Főkép

 

A Magvető Kiadó újdonságai a 85. Ünnepi könyvhéten.

 

 

 

 

Bertók László: Ott mi van?

„Ha elbaltáztad a paradicsomkertet, / most a saját verejtékeddel teremtsd meg.”

 

Bertók László új könyve szerves folytatása a korábbiaknak. Az első ciklus a Hangyák vonulnak „hosszúkáira”, a második a szonettes könyveket idéző Pénteken vasárnap „pillanatkáira”, a harmadik pedig a Háromkák „magyar haikuira” utal, azok formáját használja, gondolja tovább. A versek a filozofikus látás- és gondolkodásmód, a természet, valamint a belső, lelki környezet mikrorezdüléseinek összekapcsolódásból, keveredéséből állnak össze. A lineáris gondolatmenetet (főleg a hosszúkák esetében) állandóan kérdések, pontosítások szakítják meg, melyek a reflektálatlanul biztosnak és igaznak gondolt tényekre kérdeznek rá, legyenek azok akármennyire is egyszerű, hétköznapi jelenségek, vagy éppen ismeretelméleti terminusok. A költő így tartja állandó mozgásban a leülepedett, mozdulatlannak hitt dolgokat, kérdései újabb és újabb kérdéseket szülnek az olvasóban, és a sok bizonytalan, folyton elmozduló, elfolyó dologból végül felépül egy sziklaszilárd és megingathatatlan világ. Már csak az a kérdés, hogy ott mi van?

 

Várható megjelenés: 2014. június 10.

Tervezett oldalszám: 116 oldal

Méret: 135 x 197 mm

Kötés: Keménytábla védőborítóval

Tervezett ár: 2290 Ft

ISBN: 978 963 14 3177 3

 

 

Erdős Virág: Négyeshatos

„Hogyha kérdi bárki, nos: / nincs jobb, mint a villamos”

A szerző rajzaival

 

Rímes játékokból, mókás történetekből összeálló, kézzel írt és ceruzával rajzolt könyvecske, amely a városról, a négyes-hatos villamosról, királylányról, vakvarjúcskáról, és más furaságokról mesél.

 

Várható megjelenés: 2014. június 10.

Tervezett oldalszám: 104 oldal

Méret: 160 x 230 mm

Kötés: Keménytábla védőborítóval

Tervezett ár: 2490 Ft

ISBN: 978 963 14 3201 5

 

 

Esterházy Péter: Egyszerű történet vessző száz oldal – a Márk-változat

„A kiszolgáltatottság regénye”

 

Egy kitelepített család az Isten háta mögött. Egy testvérpár: az egyiket a szavak érdeklik, a másikat az Isten. Nem tűnik ez feloldhatatlan ellentétnek. Az idősebb fiú mondatokból épít láthatatlan világot, süketnéma öccse szavai ugyan nem hallhatók, mégis ő meséli el a történetüket. Most akkor melyikük a Júdás?

Az anya nem keresi senki kedvét, az apa iszik. Az egri nagymamával csak titokban lehet találkozni, a másik meg bár velük él, folyton az Úrral beszélget, és magát a jóságot keresi. Na és az Isten: a Mennyben, a kereszten, a káromló szavakban, az imákban és a saját történetében. A szomorú, boldog Isten.

Az Egyszerű történet vessző száz oldal második könyve az istentelen 20. század közepének regénye, szereplői mind a saját útjukat járják, bár egyetlen szobában élnek. Hogy a kiszolgáltatottság választja el őket, vagy eleve el vannak választva egymástól, azt csak az Isten tudja. Mindegyikük magányos. Az Isten is: a Mennyben, a kereszten, a káromló szavakban, az imákban és a saját történetében. (Péczely Dóra)

 

Várható megjelenés: 2014. június 10.

Tervezett oldalszám: 124 oldal

Méret: 140 x 215 mm

Kötés: Keménytábla védőborítóval

Tervezett ár: 2490 Ft

ISBN: 978 963 14 3202 2

 

 

Fehér Renátó: Garázsmenet

„családdá minket a történetek tettek”

 

