Főkép

A gonosz Midkémián sem adja fel, mindig kitalál valamit célja elérése érdekében. Ha kidobják az ajtón, visszamászik az ablakon, ha ott sincs szerencséje, a hátsó bejárattal, legvégső esetben akár a kulcslyukkal is kísérletezik. Feist könyvében a Királyság elleni támadás egy távoli földrészen kezdődik – ha egyáltalán hihetünk a híreszteléseknek.

Hol vannak már a korábbi kötetekben megismert és megszeretett hősök, akik nem csupán a Résháborút harcolták végig, hanem a Sethanon körüli kavarást is túlélték? A válasz egyszerre megnyugtató és elszomorító: nyugdíjba mentek, vagy a visszavonulás gondolatával kacérkodnak (leszámítva Pugot, akit amúgy sem tekinthetünk átlagos halandónak). Helyükre új nemzedék érkezik – bár némi fenntartással fogadjuk őket, hiszen egyenesen az akasztófa alól lépnek be a történetbe. Ez a kissé szokatlan indítás persze később értelmet nyer, viszont nyitásként megadja a regény alaphangulatát, mely az első 50-60 oldal után megfogja az olvasót, és szelíden végigvezeti a regényen.

Ez egy olyan könyv, amelyet olvasni KELL, nem hagyja magát letenni. S hogy mi okozza ezt? Pontosan nem tudom. Hivatkozhatnék a cselekményre, ami klasszikus hősi fantázia; egyszerre ábrázolja aprólékosan az eseményeket, legyenek azok világraszóló kihatásúak, vagy csupán egy-egy szereplő egyéni cselekedetei. De az is lehet, hogy a szereplőknek köszönhető a varázs, akik egyszerűségükkel és furcsaságukkal lopják be magukat az olvasó szívébe. Természetesen Pug a világ egyik legnagyobb varázslója is aktívan részt vesz az eseményekben, az ő feltűnése is egyike a cselekményt továbblendítő történéseknek.

Az új kiadás (végre) olyan borítót kapott, ami méltó a tartalomhoz, s az egységesítés szellemében a ma klasszikusnak tekinthető kötetek egységes külsőben sorakoz(hat)nak a gyűjtők polcain. Egyetlen baja van a regénynek, mégpedig az, hogy csupán az első kötete a Kígyóháború sorozatnak.

 

A kígyóemberek elleni harc (melyben egy másik világról menekült nép is feltűnik) egy csúcspont után marad félbe (jobban szólva negyedébe, hiszen a sorozat négykötetes). Ja és nem árt elolvasni hozzá az előzményeket sem.