FőképFurcsának tűnik, márpedig a jelen kötetbe beválogatott idézetekből arra következtethetek, hogy az 1848-as magyar polgári forradalom egyik lelkes támogatója a szabadelvű polgárosodásban látja kora erkölcsi megromlásának egyik okát.
Ahogy az is meglepő, hogy az egyik legnagyobb magyar költő saját (humoros) sírfeliratán egyszerű szerkesztőként tünteti fel magát.

Arany politikai és költői hitvallásába belemélyedve aztán kitisztul a kép. A mindenben józan mértéket hirdető művész és kritikus az elvhű hazaszeretet mellett a mély, megingathatatlan vallásosságot és az emberséget tartja minden másnál magasztosabb életeszméknek. S úgy tűnik, maga is e sarokpontokhoz igazodva élt.

Ez tűnik fel leginkább az epikus költeményeiből, rövidebb verseiből és irodalomtudományi tanulmányaiból kiválasztott részletekben, ez visz némi derűlátó felhangot egyébként sokszor pesszimista jövőlátomásaiba.

Ezért tudott mindenek előtt ő kiállni a csak vágyálmokban fennmaradt magyar függetlenségért a maga sajátos „koronázási dicshimnuszában”, amit minden kisdiáknak kívülről illik fújnia.

Úgyszintén Arany kellett ahhoz, hogy Madách Ember tragédiájában ne csak a potenciális nagyságot lássa meg, hanem a pozitív, optimista értelmezhetőség lehetőségét is. Nem véletlen, hogy épp az ő átdolgozásában ismerjük ma e korszakos, és kivételesen nemzetközileg is ismert, elismert drámai művet.

És az sem véletlen, hogy a magyar nagyeposz megalkotására törekvő elődök közül éppen
Zrínyiben látja meg a mások által követendő példát. Zrínyi művében pedig eszmei téren az emberséget, a költői eszközöket illetően pedig a szavakkal, érzelmekkel való megfontolt takarékosságot emeli ki.

Arany sosem írt márványba véshető kétsorosokat, vagy Oscar Wilde-éhoz hasonló szellemességeket, gondolatai mégis bölcsességről árulkodnak.
Ha mindenképp hasonlítanom kellene, a kiteljesedett német barokk legkiválóbb zeneszerzőinek, Bachnak, Telemannak és Handelnek műveihez mérném költeményei és a belőlük kiragadott gondolatok fennköltségét és tökéletességét.

Életrajz:
Arany János életrajz