A Garázsmenet üdítően friss, igazán élénk líra. Egy némiképp koraérett fiatalember mutatkozik be a világnak és mutatja be saját világát. Fehér Renátó koraérett fiatalember, de mint minden igazi koraérett, egyben infantilis is. Olvashatunk itt magánmitológiát, amelynek a családtagok, felmenők ugyanúgy szereplői, figurái, mint az 1988-ban Szöulban csodálatos természetességgel, 14 esztendősen élete első olimpiáját nyerő Egerszegi Krisztina. Fehér verseiben az én, a lírai alany általában egy közösséghez képest próbálja megtalálni saját identitását, lett légyen az a család, a nemzedék vagy a nemzet. Ezért költészetének alanyi és közéleti regisztere nem is annyira egy tőről fakad, mint inkább közös kontextusba olvad össze. És ez a közös többszörös amellett, hogy poétikaként is nagyszerű, és visszafogottan elegáns versenyelvében pompásan bont ki metaforákat, nagyon sokat elmond arról is, hogyan látja napjaink magyar valóságát és közelmúltját ez a fiatalember. Fehér Renátó 1989 októberében született és számot is vet 1989 cezúrájával és határvonalával, az évszám lehetséges és lehetetlen olvasataival, valamint ennek tükrében saját, a rendszerváltás forrásvidékén született generációjának politikai felelősségével és nemzedéki szerkezetével. Azonban a köz ügyei mellett van itt természetesen kiemelten privát szál is: szerelemről, magányról; húsbavágóan pontos részletekkel és ragyogó megfigyelésekkel. A Garázsmenet címével ellentétben igazi kezdés, a járat csak most indul, és ki tudja, hol lesz még a végállomás.

 

Várható megjelenés: 2014. június 10.

Tervezett oldalszám: 64 oldal

Méret: 125 x 212 mm

Kötés: Keménytábla védőborítóval

Tervezett ár: 1990 Ft

ISBN: 978 963 14 3194 0

 

Horváth László Imre: Lett este és lett reggel

„A feladatomat elvégeztem. Horogkereszt van a világ minden templomának csúcsán.”

 

Paulus tábornok a sztálingrádi hadjárat előtt autóbalesetet szenved, így minden másképp alakul: Németország megnyeri a második világháborút ebben a súlyos, letaglózó antiutópiában, melynek főhőse Klaus Arme, vezető náci ideológus: az ő 1942 és 2013 között írt naplórészleteiből áll a könyv. Az első bejegyzés idején tizennyolc, az utolsónál nyolcvankilenc éves.

A „lett este és lett reggel” a Genezis könyvében a teremtés napjai közti időszakot jelöli, amikor az Arme-féle náci ideológia szerint Isten alszik vagy halott, esetleg felfüggeszti magát, egyben az erkölcsi, etikai normákat is. A civilizáció újabb lépcsőfokának eléréséhez mindig egy-egy ilyen állapot kell, ami felmenti a birodalmat és katonáit minden bűn alól, hiszen ezeket a fejlődés nevében követik el, a teremtés tökéletesítésére. Klaus Arme egész élete a családja hatalmáért vívott kérlelhetetlen árnyékháború, és az egész emberi civilizációt lassanként felemésztő birodalom szolgálatában telik. Legfőbb ellensége a folyamatos apokalipszis idején is jelen lévő kereszténység, mely újra és újra felbukkan áldozatai képében, akik arra születtek, hogy gyengeségükkel megalázzák az erőseket.

Vajon az egész világ a nácik élettere lesz, vagy az új Übermensch mégsem mindenható?

 

Várható megjelenés: 2014. június 10.

Tervezett oldalszám: 292 oldal

Méret: 125 x 197 mm

Kötés: Keménytábla védőborítóval

Tervezett ár: 2990 Ft

ISBN: 978 963 14 3192 6

 

 

Kiss Tibor Noé: Aludnod kellene

Hét férfi, egy eset

 

Egykorvolt, leépült majorsági telep valahol a közelmúlt Magyarországán. A romok között néhány ember. Személyiségük lassan felszívódik, mint egy vérömleny. A térképen sincsenek rajta. Amnéziás múlt. Vak jelen. Vajon mi történhet még velük a peremen? Elég sok minden.

Kiss Tibor Noé elbeszélői tehetsége ezt a végvidéket szubtilis és láthatatlan drónként pásztázza végig és deríti fel. Az Aludnod kellene mozaikrészletekből összetapadó állapotregény, aprólékos-pontos atmoszférapróza, amely a szenvedő szerkezetek és vegetatív létezésformák kétségbeesett cselekvésmintázatait, legutolsó emberi küzdelmeit kegyetlen élességgel és kíméletlen, a melankóliát sem nélkülöző iróniával írja le.

 

Várható megjelenés: 2014. június 10.

Tervezett oldalszám: 144 oldal

Méret: 125 x 197 mm

Kötés: Keménytábla védőborítóval

Tervezett ár: 2690 Ft

ISBN: 978 963 14 3173 5

 

Kovács András Ferenc: York napsütése zengő tombolás

„Mindenki voltam, tán Will Shakespeare is”

 

Kovács András Ferenc a lírai rögtönzések poétája is, különösen annak a ritmusos, spontán, szó szerint látványos, mégis hétköznapi beszédnek a mestere, melyben a színház és a vers egyre inkább elkülönülő világa termékenyen kapcsolódik össze, s keze nyomán élettel telítődik a vers-színház, amely hol világdráma, hol utcai örömzene, vagy kész kabaré.

