FőképMég a legtökéletesebb emberi alkotás sem vetekedhet az utódok létrehozásával, hiszen gyermekeinkben él tovább őseink csodálatos világa. Nincs az a mű, amely felérhetne akár egyetlen kisgyerek megszületésével!
Az ő nevelésük a legfontosabb feladat: minden korban és körülményben irányt ad a világ fejlődésének. Ezzel, a legfontosabbal foglalkozik Dr. Fülöp Zsuzsanna könyve.

Az emberiség nevelési elvei a társadalommal együtt változnak, fejlődnek, hű keresztmetszetet nyújtva minden korszakról. Hihetetlen, mennyi tévedésre derült fény az idők során, például a közelmúltban.
És a jelen? Elkeserítő: zűrzavaros és gyengeségekkel teljes. Ezért felbecsülhetetlenül értékes az a könyv, amely irányt mutat e szervezetlenségben.

Egy ilyen kötetet tart kezében az olvasó. Elsőrendű szaktudással, egyedülálló megjelenítő erővel megírt, rendkívül értékes szakkönyvet, mely nemcsak az említett értékei miatt emelkedik ki a hasonló tárgyú munkák közül, hanem azért is, mert minden sorával, minden gondolatával híven tükrözi, hogy a Szerző maga is anya, aki hitelesen, saját élményei alapján adja át tapasztalatait olvasóinak.

Dr. Fülöp Zsuzsanna a gyermeki lélekre, a személyiségre helyezi a fő hangsúlyt, hiszen minden a lélekből indul ki.
Annak egészsége, tisztasága kihat teljes szervezetünkre: a test és a lélek csak egymással összhangban működhet tökéletesen.
Szemléletmódja letisztult: „vegyük emberszámba a gyermeket, tekintsük őt partnernek, segítőként álljunk mellette, s tiszteljük meg azzal: igyekszünk őt teljes egészében megismerni és megérteni.”

Segít olyan nevelővé válnunk, aki igyekszik harmonikus kapcsolatot kialakítani a gyerekekkel, aki igyekszik megismerni őket és alkalmazkodni hozzájuk. Hiszen minden szülő célja, hogy „egészséges lelkű, nyitott, örömmel dolgozó, szeretni tudó emberré tegye gyermekét.
Ám ez csak úgy lehetséges, ha természetes őszinteségét nem cserélteti fel képmutatássá, tiltásokkal nem pusztítja el tanulásvágyát, s nem bénítja meg akaratát.”

E gondolatokat olvasva érezzük, hogy szívünkből szólnak, és igaz emberségünket bátorítják.
A könyv tisztázza az alapvető nevelési elveket, a jó szeretet, nevelés, a biztonságérzet fogalmát és gyakorlatát.
Rámutat, hogy a „boldog gyerekkor” leegyszerűsített és hibás értelmezése helyett lássuk át gyermekünk fájdalmait is, hiszen a világ megismerése, a benne való eligazodás és megfelelés bonyolult és sok akadállyal járó folyamat.

Minden fontos teendőről részletes útmutatást ad, a mozgásfejlődés, étkezés, szobatisztálkodás, játék, valamint a gyerekkori félelmek és betegségek kérdésköreiről. Az összes lényeges élethelyzetben leírja a helyes bánásmódot. Választ és útmutatást ad a szinte minden szülő által feltett leggyakoribb kérdésekre.

Milyen sokat fejlődne az ország, ha mindnyájan ilyen elvek szerint nevelnénk utódainkat! S felnőve mennyivel kevesebb szenvedést okoznának gyermekeink egymásnak! Mennyivel több egészséges lelkületű ember járna közöttünk!
Vajon lehet-e ennél szebb célt kitűzni magunk elé?