FőképKezdésként talán frissítsük fel a robotika három törvényét:
1. A robotnak nem szabad kárt okoznia emberi lényben, vagy tétlenül tűrnie, hogy emberi lény bármilyen kárt szenvedjen.
2. A robot engedelmeskedni tartozik az emberi lények utasításainak, kivéve, ha ezek az utasítások az Első Törvény előírásaiba ütköznek.
3. A robot tartozik saját védelméről gondoskodni, amennyiben az nem ütközik az Első és a Második Törvény előírásaiba.

Fredda Leavinget – a neves robotika-kutató tudóst – súlyos fejsérüléssel, ájultan találják a munkahelyén. Valaki megpróbálta megölni. Mielőtt a földön fekvő Fredda elvesztette volna az öntudatát, két vörös lábat látott meg maga előtt. Kalibán lábait.
Alvar Kresh seriff és robotja, Donald-111 kapja a feladatot, hogy megtalálják a merénylőt. Helyzetük nem rózsás, úgy tűnik, egy robot – Kalibán – követte el a támadást megalkotója ellen. Csakhogy ez meglehetősen hihetetlen, révén az Első Törvény értelmében nem okozhatna kárt emberi lényben.
Ráadásul az eset után Kalibánnak nyoma veszett, a kormányzó és a különböző politikai érdekcsoportok pedig folyamatosan nyomást gyakorolnak Kresh-re a nyomozás kapcsán. Persze arra nem veszik a fáradtságot, hogy minden információt megosszanak vele, ami segíthetné az ügy felderítését.

Sok szempontból érdekes és izgalmas olvasmány MacBride sci-fije. Egyrészt krimi, ahol csak az utolsó oldalakon derül ki az igazság. Másrészt filozófiai értekezés a Három Törvényről, és azok megváltoztatásáról. Harmadrészt szociológiai tanulmány Infernó világáról, ahol kétféle társadalmi rendszer – a robottartó és a robotoktól viszolygó – próbál meg egymás mellett élni, együtt dolgozni és küzdeni azért, hogy megmentsék magát a világot, amelyben élnek.

Infernót ugyanis katasztrófa fenyegeti. Ennek az űrlakók – robottartók – által terraformált világnak felborult az ökológiai egyensúlya és a teljes megsemmisülés vár rá, ha nem tesznek ellene semmit. Mivel az űrlakók rendkívül kényelmes népség – szinte minden munkát a robotok végeznek –, képtelenek a probléma megoldására. Ezért kénytelenek a telepeseket – robotokat nem használók – az Infernóra hívni, hogy segítsenek az újra terraformálásban.

Ez a mozzanat az elindítója, és egyik fő csapásvonala is a három regénynek. A két szemben álló fél évszázados küzdelem után próbál együtt élni egymással. Természetesen ugyanúgy, mint napjaink politikájában, itt is megtalálhatóak a különböző pártok, szerveződések; a konzervatív erőktől, a szélsőségeseken keresztül, a haladó gondolkodásúakig. Ugyanúgy küzdenek a politikai hatalomért és befolyásért, ugyanúgy használnak piszkos eszközöket, és próbálnak keresztbe tenni a másik félnek.

Mindezek mellett egy másik vonulat a Törvények kérdése. Az jóval filozofikusabb kérdés a napi politikánál, de mivel Fredda a megváltoztatásukat tűzte ki céljául, ezzel akaratlanul is kilépett a politika színterére. És lehet, hogy valaki pont ezért akarta megölni?

Eddig a szerző alábbi könyveiről írtunk:Kalibán
Infernó
Utópia

Kapcsolódó írások:Isaac Asimov: Én, a robot
Isaac Asimov: Teljes Alapítvány-Birodalom-Robot univerzuma 1-2
Isaac Asimov: Teljes Alapítvány-Birodalom-Robot Univerzuma 4.
Isaac Asimov: Teljes Alapítvány-Birodalom-Robot Univerzuma 5.
Isaac Asimov: Teljes science fiction univerzuma 6.
Gregory Benford–Greg Bear–David Brin: Második Alapítvány trilógia
Isaac Asimov teljes science fiction univerzuma 7.
Isaac Asimov teljes science fiction univerzuma 8.