S hogy miért „kettős verseskönyv”? A York napsütése sekszpirályi, és a Zengő tombolás hétköznapi versei egymásra is rímelnek, kiegészítik egymást, s hol láthatón, hol láthatatlanul folytatják kettősségekkel teljes párbeszédüket - sokszorozottan megkettőzötten, kettős visszhangokkal válaszolgatnak egymásnak. A Shakespeare szellemének szentelt könyv így lesz színházi könyvvé, a színházi könyv pedig így úszik át a költészetek szellemének szentelt hétköznapok nem kevésbé teátrumi könyvébe, miközben mindkét könyv egyetlen, rejtett harmadikká (apakönyvként is olvashatóvá) változik át.

A többi csak játékosság, teremtő szómágia, töprengő aggódás a hatalmas színház, azaz a voltaképpeni világ sorsa felett.

 

Várható megjelenés: 2014. június 10.

Tervezett oldalszám: 184 oldal

Méret: 135 x 197 mm

Kötés: Keménytábla védőborítóval

Tervezett ár: 2690 Ft

ISBN: 978 963 14 3180 3

 

 

Krusovszky Dénes: A fiúk országa

Kilenc hajszálpontos történet a férfilélekről

 

Krusovszky Dénest, a fiatal generáció kiemelkedő alkotóját eddig költőként ismerhettük. A fiúk országa az első novelláskötete: nem szárnypróbálgatás egy új műfajban, nem egyszeri kaland, mert a szerző máris kész prózaíróként lép elénk. Pontos történeteket alkot fiúkról és férfiakról. Problémaérzékeny, éles a tekintete: legyen szó egy család széthullásáról, a párkapcsolatok dinamikájáról, a művészi ambíciók és a polgári élet összeegyeztetésének nehézségeiről. Nem a kényelmes utat választja. Nem fűzi fel a történeteit egyetlen szálra. Minden egyes írásában új világokat fedez fel, a járt utat járatlanra cserélve. Novellái intellektuálisak, higgadtak, érzékenyek. Lélektani látleletek, önmagukkal is vívódó emberekről. Gyönyörről, szorongásról, szerelemről, halálról. Közelmúltról és jelenről, hazai és idegen tájakról.

 

Várható megjelenés: 2014. június 10.

Tervezett oldalszám: 224 oldal

Méret: 123 x 184 mm

Kötés: Keménytábla védőborítóval

Tervezett ár: 2690 Ft

ISBN: 978 963 14 3193 3

 

Lángh Júlia: Macskák és férfiak

„Az Egy budai úrilány szerzőjének új regénye hűséges és hűtlen két- és négylábúakról”

 

Hármaskönyvet tart kezében a kedves olvasó: egy időskori szenvedélyről valló naplót, egy változatos férfiportré- sorozatot és egy macskakönyvet, amelynek cirmos főszereplője szolidárisan együtt öregszik a gazdájával. Minden csupa meglepetés: az időskori szerelem heves és felkavaró, mintha csak egy csitri élné át, a korábbi kapcsolatok izgalmasak, szomorúak, szürreálisak vagy kacagtatók – mikor milyenek. Egy biztos: aki megírta őket, igyekezett minél tökéletesebben megismerni a másik nemet, és átélni az élet minden fontos pillanatát. A férfiakéval párhuzamos és rejtett kapcsolatban álló macskatörténetek pedig igazolják a cicagazdák ismert igazságát: tulajdonképpen a macska tartja az embert, és még véletlenül sem fordítva. Milyen egy macska? Milyenek a férfiak? Ki vagyok én? Az Egy budai úrilány szerzőjének új könyvét a kíváncsiság mozgatja, a féktelen megismerési vágy, amely nélkül lehet ugyan élni, de – legalább is szerzőnk szerint – nem biztos, hogy érdemes.

 

Várható megjelenés: 2014. június 10.

Tervezett oldalszám: 204 oldal

Méret: 123 x 184 mm

Kötés: Keménytábla védőborítóval

Tervezett ár: 2990 Ft

ISBN: 978 963 14 3179 7

 

 

Rakovszky Zsuzsa: Szilánkok

„Szilánkok egy ház romjai alól, / amely leégett az idő tüzében.”

