Főkép

A 10 kötetesre tervezett (ha jól tudom, eddig 5 kötet jelent meg) Magyar Művelődéstörténeti Lexikonon kívül nem tudok mást, amely mostanában jelent volna meg, és ezzel a témával foglalkozik. Bár a 2005-ben kiadott Millenniumi magyar történetben a politikai és hadtörténelem mellett a társadalom- és művelődéstörténet is nagy teret kap.

Sőt, ha jobban belegondolunk, hosszú-hosszú ideig meg kellett elégednünk a Domanovszky Sándor által szerkesztett 5 kötetes Magyar művelődéstörténet, valamint a Lederer Emma által jegyzett Egyetemes művelődéstörténet újrakiadásaival, illetve Nemeskürty István Kis magyar művelődéstörténetével. Legalábbis az átfogó, nem időszak-specifikus művek esetében. És ha nagyon őszinték akarunk lenni, mindegyikkel lehetnek problémáink.

Tehát a Kósa László által szerkesztett – újabb részletekkel, kutatási eredményekkel és szakirodalommal bővített – kézikönyv tehát hiánypótló mű. Egyrészt, mert a magyar kultúra teljes történetéről ötven éve ez az első új és részletes áttekintés; másrészt, mert szerzői magasan kvalifikált szakemberek, a választott témák szakértői (történészek, irodalomtörténészek, régészek és etnográfus); harmadrészt, mert alapossága mellett tárgyilagos tudott maradni. Nem véletlen hát, hogy munkájukat a magyar művelődéstörténet felsőfokú oktatásának átfogó tankönyvének tekintik.

Nagyon tetszik, hogy az irodalomjegyzék nem a kötet végén, ömlesztve található, hanem minden egyes fejezet végén, az adott témakör szerint szétválogatva. Ez nagyban megkönnyíti és meggyorsítja a tájékozódást, és persze nem veszi el az ember kedvét sem a keresgéléstől. Hiszen a Magyar művelődéstörténet célja nem az elriasztás, hanem a „tájékoztatás”.

Hazudnék, ha azt mondanám, könnyű olvasmány. Sem súlyát, sem terjedelmét, sem tartalmát tekintve nem az. Mégis, a maga tudományos módján kifejezetten szórakoztató. Nyugodt szívvel merem ajánlani mindenkinek, aki kellőképpen kíváncsi, elszánt, vagy akit csak egy kicsit is érdekel a téma. Garantálom, hogy nem fog csalódni.

Tartalom:
1. fejezet: A magyar művelődés korai szakaszai (Fodor István)
2. fejezet: A magyarok és a X. századi Európa (Bóna István)
3. fejezet: A középkori művelődés (Bertényi Iván)
4. fejezet: A magyar művelődés a kora újkorban (Tóth István György)
5. fejezet: Szellemi élet a kora újkorban (Bitskey István)
6. fejezet: A polgári társadalom korának művelődése I. (Kósa László)
7. fejezet: A polgári társadalom korának művelődése I. (Szegedy-Maszák Mihály)
8. fejezet: A polgári társadalom korának művelődése II. (Kósa László)
9. fejezet: A polgári társadalom korának művelődése II. (Szegedy-Maszák Mihály)
10. fejezet: A magyar művelődés 1948 után (Valuch Tibor)

Névmutató
Képek forrásjegyzéke
A kötet szerzői