményeikről, benyomásaikról, emlékeikről számolnak be a kamerák előtt. Egyoldalúsággal sem vádolhatjuk a sorozatot, hiszen bár teljes mértékben elítéli a holokausztot, bemutatja mindkét felet: a cselekvő és az elszenvedő oldalt. Több olyan zsidó származású túlélőt szólaltattak meg, akik túlélték a haláltáborok iszonyatát vagy pedig szemtanúi voltak a nácik kegyetlenkedéseinek. A legmegdöbbentőbb és legelszomorítóbb azonban furcsa módon mégsem ez, hanem inkább az, amit az a néhány volt tiszt, illetve civil mond, akik részt vettek a zsidók módszeres lemészárolásában.
 
A lengyelországi kegyetlenkedéseken keresztül bemutatva (hisz tudjuk, Lengyelország szenvedte meg leginkább a nácizmus borzalmait), több olyan veteránt szólaltattak meg, akik a mai napig sem bánták meg világháborús tetteiket. Többen felháborítónak tartották a riporterek kérdéseit, és hideg közönnyel fordultak saját múltbeli cselekedeteik felé, mintha azok megsemmisülnének egy egyszerű kijelentés hatására: „parancsra cselekedtem”. Elkeserítő és egyben nagyon visszataszító érzés azt látni – és azt hiszem ez nem csak az én véleményem – hogy többen milyen felelőtlen közönnyel viseltetnek saját kegyetlen, gyilkos tetteik iránt.
 
A BBC ismeretterjesztő sorozata több szempontból is érdekes lehet tehát: felnyitja a szemünket olyan történelmi tévedésekkel kapcsolatban, amelyek a mai napig erősen élnek a köztudatban, pontos leírást ad fontos és meghatározó múltbeli eseményekkel kapcsolatban, illetve bemutatja az érem két oldalát, miszerint még ma sem ítéli el mindenki egységesen rosszként a holokauszt bűneit.