Főkép Romsics Ignác képes volt úgy összefoglalni ennek a húsz évnek a történetét, hogy kikerült minden, a témában rejtező csapdát.
Könyve nem pártvezérekről és pártokról szól, művében a gazdaság nem a multik és a hazai vállalkozók élethalálharcából áll, de még csak a kereskedelmi televíziók fejlődésével sem foglalkozik.
 
Akárcsak a sorozat korábbi kötetei, ez sem száraz adathalom és történészi fejtegetés, hanem egy jól átgondolt elv alapján építkező ismeretterjesztő összegzés. Pár lépéssel távolabbról vizsgálja a kort, s ennek révén jól felismerhetővé válnak az ismétlődések, illetve a változások.
 
Számomra a könyv legizgalmasabb része a belpolitikát taglaló rész (ez nagyjából a terjedelem felét teszi ki), ami nem csupán a rendszerváltás jogi alapjainak lerakásától a manapság használatos választási törvényekig terjed, hanem a kor meghatározó pártjait, személyiségeit is bemutatja.

Kimondottan érdekes volt végigkövetni, miként változott egyes pártok mondanivalója a tömegek felé, és ez milyen kihatással volt a következő választásokon elért eredményekre.
 
Az is elgondolkodtató, hogy kezdetben a kormányüléseken még érdemi munka folyt, de egy-két választással később ez megszűnt, sőt ma már feljegyzések sem készülnek a kormányülésekről.
Az oktatási politika váltakozása pedig akár bohózatba illő fejezet is lehetne, ha nem érintené a következő generációkat.
 
De szó esik a kárpótlásról, a számonkérésről (illetve annak elmaradásáról), az átvilágításról, az EU csatlakozásról, a magánosításokról, a magyar külpolitika sikereiről és kudarcairól, vagyis gyakorlatilag mindenről, ami fontos volt az utolsó húsz évben.
 
Nagyon meglepődtem a gazdaságról szóló fejezeten, mert arra ugyan még emlékeszem, hogy 1989 után az ipar és a mezőgazdaság egyaránt mélyrepülést produkált, de arra már nem, hogy csak 2000 körül érte el újra a korábbi szintet, s bizony a bérek is csak hosszas vergődés után értek ismét annyit, mint a rendszerváltás évében.
 
Anélkül, hogy mérleget vonnék az eltelt két évtized eredményeiről, egy dolog vitathatatlan: az ország és vele együtt életünk komoly mértékben átalakult, manapság a fogyasztói társadalom és a demokrácia árnyékában megyünk közös, egyelőre ismeretlen jövőnk felé.