Főkép Kinek van kedve fésületlen, itt-ott nem teljesen kidolgozottnak tetsző gondolatokat, menet közben változó, néha még az egyeztetést tekintve is labilis talajon álló mondatokat olvasni közel két és félszáz oldalon keresztül?

Nyilván senkinek. Hacsak... nem érdekes és értékes emberek élő rádióadásban rögzített interjúinak átiratairól, a valósághűség kedvéért lényegében szerkesztetlen nyilatkozatairól van szó.
Ilyen interjúk gyűjteménye a Térfogat, Lengyel Krisztina és Preszl Éva munkája, akik a kötet megjelenésekor öt éve vezették a Civil Rádió A tér című műsorát.

A négyhetente jelentkező program alapgondolataként azon külső és belső, valós és fiktív terek bejárására kérték fel interjúalanyaikat, melyek meghatározó szerepet játszottak életük, személyiségük, pályájuk alakításában.
 
A beszélgetőpartnerek között akad nemzetközileg elismert festő, közéleti személyiség, fiatal, még csupán egyetemi tanulmányait végző, mégis sikeres történelemkutató, valamint meggyőződésesen szocialista, hosszú és termékeny karriert maga mögött tudó író.
A sokszínűség hiányára panaszkodni tehát semmiképp sem lehet.
 
Az efféle interjúk sajátossága az a fajta közvetlenség, amely ellensúlyozza az előre megíratlanságból, a rögtönzésből fakadó nyelvi bizonytalankodást, valamint a gondolatok afféle tömörsége, amely valós, mindennapi beszédhelyzetekben csupán ritkán vagy egyáltalán nem tapasztalható.

Egyetlen kivételként ez alól Sebeők Jánost tudnám említeni, akinek mondandóját még ebben a formában is mindvégig a megfontoltság, a logikus felépítettség jellemzi.
 
Azt azonban, hogy ki miről beszél, kinek fontosabbak saját pályája és utazásai, kinek az idegen országokban, esetleg külföldre került honfitársainkról szerzett élményei, pár bekezdésben képtelenség lenne összefoglalni.

Ehhez egyszerűbb és hasznosabb is elolvasni a teljes interjúkötetet, amely darabokban, egyes beszélgetések kiszemezgetésével is érdekes olvasmány, ám mindenekelőtt egyhuzamban végigolvasva izgalmas élmény, hiszen az efféle befogadás a valószínűleg szándékosan egymás mellé helyezett, elütő karakterű és beállítottságú személyiségek eszméinek azonnali összevetésére ad lehetőséget.
 
A kötetben szereplő beszélgetések interjúalanyai:
Göncz Árpád - író, műfordító, volt köztársasági elnök
Sebeők János - író, publicista, természetvédő, filozófus
Elbert Márta - filmrendező-producer
Macskássy Izolda - festő-grafikus művész
Bagosi József - kulturális antropológus
Erdei Éva - festőművész
Bollók Ádám - egyetemi hallgató
Filep Sándor - festőművész
Dr. Beregi Attila - a Külföldi Magyar Kulturális Intézetek Igazgatóságának szakmai vezetője
Entzl Boldizsár Péter - a Ghánai Köztársaság tiszteletbeli főkonzulja
Raptis Ioannis és Fokas Nikos - népzenész, egyetemi tanár
Szigeti Balázs - a Humanista Mozgalom sajtószóvivője
Moldova Görgy - író