FőképA Schola Hungarica mindig élen járt az újonnan felfedezett vagy az évszázadok során feledésbe merült gregorián ás korai polifonikus művek megszólaltatásában, különösen, ha azok magyar vonatkozással rendelkeztek.
Így történt ez a Magyarország egykori fővárosában, Pozsonyban (ma Bratislava) őrzött kézirat, Anna Hansen Schumann adományának esetében is.

A jelen felvétel két, a Szent Márton- és a Szent Mihály-napi (rövidített) vesperás, valamint egy Szent Márton-napi mise négy tételének előadását tartalmazza.
Az interpretációkban, ahogy a tizenhatodik század elején, vagyis a kézirat keletkezése környékén, keverednek a teljesen egyszólamú, tradicionálisan gregorián dallamok, és a franko-germán kora reneszánszra jellemzően tiszta szerkezetű, áttekinthető ellenpontra épülő, közbeékelt polifonikus antifónák és himnuszok.

Amint Josquin Desprez némelyik miséjében, vagy Palestrina Viri Galilei miséjének Philippe Herreweghe-Marcel Péres-féle interpretációjában, itt is mintegy kinyílnak a muzsika dimenziói, amikor az egyszólamú, esetleg oktávpárhuzamban előadott dallamokat hirtelen felváltja a nem párhuzamosan futó dallamok ellenpontja, a valódi polifónia.

Lévén, hogy a felvételek a Pannonhalmi Főapátság templomában készültek, a hangképre a Schola Hungarica többi albumán szintén megfigyelhető teltség, templomi visszhangosság jellemző.
Ez az egyszólamú részeknél jótékonyan kitágítja a hangzást, a többszólamú betéteknél azonban kissé elmossa a kontúrokat. A Westminsteri Apátság kórusának lemezein hallhatunk hasonlót, és a purista régizene-kedvelők akár el is vethetik „maszatossága” miatt, pedig van egyfajta sajátságos szépsége az efféle megszólalásnak is.

Ugyancsak karakterisztikus a megszokottnál valamivel szabadabb ritmika. Dobszay és Szendrei kórusa inkább a már említett Marcel Péres Ensemble Organumának felfogásához közelít - annak ambroziánus és mozarab (hispán) túldíszítettsége nélkül -, mint a németesebb avagy angolosabb, szigorú, kimért ritmikájú előadásokhoz, mint amilyen az eleve kisebb létszámú Schola Antiqua több felvétele.

Összességében gyönyörű, értő előadást hallhatunk, a két vesperás és a négy misetétel pedig a késő középkor és a kora reneszánsz találkozásának rendkívüli magasságokba törő példája. Szent Márton-napja idején a libaételek mellett érdemes kevésbé kézzelfogható táplálékul választani efféle csodás régizenéket is.

Előadók:
Schola Hungarica

Szendrei Janka - karvezető
Dobszay László - karvezető

A lemezen elhangzó számok listája:
Vespers for St. Michael’s Day
1. Antiphone with psalm
2. Capitle
3. Responsory
4. Hymn
5. Versicle
6. Antiphon with the Magnificat - Chant and polyphony
7. Prayer

Mass for St. Martin’s Day
8. Gradual
9. Alleluia
10. Sequence
11. Offertory

Vespers for St. Martin’s Day
12. Antiphons with psalm intonations
13. Capitle
14. Responsory
15. Hymn
16. Versicle
17. Antiphon with the Magnificat - Chant and polyphony
18. Prayer
19. Antiphon of commemoration