FőképLassan több mint fél évezred választ már el minket Heinrich Isaac pályájától, melynek során a kiváló flamand komponista előbb Firenzében szolgálta a Medicieket, majd Bécsben, I. Miksa udvari zeneszerzőjeként tevékenykedett, miközben időnként visszatért Firenzébe is. Ám a német-osztrák hagyományok voltak azok, amelyek komolyabb mértékben befolyásolták, alakították Isaac stílusát.
 
E stílus jegyei jól felismerhetők a Missa de Apostolis négy tételében. Amint az az 1500-as évek környékén, német nyelvterületen bevett szokásnak számított, a mise részeit, sőt, néha egyes gondolatait is a gregorián egyszólamúság és a reneszánsz polifónia váltakozása jellemezte.
Legtipikusabb példája ennek a „Kyrie”, melyben valóban minden egyes frázisnál az egy- és többszólamúság szigorú váltakozását figyelhetjük meg.
 
Isaac emellett előszeretettel használta ki az öt- és hatszólamúságban eleve benne rejlő monumentalitás és a különféle szólambontásokból eredő változatosság biztosította lehetőségeket.
Néha két szólam ellenpontjában gyönyörködhetünk (amire a legszebb példa talán az „Agnus Dei” Qui tollis… sora, melyben a kánon szigorú imitációja földöntúlivá emeli a fájdalom kifejeződését), néha kisebb szólamcsoportok tömbjei felelgetnek egymással, hogy aztán a hat szólam összességének grandiózus erejében oldódjanak fel.
 
Ugyanez a szerkesztési mód figyelhető meg a motettákban is, ahol ráadásként a frázisok tempójának váltakoztatása járul még hozzá az emelkedettség és áhítat megteremtéséhez.
A „Resurrexi et adhuc tecum sum”-ban a 16. századra már teljességgel archaikussá vált kvintpárhuzamban mozgó szólamok is felcsendülnek pár rövid pillanatra, ezzel is növelve a variációs lehetőségek számát Isaac csodálatos architektúrájú és textúrájú zenéjében.
 
A Peter Phillips vezette Tallis Scholarsnál fenségesebben érzésem szerint senki nem tudná előadni e csodálatos műveket.
Josquinnek az utókor megbecsülésére leginkább méltó kortársa mindenképp megérdemelte, hogy nagyszerű műveit kifejezetten a reneszánszra specializálódott, ragyogó technikájú énekesek szólaltassák meg és rögzítsék lemezre, hogy e remekműveket közkinccsé tegyék, Isaacot pedig kiemeljék a viszonylagos elfeledettség homályából.
 
Ez az immár húsz esztendeje készült felvétel volt az első komoly próbálkozás, amelyet később ugyan néhány újabb CD is követett más előadóktól, mégis úgy érzem, a régizenészek a mai napig adósaink, hiszen e zseniális hang-építész ennél sokkal több figyelmet érdemelne.
Addig is, míg el nem árasztanak miket a szebbnél szebb Isaac-misék és -motetták felvételeivel, hallgassuk a Tallis Scholars lemezét, amely a kórus kivétel nélkül rendkívül magas színvonalú lemezei közül is a legjobbak közé tartozik.
 
Előadók:
The Tallis Scholars
Peter Phillips – karvezető
 
A lemezen elhangzó művek listája:
Missa de Apostolis (6vv)
1. Kyrie
2. Gloria
3. Sanctus & Benedictus
4. Agnus Dei
 
Motets
5. Optime pastor
6. Tota pulchra est
7. Regina caeli laetare
8. Resurrexi et adhuc tecum sum
9. Virgo prudentissima (6vv)