FőképRitka eset, de a fülszöveg tényleg frappáns összefoglalása az album tartalmának. Aki veszi a fáradtságot és tanulmányozza, az garantáltan nem zsákbamacskával gyarapítja gyűjteményét. Ezen már csak a bevezető ajánlás tesz túl az alábbi megállapítással: „Arra hivatott tehát, hogy a lehető legtömörebben képet adjon annak a népnek a történelméről, szellemi alkotásairól, amelyik immár több mint ezer éve itt él Európa szívében.”

Bár a szerkesztők szándéka szerint a kötet mindenkihez szól, azért némi szűrés mégis van, elvégre csak a magyarul olvasni tudók élvezhetik a leírtakat, ami azért valljuk be, eléggé behatárolja a célközönséget.
Bár ez azért annyira nem is baj, elvégre úgy illik, hogy elsőként mi legyünk tisztában világhírességeinkkel.

Gyakorlatilag elmondható, hogy aki rászánja az időt, az megkapja az alapműveltséghez szükséges tudást, hiszen nem csak nevekkel és életrajzkivonatokkal vannak tele az oldalak, hanem mindezt időrendbe foglaltan, kellő háttértájékoztatással kiegészítve, mindent kontexusba helyezve találja meg az érdeklődő.

Öt fő csoportban sorjáznak egymás után hírességeink, s ez a felosztás gyakorlatilag mindent lefed.
Történelem (ez az első csoport) címszó alatt Árpád fejedelemtől Nagy Imréig sorakoznak az államférfiak (a gyengébbik nem kiszorult ebből a fejezetből).
Másodikként művészeink adnak mustrát az utóbbi évszázadok említésre méltó alkotásaiból. Itt már alcímek is vannak, úgymint: zene (csak klasszikus), tánc, képzőművészet, építészet, művészettörténet, film- és fotóművészet.

Harmadikként az irodalom következik, írók, költők, színpadi szerzők, nyelvészek, akik nélkül édes anyanyelvünk még mindig a középkori szókészlettel és nyelvtannal rendelkezne.
Ezt követi a tudósok népes tábora, itt aztán filozófustól a szakácsig minden megtalálható, az embernek jogosan dagad honfiúi keble a büszkeségtől, hiszen számtalan találmánnyal gyarapítottuk a nyugati kultúrát.
Befejezésül következnek a sportolók: úszók, futók, focisták és a többi, és a többi.

Úgy gondolom, az albumban mindenki talál olyan, újdonság erejével ható érdekességet, amiről korábban nem volt tudomása. Ha más nem is, de Dr. Balogh János neve, aki több mint harminc éven át a levelezési sakkozás élvonalába tartozott, szóval róla meggyőződésem szerint csak kevesen hallottak.
És ő csak egy, a kötetben szereplő világhíres magyarok közül.

Kapcsolódó írás:Magyar Elsők