Főkép

Nehéz lenne a „nagy mesemondó” minden művét felsorolni, hiszen ha csupán a jelentősebbeket nézzük, akkor sem lehet megállni egy tucat regénynél (kezdve A Kőszívű ember fiaival). Író lévén fő foglalatosságának tekintette az írást, szigorú beosztással több mit ötven éven át rendületlenül rótta papírlapokra történeteit. Nagyságát nem csupán az olvasók, hanem a kortársak is elismerték – amit a számtalan újrakiadás is bizonyít.

Életművét nem csupán regények alkotják, hanem számtalan rövidebb írás, novella is, amelyek korabeli újságokban és válogatáskötetekben jelentek meg. Ezek közül válogat a kötet szerkesztője, akinek sikerült számos – számomra ismeretlen – írást összegyűjtenie.


Mielőtt bármit is szólnék a novellákról, mindenképpen említést érdemel a nyelvezet és a hangulat, melyet Jókai használ. A XIX. század miliője árad a történetekből, egy olyan kor, mely már kellőképpen távolinak tűnik számunkra, a maga kissé régimódi szófordulataival és életmódjával. Ennek ellenére sem érződnek idejétmúltnak, szerzőjük jó érzékkel választotta ki témáit, így azok érdekes, mindenki számára üzenettel bíró műveknek számítanak még ma is.

Ráadásul azt sem foghatjuk rá, hogy egysíkú érdeklődéssel bírt, hiszen történelmi és fantasztikus regények keverednek életművében adomákkal, humoros esetekkel. Ebben a kötetben sikerült egy eléggé széles skálán mozgó válogatást összehozni, amelyben mindenki talál kedvére valót – és egy kicsit árnyalhatja a meglévő Jókai képét.


Nekem legjobban a kötet elején szereplő írások tetszettek. Mindegyikben van valami „megmagyarázhatatlan”, ami hol álmélkodásra, hol pedig továbbképzelgésre késztetett. Egy szellemmel társalgó tábornok, aki így akarja megtudni az ostromlott vár gyenge pontjait, vagy egy jóslatnak megfelelően megvívott csata, netán a végzetet jelentő csillag, melyet csupán azok láthatnak, akik megérik a holnapot.

A kötetben szereplő novellák:

A végzetes hely
A láthatatlan csillag
A tábornok és az asztrálszellem
Ideális és praktikus
A hold
Húsz év múlva
Az ellenség levele
A jó ember
Két jó barát
Három a tánc
A csillagos szoba
A hosszúhajú hölgy
Az erényt mindig szeretni kell
A férj kabátja

A régi idők kalendáriumát idéző tarkaság talán még arra is ráveszi az olvasókat, hogy leemeljenek a könyvespolcról egy terjedelmesebb Jókai művet – csak úgy, felidézés céljából.

Kapcsolódó írás:

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és kora