Főkép

Az 1956 októberében történt eseményekkel, az azt követő megtorlással számos alkotás foglalkozott eddig és fog a jövőben is, mivel mind a mai napig vannak tisztázatlan kérdések. A kiváltó okokat is szép számú kötet taglalja, viszont a Krónika 1956 napról- napra szerkesztési megoldása egészen újszerűen hat, és sokkal érthetőbbé tesz eddig nem teljesen világos vagy egyértelmű dolgokat.

Egyrészről a napi hírek pár soros kivonatai köszönnek vissza az oldalakon – vegyesen belföldről és külföldről –, másrészt hat-nyolc, az adott hónapra leginkább jellemző esemény nagyobb lélegzetvételű ismertetése történik meg. Emellett – külön kiemelve – kaptak helyet a magyar és szovjet kommunista funkcionáriusok jelentései, az MDP (Magyar Dolgozók Pártja) határozatai, újságcikkek, rendőri jelentések, stb. Mindezeket a néha kissé száraznak tűnő anyagokat nagy mennyiségű fénykép, újságcikk, röplap, és plakát képe teszi színesebbé.

Értelemszerűen a kötetben az október-november-december időszak kapja a legnagyobb hangsúlyt, ami oldalszámokban kifejezve az album felét jelenti. Szinte óráról órára követhetjük végig e három hónap magyarországi eseményeit, illetve ez ezekhez kapcsolódó külföldi történéseket.

Nekem külön tetszett, hogy a szerkesztők nem csak és kizárólag az októberi eseményekhez kapcsolódó, ahhoz vezető utat mutatják be a könyvben, hanem számos érdekes, néha talán meghökkentő dolog is kiderül az 1956-os évről.

Megalakul az Országos Atomenergia Bizottság, bemutatásra kerül a Körhinta, a Gábor diák, a Dollárpapa, a Hannibál tanár úr, Bartók Béla 75. születésnapjára az eddigi legnagyobb megemlékezéseket szervezik a világon, megrendezik az első országos kutyakiállítást, felavatják a Keleti-főcsatornát, sorozatgyártásra kerül az első magyar TV-készülék, sugárzásra kerül az első TV-Híradó, megnyit a József Attila Színház, az NSZK-ba térítik a Malév Budapest-Szolnok belföldi járatát.

1956 sorsfordító év a magyar történelemben. Az októberi események ötvenedik évfordulója alkalmából megjelent kötet azonban nem csupán az október 23. és november 4. közötti eseményeket tárja elénk, hanem az egész év átfogó és tárgyilagos krónikája. Világos és egyszerű magyarázatai nagyban elősegítik az események megértést, és habár mindvégig megőrzi a tárgyilagossága miatti távolságtartó stílusát, mégis képes méltó emléket állítani 1956-nak.