FőképFülszöveg:
Mindennapi kommunikációnk 60-80%-ban gesztusok révén, testbeszéddel történik. Testbeszédünk segítségével jelezzük, ha valaki tetszik nekünk, s azt is, hogy a másik számára elérhetők, megközelíthetők vagyunk. A boldog szerelmesek tudják, hogy a gesztusok és az arckifejezés fontosabbak a szavaknál. A párkapcsolatban élők többsége fáradságosan törekszik tartós, kiegyensúlyozott kapcsolatra, de sokszor kudarcot vall. Ennek oka többnyire abban keresendő, hogy férfiak és nők mára elfelejtették a testbeszéd gesztusait és jeleit, amelyek őseinknek még a vérükben voltak.
Pedig a testbeszédet meg lehet tanulni!
Erről szól a "Testbeszéd a szerelemben" melyből sok mindent megtudhatunk például:
-a férfi és a nő szerelmi testbeszédéről
-a vonzás folyamatáról
-az első randevúkról, az internetes randikról
-a sikeres kapcsolatok titkairól.

Részlet a regényből:
Miért égnek le a férfiak, amikor közelednek a nőkhöz...

Sok férfinak nehéz értelmeznie a nők test beszédének finomabb árnyalatait. A kutatások szerint a férfiak hajlamosak szexuális érdeklődésnek tulajdonítani a barátságos viselkedést és a mosolygást, mert az ő világuk szexuálisan jóval túlfűtöttebb, mint a nőké. A férfiakban tízszer-hússzor több a tesztoszteron, mint a nőkben, ezért a szexualitás szempontjából néznek mindent. Félreérthetik a nő korai jelzéseit, és megpróbálnak esetlenül kikezdeni vele. Természetesen kosarat kapnak, és szégyenszemre vissza kell kullogniuk a bár túlsó végébe a barátaikhoz.

---
Egyes férfiaknak az az álláspontjuk, hogy ha egy úrinő azt mondja: „nem”, ezt úgy kell érteni, hogy „talán”; ha azt mondja, hogy „talán”, ezt úgy kell érteni, hogy „igen”; de ha azt mondja, hogy „igen”, akkor nem úrinő.
---

…és miért van az, hogy egyes nőkhöz sose közelednek

A nők, ha lehetséges partnerre találnak, körmönfont, de gyakran félrevezető udvarlási jelzéseket küldenek, hogy lássák, érdemes-e vadászniuk a férfira. A nők hajlamosak a találkozás első néhány percében jelzések zárótüzét zúdítani a férfiakra. A korai szakaszban sugárzott, kétértelmű és következetlen jelzésekkel egyenesen ki akarják provokálni, hogy a férfi mutassa meg a lapjait. Sok nőnek többek között ezért nehéz magához vonzani a férfiakat, mert azok összezavarodnak, és a vissza-utasítástól félve még akkor sem közelednek a nőhöz, ha az tetszik nekik.

---
A férfi csupán akkor közeledik a nőhöz, ha az következetes, egyértelmű jeleket sugároz, és a férfinak nem kell attól tartania, hogy közeledését visszautasítják. Sok gyönyörű nő ezért kénytelen arra panaszkodni, hogy a férfiak sohasem állnak szóba vele.
---

---
A nőnek, hogy szakértő lehessen az udvarlásban, meg kell tanulnia, hogy a testbeszéd megfelelő jeleit sugározza, a férfiaknak pedig meg kell tanulniuk olvasni ezekből a jelekből.
---

Hogyan járjuk a násztáncot? Az udvarlás és a kacérkodás jelbeszédének művészete

A csábítás folyamata

Az embernél az udvarlás öt fokozatból áll, amelyeket mindnyájan végigjárunk, ha egy vonzó személlyel találkozunk.

1. Szemkontaktus. A nő körülnéz a szobában, és kiszúr egy férfit, aki tetszik neki. Megvárja, hogy a férfi észrevegye, utána körülbelül öt másodpercig nyújtja a szemkapcsolatot, aztán elfordítja a tekintetét. A férfi tovább figyeli a nőt, hogy lássa, lesz-e ismétlés. A nőnek átlagosan háromszor kell megismételnie ezt a manővert, hogy az átlagférfi rájöjjön, mi történik. Ezzel kezdődik a kacérkodás.

2. Mosoly. A nő megereszt egy röpke mosolyt, egys zer vagy többször. Ennek a félmosolynak azt kell közölnie a kiszemelt férfival, hogy közeledhet. Sajnos sok férfi nem reagál ezekre a
jelzésekre, és a nő azt fogja érezni, hogy nem érdek il a férfit.

3. Tollászkodás. A nő maximum hat másodpercig játszik a hajával, sejtetve, hogy csinosítja magát a választottjának. Megnyalhatja a száját, dobálhatja a haját, igazgathatja a ruháját és az ékszereit. Erre a férfi azzal válaszol, hogy kihúzza magát, behúzza a hasát, kidülleszti a mellét, megigazítja a ruháját, megérinti a haját, és az övébe akasztja a hüvelykujját. Lábuk vagy egész testük egymás irányába mutat.

4. Beszéd. A férfi közeledik, és megpróbál beszélgetésbe elegyedni, olyan közhelyekkel indítva, mint: „Nem találkoztunk mi már valahol?”

5. Érintés. A nő keresi az alkalmat, hogy könnyedén megérinthesse a férfi karját, „véletlenül” vagy másképp. A kéz meg-érintése meghittebb kapcsolatra utal, mint a kar megérintése. A nő minden érintést megismétel, ellenőrizve, örül-e neki a férfi, egyben a férfi tudtára adva, hogy az első érintés nem volt véletlen. Ha a nő könnyedén végighúzza a kezét a férfi vállán, azzal közli, hogy fontos neki a férfi megjelenése. A kézfogással gyorsan el lehet jutni a következő fokra.

Az udvarlás első öt fokozata csekélységnek vagy mellékesnek tűnhet, mégis döntő szerep jut nekik minden új kapcsolat kezdetén, és mint láttuk, a férfiak többsége nehéznek találja őket. Ha a nők azt akarják, hogy a férfiak közeledjenek hozzájuk, egyértelmű, következetes üzeneteket kell küldeniük, amelyeket a férfiaknak csak el kell olvasniuk, és válaszolniuk kell rájuk.

A Kiadó engedélyével.