FőképAz Alapítvány célja, feladatai

Janikovszky Éva írónő emlékének, szellemi és irodalmi hagyatékának ápolása, a felnövekvő nemzedék irodalmi műveltségének alakítása.
Irodalmi pályázatot hirdet elsősorban 10-14 éves, magyar anyanyelvű gyermekek – esetleg más korosztályok – számára. A pályázatok elbírálása, értékelése, díjazása, a nyertes pályaművek bemutatása lehetőleg évente, április 23-ához, Janikovszky Éva születésnapjához, a Könyv Világnapjához közeli időpontban történik.
Emlékszoba létrehozására, valamint emléktábla elkészítésére, és elhelyezésére törekszik Budapesten.
Emlékülést, irodalmi konferenciát, szakmai napokat és egyéb rendezvényeket szervez hazai és külföldi irodalmárok számára, különös tekintettel azokra a nyelvekre, amelyeken Janikovszky Éva művei megjelentek.
Gondozza Janikovszky Éva síremlékét, továbbá alkalmanként koszorúzási ünnepséget szervez.

Alkotói ösztöndíjat adományoz legalább kétévente egy fiatal, 35 év alatti magyar nyelven író alkotó számára, különös tekintettel az irónia, a groteszk művészi eszközökkel való megjelenítésére.

Janikovszky Éva-díjat hoz létre, melyet legalább kétévente április 23-án (vagy ahhoz közeli időpontban) adományoz a felnőtt és a felnövekvő nemzedék együttélésének humánus, életszerű helyzeteit bemutató művészeti alkotás létrehozójának.

Honlapot létesít, www.janikovszky.hu cím alatt.

Fent írtak alapján az Alapítvány céljai
1. Oktatás és ismeretterjesztés
2. Népszerűsítő előadás sorozatok szervezése
3. Szakmai közönség részére ismeretterjesztő előadások és szemináriumok tartása
4. Külföldi szervezetekkel való kapcsolattartás

Az Alapítvány közhasznú tevékenységei
1. Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
2. Kulturális tevékenység
3. Kulturális örökség megóvása

Az Alapító: Hewlett-Packard Magyarország Kft.
Az Alapítvány kezelője: 5 tagú Kuratórium

A Kuratórium tagjai
Janikovszky János – a Kuratórium elnöke
dr. Beck György – az Alapító képviselője, a H-P Magyarország Kft. vezérigazgatója
dr. Fodor Péter – a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgatója
dr. Cs. Tóth János – a Móra Kiadó Rt. vezérigazgatója
Varga Márta – a Janikovszky Éva Művészeti Általános Iskola igazgatója

(Igyekszünk a jövőben is beszámolni az Alapítvány tevékenységéről - a szerk.).