Főkép

2013. június 9-én, vasárnap tartotta meg alakuló közgyűlését Budapesten a Történelmiregény-írók Társasága (TRT) Egyesület, melyhez a hazai regényirodalom számos ismert szerzője csatlakozott. Az alakuló közgyűlés titkos szavazással az elnökség  tagjává választotta Bokor Pált (elnök), Benkő Lászlót (alelnök), Fábián Jankát (alelnök), Mészáros Mihályt (titkár) és Iván Katalint.

 

Az egyesület célja:

- népszerűsítse a történelmi regény műfaját és annak művelőit,

- egységbe tömörítse és támogassa a műfajban tevékenykedő írókat, promócióval, utazási, publikálási és kutatási támogatással segítse munkájukat,

- képviselje érdekeiket az irodalmi életen belül, valamint egyéb területeken.

 

Az alapszabály szerint az egyesület tagjai lehetnek az irodalmi élet mindazon szereplői – írók, szerkesztők, kiadók –, akik számára ennek a regényműfajnak a fejlődése kihívást vagy szívügyet jelent.

 

Kritériumok:

- publikációit a tudományos hitelességre való törekvés jellemzi,

- írásai szépirodalmi teljesítményként  értékelhetők,

- tevékenységét a történelem és a történelmi irodalom népszerűsítésének igyekezete jellemzi,

- magyar nyelven publikál.

 

Az egyesület tervei között szerepel egy Gárdonyi Géza emlékplakett évenkénti odaítélése is az év legnagyobb érdeklődéssel fogadott történelmi tárgyú regényét jegyző szerzőnek. Emellett a társaság csoportos országjáró író-olvasó találkozók, dedikálással egybekötött felolvasóestek, kedvezményes könyvvásárok megszervezésével is segíteni kívánja a tagokat.

 

Az egyesület semmiféle politikai, vallási, ideológiai vagy egyéb megkülönböztetést nem tűr meg, tevékenysége kizárólag kulturális, valamint szakmai érdekképviseleti célokat szolgál, nevezetesen a műfaj további népszerűsítését, valamint a magyar nyelven olvasó közönség történelem-ismeretének gazdagítását szolgálja.

 

Az egyesület pártoló tagja lehet az a magyar és külföldi magán- vagy jogi személy, aki adományaival segíti az egyesület munkáját, de abban tagként nem kíván részt venni. Az egyesület pártoló tagja az egyesület szerveibe nem választhat, és az egyesületi szervek döntéshozatalában is csak tanácskozási joggal vehet részt.

 

Forrás: Atlantic Press Kiadó