 

Egy képzeletbeli kisváros – Sók – az ország nyugati szegletében egy nagyon is valóságos történelmi időszakban a 20. század első negyedében. A kifáradó, viktoriánus századvég lassú tétele után következik a századelő hirtelen gyorsuló allegrója. Ebben a tempót és formát váltó korban játszódik több emlék- és idegszálon a Szilánkok. Árva vagy félárva hősei saját mostoha sorsukat megértve próbálnak új életet kezdeni, de eközben a számukra sok esetben ismeretlen és titkokkal teli múlt folyamatosan meghatározza és behatárolja őket. Némelyikük nyíltan nekimegy ezeknek a határoknak, és forradalmat hirdet a régi renddel és polgári életvilággal szemben. A Szilánkok lenyűgöző és szívbemarkoló regény az apakeresés kudarcairól, a 20. század elejéről, a békeidők zavarairól és az első világháború által felrobbantott tegnap-világ rejtélyes titkairól.

 

Várható megjelenés: 2014. június 10.

Tervezett oldalszám: 612 oldal

Méret: 140 x 215 mm

Kötés: Keménytábla védőborítóval

Tervezett ár: 3990 Ft

ISBN: 978 963 14 3181 0

 

Szabó T. Anna: Kerített tér

„Ne kérdezz rá szünetlen, mi lakik túl a testen, /csak engedd, hadd beszéljen, hogy vágyjon, szüljön, éljen.”

 

Kerített tér: ellentmondás. A teret felosztani lehet, de ténylegesen elkeríteni nem. Az ember tereket hasít magának, otthonokat és kerteket választ le a világnagy térből, de sosem zárhatja ki az életéből a fentet és a lentet, a kintet és a bentet, az égtájakat, a levegőt: a mindenséget. A szerző a zárt tér kettősségét, örömét és félelmét, a kint-bent összefüggését figyeli, kert-verseiben pedig a kis tér otthonosságának képtelenségét, a szerves és szervetlen lét megismerhetetlenségét, a fent és a lent bejárhatatlanságát mutatja meg. A kinti tér figyelmes tekintetet, a nagy lélegzetet megtartó gondolati váz viszont zárt szobát és csukott szemet követel - de az elme tükör-terében könnyen megkeveredik a kint meg a bent.

Szabó T. Anna filmes kameramozgások és vágások módszerével, szinte forgatókönyvszerűen veszi számba életünk behatárolt, de korántsem korlátolt, lehetőségeikben inkább végtelen tereit.

 

Várható megjelenés: 2014. június 10.

Tervezett oldalszám: 128 oldal

Méret: 135 x 197 mm

Kötés: Keménytábla védőborítóval

Tervezett ár: 2290 Ft

ISBN: 978 963 14 3178 0

 

 

Tóth Kinga: All Machine

A létezés mechanikája

 

Radikálisan újszerű versek az emberi szerkezetről, a bennünk lakozó masinákról és a minket körülvevő gépekről. A gépvilág ritmusairól. Tóth Kinga spirálos-csavaros versei különleges, korábbról nem ismert lírai mondattannal működés közben mutatják meg énünk gépszerűségét és személyiségünk kapcsolódási pontjait a külső világhoz. Közben pedig a gépversek – tárgyiasságon innen, anyagszerűségen túl – személyes vallomások is, egy szubjektív életrajz elegyes fejezetei.

 

Várható megjelenés: 2014. június 10.

Tervezett oldalszám: 120 oldal

Méret: 125 x 212 mm

Kötés: Keménytábla védőborítóval

Tervezett ár: 2290 Ft

ISBN: 978 963 14 3203 9

 

Körkép 2014

Válogatta: Király Levente

 

Többek között Csabai László, Cserna-Szabó András, Darvasi László, Dragomán György, Egressy Zoltán, Garaczi László, Márton László, Parti Nagy Lajos, Péterfy Gergely, Podmaniczky Szilárd és Tóth Krisztina művei, az előző év novellatermésének legjava.

 

Várható megjelenés: 2014. június 10.

Tervezett oldalszám: 312 oldal

Méret: 123 x 184 mm

Kötés: Keménytábla védőborítóval

Tervezett ár: 2500 Ft

ISBN: 977 045 44 2400 4

 

 

Szép versek 2014

Válogatta: Szegő János

 

A magyar költészet 2013-as csúcsteljesítményeinek, izgalmas kísérleteinek, új felfedezettjeinek és legfontosabb témáinak-motívumainak a gazdag esszenciája.

 

Várható megjelenés: 2014. június 10.

Tervezett oldalszám: 352 oldal

Méret: 123 x 184 mm

Kötés: Keménytábla védőborítóval

Tervezett ár: 2500 Ft

ISBN: 977 058 63 7800 8

 

Forrás: Magvető Kiadó