Főkép

A Nemzetközi Tanulói Teljesítménymérés Program (PISA-mérés) monitorozó vizsgálata során kiderült, hogy végleg le kell számolnunk azzal az illúzióval, hogy a magyar gyermekek iskolában megszerzett tudása kiemelkedő. 2000-ben még a 15. helyen voltunk, de valahogy lemaradtunk és alig 6 év alatt a 23. helyre csúsztunk vissza, és olyan nemzetek vették át a vezető szerepet, mint a finnek, a kínaiak és a kanadaiak.

 

Valamit tenni kell! – kiáltanak a pedagógusok, mert a tanulás világában lemaradtunk, a gazdasági szakemberek számára pedig világos, hogy ahol csökken az érdeklődés a tudományok iránt, ott a gazdasági fejlődés is mérhetően csökkenni fog. De okolhatjuk-e mindenért az iskolarendszert? Meggyőződésem, hogy a természettudományokkal való helyes ismerkedés nem az iskolapadban kezdődik, hanem otthon. A szülők számára újra kell pozícionálni ezt a területet, új stratégiában kell gondolkodnunk, és ennek megfelelően frissíteni kell az eszköztárat. Azért is választottam az ajánló tárgyául ezt a könyvet, mert úgy gondolom, A tudomány világa lehet az egyik ilyen új eszköz, ami a nehezen motiválható gyerekek érdeklődésének felkeltésében segítséget tud nyújtani.

 

A fent említett felmérésből kiderült, hogy a nebulók számos olyan kérdésre voltak kíváncsiak, melyekre sem a tanórákon, sem a tankönyvekből nem kaptak választ. A tananyagokban a 20-21. századi újdonságok alig találhatók meg, így az elhangzottak számukra alig kapcsolódnak a mindennapokhoz. A könyv ezt a hibát igyekszik kiküszöböli: több mint 800 illusztráció teszi könnyen érthetővé és emészthetővé a tudományos alapfogalmakat, 60 otthon is elvégezhető kísérlettel pedig a gyakorlatba is átültethető a megszerzett elméleti tudás.

 

A könyv hat fejezete közül az elsőben megismerkedhetünk a világunkat felépítő kémiai elemekkel, majd rátérünk a fizikára, ezen belül az energia és mozgás fogalmát boncolgatjuk. A leírások izgalmasak, jól tagoltak, így a gördülékeny, minden nehézség nélküli értelmezés feltétele adott. A fejezeteken belül kiemelt részt kap a tudománytörténet, a grafikus és fényképes szemléltetés, láthatunk például részecskegyorsítót, megismerkedhetünk az első gőzgéppel, belépünk az atomok belsejébe, belekukkantunk a Forma-1-es versenyautókba, majd kirepülünk a világűrbe. Mindezek alapján felmerülhet a kérdés, hogy ez az ismeretterjesztő könyv nem-e inkább amolyan „fiús” könyv?

 

A természettudományt sokszor éri az a vád, hogy férfiorientált. A lányok egyre kevésbé akarnak erre a pályára lépni, és a tudományokkal foglalkozók életmódja sem túl vonzó az ifjú amazonok számára, nem látnak benne karrierlehetőséget, és erre a tévhitre a média  is ráerősít. De megnyugtathatom a kétkedőket, ez a könyv mindkét nem számára egyformán érdekes, mert messze túllép a tankönyv jellegű száraz tényismertetésen. A lányok ugyanolyan gyönyörűséggel fogják tanulmányozni a tér és idő kérdéseit, vagy a földi élet kialakulását, akárcsak a fiúk.

 

A könyv bemutatja a legmodernebb kutatási eredményeket, és rövid idő után felmerült bennem a kérdés, vajon miért nem ilyenek a tankönyveink? Az ifjú generáció már a vizualitás bűvkörében él, talán a tudományra is nagyobb fogékonysága lenne, ha azt megfelelően tálalnánk. A könyv az úgynevezett kutatásalapú természettudományos nevelés szellemében készült, mely a legmodernebb nyugati oktatási módszert képviseli. Gyakorlati elemei, példái a hétköznapokból jól ismertek, így a gyermekek könnyen kötődnek hozzá, és egyszerűen megjegyezhetővé válnak a legnehezebbnek tűnő természettudományos tételek is.

 

Vesszőparipám, hogy a tudományos oktatás fontosságát elsősorban a szülőnek kell megérteni, és erre muszáj időt áldozni. Ez a kiadvány talán segíthet abban, hogy a család remek szórakozás keretében, együtt fedezze fel a tudomány lenyűgöző világát, hisz nem csak a pedagógusok, de szülőként mi is felelősek vagyunk gyermekeink készségeinek fejlesztéséért. Ezért kell ilyen, és hasonló vállalkozást megvalósító könyvekkel ellátni a fiatalokat, elvégre utódaink a tudásalapú társadalom letéteményesei – a nyitott, kérdések feltevésére képes, logikus gondolkodású emberpalánták nevelése így már nem csak egyszerű személyiségformáló tevékenység, hanem sorsfordító erővel bíró cselekedet.