Főkép

Manapság, amikor bődületes mennyiségű információ ömlik az emberre, felértékelődik a korábban megszerzett tudás fontossága, hiszen ezekre az alapokra építkezünk a későbbiekben. De mi van akkor, ha az alapkövek közül pár nem fekszik stabilan? Bizony ilyenkor úgy járunk jobban, ha önszántunkból selejtezzük ki ezeket, mielőtt valami komoly szerkezeti hibát okoznának.
 
Baráti körben már a múlt század nyolcvanas éveinek elején – vagyis jóval a rendszerváltás előtt – közismert tényként kezeltük, hogy a második világháborúban az utolsó német csapatok nem 1945. április 4-én hagyták el hazánk területét, hanem pár nappal később. Ezen ismeret birtokában persze mókás volt részt venni bármely, a felszabadulás tiszteletére rendezett állami ünnepségen.

Ma már egyáltalán nem is foglalkozunk ezzel a dátummal, részben a vele kapcsolatos megosztottság (felszabadulás, megszállás, hatalomváltás) miatt, no meg a jelek szerint nálunk nem divat valaminek a végét ünnepelni (se a második, se az első, se a 48-49-es szabadságharc befejezésére nem emlékezünk).
 
Számomra az igazán meglepő az volt, amikor egy-két hónappal ezelőtt ismét szóba került a három tenger mosta ország ügye. Petőfitől kezdve évtizedeken keresztül minden fórumon az volt az üzenet, hogy a magyar-lengyel perszonálunió idején három tenger mosta partjainkat. Ez az állítás, bármennyire is tetszetős, illetve a mai térképek szerint valós, nem érvényes a középkorra, hiszen akkor sem Lengyelország, sem Moldva nem rendelkezett tengerparttal. De a jelek szerint az elképzelés még tartja magát.
 
Egyszóval bőven vannak tévhitek, valósnak gondolt állítások, amelyek velünk élnek, s ahogy elnézem, eltart egy ideig, mire sikerül a hibás verziókat lecserélni. Természetesen hiba lenne kizárólag a magyar történelemben keresni efféle tévedéseket, gyakorlatilag minden nemzetnél találunk hasonlókat.
 
Ezekből válogatott össze százat Hahner Péter, hogy pár oldalas magyarázattal bizonyítsa, mit és miért tudtunk eddig rosszul. Lehetőség szerint a cáfolatoknál megnevezi forrásait (ezek valóban a legújabb eredményeket/felfogást képviselik), hogy aki többre is kíváncsi, az tudja, merre keresgéljen.
 
Érzésem szerint az olvasók egy része soknak találja majd a marxista-leninista értelmezések cáfolatát, de mivel számos tévhit meghonosodása valóban ehhez a korszakhoz fűzhető – nincs miről vitatkozni. Talán kevesebb ős- és ókori címszóval jobban jártunk volna.

 


