FőképAz ember természeténél fogva kíváncsi, és az elé állított kihívások, illetve akadályok legyőzése tudja leginkább motiválni. Sokan odáig mennek, hogy bármit képesek feláldozni ezen „szükségletük” kielégítésére, ami az én szememben is roppant mód becsületre méltó és ösztönző.

A legnagyobb kihívás az ember életében talán az, ha képes feladni egész korábbi életét, hogy idegen környezetben fedezze fel saját korlátait.
A nyelvi eltéréseken kívül az embernek ilyenkor többek közt rengeteg kulturális és szokásbeli különbözőséggel kell szembenéznie. Nem kevés bátorság, kitartás, elszántság és áldozat kellhet hozzá, hogy az ember rendesen helyt tudjon állni, és megtalálja az útját.

Ez a nem kicsit pszichedelikus külalakkal rendelkező könyvecske pontosan azokról/azoknak szól, akik otthonuktól távol, egy maguk által választott küldetést teljesítenek, vagy éppen erre készülnek.
A szerző amellett, hogy antropológiai tanulmányokat végzett, valamint az Artemisszió Alapítvány munkatársaként és interkulturális pedagógiai területen dolgozott, maga is vándor.

A könyv szereplői pedig olyan törekvő fiatalok, akik egy új élet reményében, vagy éppen az önkéntes segítségnyújtás tiszteletreméltó céljából hagyták hátra addigi életüket, családjaikat és próbáltak szerencsét a világ másik felén.

A könyv első fele rövid bevezetés az antropológiába, egy áttekintés arról, hogy általában milyen akadályokkal kell szembenézni, illetve miféle változások mennek végbe az emberben, ha természetes közegétől távol, másik kulturális környezetbe kerül.
Szerencsére már ez a rész sem „tankönyv-nyelven” íródott: hétköznapi példákon keresztül érthetően, mégis tudományosan pontosítja és magyarázza el az interkulturális tanulási és beilleszkedési folyamatot, annak elvi lehetőségeit, szükségszerűségét.

A könyv további részében kaptak helyet és lehetőséget tapasztalataik megosztására azok, akik legkompetensebbek ebben a témában. Találhatunk közöttük ide telepedett, vagy csak átmenetileg itt tartózkodó külföldieket és magyarokat, akik rövidebb-hosszabb időt töltöttek más országokban, más-más céllal.
Nem csak a személyiségek, hanem az élmények és elbeszélések is igen vegyesek: vannak nyilván negatív és pozitív tapasztalatok, mindez pedig olyan kötetlen hangvételű mélyinterjú formájában, mintha csak egy barátunk élménybeszámolóját hallgatnánk.

Szinte minden történet más országról és kultúráról szól, azokat kellő részletességgel bemutatva. Külön érdekes olvasni a Magyarországon élő, de más kultúrából érkezettek szavait arról, hogy ők hogyan látnak minket.

Azonban a színes történeteknél sokkal többet is kapunk, már csak az elbeszélők nagyobb számából és különböző személyiségeikből fakadóan. Ez pedig annak a lehetősége, hogy mindezen beszámolókat saját magunk állíthatjuk egymás mellé, hasonlíthatjuk össze, és vonhatunk le belőle következtetéseket.

A sok alapigazság mellett, amik itt elhangzanak, egy sor olyan kérdés és probléma vetődik fel, amikre valószínűleg nem is gondolnánk hasonló helyzetben, és persze legtöbbször a megoldást is magában foglalják. Ezért aztán azok számára is hasznos kis olvasmány lehet ez a könyv, akik még ilyen megmérettetés előtt állnak.

Másrészről pedig egy fontos konklúzió is levonható az összes elbeszélés ismeretében, mégpedig az, hogy akár már egy ilyen „küldetés” teljesítése után, végződjön az bárhogyan, az ember csak még erősebben kerülhet ki a végén.
Merthogy ezek az emberek tele vannak élettapasztalattal és bölcsességgel, amit a velük történtek csak tovább fokoztak. Akármennyi rossz is történt velük, vesztesen semmiképpen sem jöhettek ki a végén, és tapasztalataik örökre megváltoztatták életüket, hozzáállásukat.

Külön köszönettel tartozom, amiért volt szerencsém a könyv megjelenését követő sajtóeseményen is részt venni, ahol többek közt két, Magyarországon élő külfölditől élőben is hallhattuk történeteiket és tapasztalataikat.
Érdekes és tanulságos végighallgatni, hogy mit gondol egy „kívülálló” az országról, az emberekről, a mindennapok viszontagságairól. Mindannyian okulhatnánk belőle.