FőképIdén májusban jött létre a Historium Kiadó a szlovákiai Dunaszerdahely városában, azzal az elsődleges céllal, hogy a történelmet minőségi szinten gondozza – ám nem csak könyvek és cikkek publikálásával, hanem különböző tematikus rendezvények megszervezése révén is. A kiadó idén szeptemberben kezdte gyakorlati munkásságát: szeptember, október és november folyamán három könyvet és egy foglalkoztató füzetet adnak ki.

SZEPTEMBER:
Urbánszki László:
Odakint, a pusztában
Kard helyett bot, csatamén helyett szürkemarha, világmegváltó hősök helyett tenyeres-talpas bojtárok, parasztlegények, szilajpásztorok…
Urbánszki László egy meglehetősen atipikus középkort fest elénk: történeteiből hiányoznak a fényes páncélok, a daliás vitézek, a pátosz és bármiféle heroizmus. Ehelyett inkább az emberről ír, aki nem tévedhetetlen, aki elköveti a maga hibáit is. Az emberről, aki azt hiszi, Isten nevében cselekszik, amikor más embereket küld a máglyára, vagy aki mesés hazugságokkal verekszi át magát az életen. Vagy aki csak tereli a gulyát, és a mindennapokért küzd – hol a természettel, hol a számadóval, hol durva társaival.
Urbánszki László új hang a magyar prózairodalomban. Első könyve, az Odakint, a pusztában tíz remek hangulatú elbeszélést tartalmaz, melyekkel hol nevettet, hol megdöbbent, hol meg csak azt teszi, amihez kiválóan ért: mesél.
A könyv első bemutatója Dunaszerdahelyen lesz, 2011. október 14-én, a Csemadok Ház nagytermében!

OKTÓBER:
Bíró Szabolcs:
Sub Rosa – 2. kiadás
Prága, az Arany Város – Európa legszebb történelmi helyszíneinek egyike. A város, amely a huszonegyedik század első éveiben még mindig képes fenségesen és művészien gyönyörűnek mutatni magát, és ahova még mindig sokan érkeznek szerelmet vallani, megszületni vagy épp meghalni. Egy varázslatos város, amelynek kusza labirintusában különös emberek kutatják a történelem örök rejtélyeit…
Ferenczy László antikvárius egy átlagosnak tűnő napon különös megrendelést kap: egy kis cetlit hagynak az asztalán, rajta egy telefonszámmal és a Sub Rosa felirattal. A férfi egyre nyugtalanabbul próbálja megtalálni az ismeretlen könyvet, de lassan rá kell döbbennie, hogy az vagy nem létezik, vagy csak valakik nem akarják, hogy létezzen.
A rejtély megoldásának érdekében Lászlónak nem csak az Arany Várost, de Európa legrégibb történelmi helyszíneit is be kell járnia, miközben furcsa titkok és még furcsább emberek tűnnek fel a múlt kiismerhetetlen ködéből, és mindnyájan egyet akarnak: a templomosok titkát, a tiltott tudást, a Sub Rosát…
A regény második kiadását a szerző alaposan átdolgozta: radírozott, bővített és javított egyaránt. Emellett az új kiadás tartalmazza A Sub Rosa tanulmányút c. rendhagyó útinaplót is!

Nagy Attila: Dunaszerdahely. Lakóhelyismeret
A tokaji származású helytörténész évek óta kutatja a felvidéki Dunaszerdahely múltját. Az eddig a Sancta Mater Ecclesiae c. sorozatban megjelent, a dunaszerdahelyi, a bősi és a nagyabonyi templomokat bemutató kötetei után egy különlegesnek és mindenképpen unikumnak számító – és a fiatalokat megcélzó – foglalkoztató munkafüzettel jelentkezik, amelyből számtalan érdekes (és alig ismert) történelmi tényre, de más érdekességekre is fény derül. Kiadványunkat, bár általános és középiskolásokhoz szól, pedagógusaik és szüleik is haszonnal forgathatják.

NOVEMBER:
Marcellus Mihály:
A veterán
Hadrianus korában járunk. A vérrel írt pannon történelemben viszonylagos békeidők jönnek, fejlődés és városiasodás kezdődik. A meghódított föld fejet hajt Róma sasos légiói és gyarmatosítása előtt.
Marcus Lupius Melior az egyik aquincumi segédcsapat tribunusaként néz szembe a háborúkkal, és ezek mellett számára elfogadhatatlan jogtalanságokkal. Unokaöccse, Mustella egészen másként értelmezi a törvényességet, mint rokona. Hadrianus, aki a történet elején még csak Aquincum helytartója, Traianus tehetséges legátusa, később császárként tér vissza e falak közé, miközben ármány  szövődik ellene. Sok szereplő, számtalan sors bontakozik ki a regény lapjain, melynek igazi főhőse maga Aquincum, mely a szemünk láttára növekszik a Danuvius-parti kis erődítményből Alsó-Pannónia fővárosává, vagy – ahogy néhány korabeli utazó feljegyezte – Kis Rómává.
Marcellus Mihály kézen fogja az olvasót, és sétára viszi a vízparti párát lehelő, ősi városba, ahol érdekellentétekről, megtorlásról és összeesküvésről suttognak a falak, a termák csarnokai és az aquincumi tisztviselők szobái. Mindezek mellett pedig képet kaphatunk a cseperedő városról, lakóiról és arról az elképesztően gyors asszimilációról, ami a Danuvius kanyarulatában, ebben a politikailag és hadászatilag nagyon kényes területen zajlott a Pax Romana építésének időszakában, a Krisztus utáni II. században.
A Pannonia Romanum sorozat első kötetét 2011. november 25-én mutatjuk be a dunaszerdahelyi Csemadok Házban, a kiadó által szervezett Római est keretein belül!

Forrás: Historium Könyv- és Lapkiadó