A kötetben eloszlatott tévhitek:
Az ember a majomtól származik
Az őskorban ősközösségben éltek az emberek
Az őskor egyik szakaszában matriarchátusban éltek az emberek
Az ókori társadalmak rabszolgatartó gazdálkodáson alapultak
A rómaiak lerombolták Karthágót, s a helyét sóval hintették be
Spartacus az egyetemes szabadságért harcolt
Néró felgyújtatta Rómát
Ókori felkelései után a zsidóság szétvándorolt Európában
A középkort feudalizmusnak is nevezhetjük
A vikingek fedezték fel Amerikát
Az ezredik év táján az emberek azt hitték, vége lesz a világnak
A Szent Koronát a pápa adta Szent Istvánnak
Könyves Kálmán betiltotta a boszorkányégetést
A középkorban egyes urak erényövet helyeztek asszonyaikra
A középkorban azt hitték, lapos a Föld
A középkorban a földesurak élhettek az „első éjszaka jogával”
Hódító Vilmos óta megszálló hadsereg nem ért el sikert Angliában
Nagy Lajos korában három tenger mosta Magyarország partjait
Dugovics Titusz önfeláldozó hőstettet hajtott végre Nándorfehérvár védelmében
A déli harangszó a nándorfehérvári győzelem emlékét hirdeti
Lucrezia Borgia romlott méregkeverő volt
A mohácsi vereségért a magyar nemesség a felelős
Az újkori rabszolga-kereskedelem az európaiak bűne
Nostradamus megjósolta a történelem nagy fordulatait
A reformáció társadalmi küzdelem volt vallási köntösben
VIII. Henrik valamennyi feleségét lenyakaztatta
Medici Katalin veszedelmes méregkeverő volt
I. Erzsébet rendkívül sikeres uralkodó volt
II. Fülöp az ellenreformáció bajnoka volt, véres kezű, veszedelmes zsarnok
Az erdélyi fejedelmek a szabadságért fogtak fegyvert
XIII. Lajos gyenge király volt, aki helyett Richelieu bíboros kormányzott
Az abszolút monarchiák uralkodóinak hatalma korlátlan volt
XIV. Lajos kijelentette: „Az állam én vagyok!”
Az ellenreformáció és az újkori inkvizíció lefékezte a tudományos fejlődést
Magyarország évszázadokon át gyarmat volt
A Vasálarcos magas rangú, fontos személyiség lehetett
A szabadkőművesség rendkívül ősi eredetű, titkos szervezet
Mária Terézia nagyon szerette a magyar testőröket
XV. Lajos cinikusan megállapította: „Utánunk az özönvíz!”
II. József a haladás képviselője volt
II. Katalin cárnőnek elképesztően sok szeretője volt
A felvilágosodás képviselői ateisták voltak
Az amerikaiak a brit zsarnokság ellen indították meg függetlenségi háborújukat
A lengyelek maguk is okolhatók hazájuk XVIII. századi felosztásáért
Mária Antónia kijelentette, hogy ha a népnek nincs kenyere, egyen kalácsot!
A felvilágosodás a francia forradalom előkészítője volt
1640-ben, 1789-ben és 1848-ban polgári forradalmakra került sor
XVI. Lajos buta, lusta, tehetségtelen uralkodó volt
A Bastille a zsarnokság börtöne volt
A guillotine feltalálóját saját gépezetével fejezték le
A francia forradalmi terror a régi rend uralkodó rétegeire sújtott le
Minden forradalom egységes egészet alkot
Bonaparte győzelemre vezette katonáit az arcolai hídon
Napóleon alacsony volt
Napóleon kénytelen volt újra és újra háborúzni
A magyar nemesség 1809-ben elmulasztotta a szabadság kivívását
Az 1809-es győri csata csúfos vereség volt
Napóleont megmérgezték Szent Ilona szigetén
Az ipari forradalom megnövelte a szegénységet
Az indiánok harmóniában éltek a természettel
A Bourbonok semmit sem felejtettek és semmit sem tanultak
Lajos Fülöp volt a polgárkirály
1849 után a magyar nemesség a passzív ellenállást választotta
III. Napóleon nevetséges pojáca volt
Az Egyesült Államokban az indiánok népirtás áldozatai lettek
John Brown a rabszolgaság elleni harc hőse volt
Az amerikai polgárháború nem a rabszolgaság miatt robbant ki
Az amerikai polgárháborút az északi államok gazdasági fölénye döntötte el
Az amerikai vadnyugat a személyes erőszak világa volt
A Little Bighorn-folyó melletti ütközetben elpusztult az egész 7. lovasság
A kiegyezést Deák Ferenc elképzelései alapján kötötték meg
Erzsébet királyné emancipált, modern, érzelemdús asszony volt
A párizsi kommün volt az első proletárdiktatúra
Május elsejét egy vérbe fojtott tüntetés emlékére ünnepeljük
A szocialista mozgalom a munkásosztály válasza a kapitalista kizsákmányolásra
Viktória királynő prűd asszony volt
Az európai nagyhatalmak meggazdagodtak gyarmataikból
A bolsevikok az orosz szociáldemokrácia többségét képviselték
Mata Hari minden idők legnagyobb kémnője volt
A bolsevikok a tömegek támogatásával kerültek hatalomra          
Péterváron a felkelők rohammal bevették a Téli Palotát
Lenin humanista volt, a kommunista kísérletet Sztálin tette tönkre
1919-ben Magyarországon szocialista forradalom zajlott le         
A trianoni békekötésnek az volt az oka, hogy nem szeretik a magyarokat
Al Capone lelkét sok ártatlan ember halála terheli
Mussolini fasisztáinak Rómába vonulásával szerezte meg a hatalmat
1929-ben sok tönkrement milliomos vetette ki magát New Yorkban az ablakon
Hitlernek csak egy heréje volt
Hitler szobafestő volt
A lipcsei peren Dimitrov bátran szembeszállt a nácikkal
A kommunisták vezető szerepet játszottak az antifasiszta küzdelmekben
Roosevelt tudott a Pearl Harbor ellen készülő japán támadásról
Jaltában osztották fel a világot
A Rosenberg házaspárt ártatlanul végezték ki
Kennedy volt az Egyesült Államok egyik legnagyobb elnöke
Máig nem lehet tudni, ki ölte meg Kennedyt
Che Guevara romantikus szabadsághős volt
Nixon volt az Egyesült Államok legrosszabb elnöke
Bill Clinton és Monica Lewinsky szerelme jelentéktelen epizód volt
Az Egyesült Államok az olajért indította meg a második iraki háborút