Főkép Mint minden nyelv, az angol is folyamatosan változik. Igaz, e változás nem szembetűnő, az újítások pedig – gyakran viszonylag rövid idő elteltével – nem egyszer ismét helyet adnak a korábban bevett formáknak, ám annyi bizonyos, hogy a mai kor fiataljai nem teljesen ugyanazt a nyelvet beszélik, mint szüleik, a múlt század ötvenes éveiben elterjedt nyelvkönyveket forgatva pedig némelykor ma már kifejezetten életidegen példákat találhatni, miközben a McDonald’s reklámokban elhíresült „I’m lovin’ it” szlogent akkoriban még elfogadhatatlan, felháborító hibának tartották volna.

A nyelvi szokások lassú átalakulásával egy időben, vagyis nem kevés fáziskéséssel, de mégis változnak a nyelvtanítási módszerek, a nyelvtani szemlélet, sőt, a terminológia is.
A nyelvvizsgák rendszeres, sokszor akár pár évenkénti megújulása ráadásul a tankönyvek folytonos megújulását úgyszintén maga után vonja, így újabb és újabb, a megváltozott szemléletet tükröző felkészítő kurzuskönyvekre és gyakorló feladatgyűjteményekre van szükség.

Kovács János, Lázár A. Péter és Marion Merrick még a kilencvenes években jelentették meg újszerű nyelvtanukat, az Angol nyelvtan A-Z című kötetet, amely a korábbiaktól sokban eltérő terminológiát használva (hogy csak néhány kiragadott példát említsek, a do segédigét funkcióigeként emlegetik, a past perfect náluk múltimúlt, a present perfect múltjelen, a vonatkozói mellékmondatokból pedig utó-jelző mondatok lettek) írja le az angol nyelv szabályrendszerét.

Ehhez a korszerű, kommunikatív és a nyelvtani funkciókat alapul vevő felfogásban fogant, a címszavakat a könnyebb kereshetőséget biztosítandó ábécé-rendbe szedett kötethez készített most a LinguA School of English három oktatója kezdők, középhaladók és haladók számára egyaránt sok haszonnal forgatható gyakorlókönyvet.
A feladatblokkok magától értetődően az Angol nyelvtan A-Z sorrendjét követik. Minden nyelvtani egység elején rövid emlékeztető segít felidézni a szabályokat, a gyakorlatokat pedig három szintre osztva, a szintbéli eligazodást egyértelmű jelekkel segítve találhatjuk meg a nyelvtani összefoglaló alatt.

Mivel a kötet tartalmát kifejezetten magyar anyanyelvűeknek, kétnyelvű, tehát fordítási feladatokat is tartalmazó vizsgákhoz igazították, a hangsúly a két nyelvi gondolkodásmód közötti különbségek bemutatására, valamint a rövid közvetítési gyakorlatokra helyeződik.
E gyakorlókönyv tehát elsősorban azoknak ajánlható, akik az Origo, a BME vagy az Euro nyelvvizsgákra készülnek, esetleg egyszerűen magyar fejjel szeretnék jobban megérteni az angol nyelv sajátosságait.

A három szerző oktatói, tesztkészítői és nyelvkönyv-szerzői tapasztalata önmagában biztosíték a magas színvonalra, de személyes nyelvtanári tapasztalatból is megerősíthetem, hogy amit ők letesznek az asztalra, az – természetesen a megfelelő célokat beazonosítva – biztosan használható a nyelvoktatásban.