Főkép

Egy romantikus legenda szerint Paganini azért tanult meg gitározni, hogy a hangszer tanáraként a karjai közé vehesse patrónusának leányát, a valóság azonban jóval prózaibb: az akkor még ifjú virtuózt valószínűleg inkább Luigi Boccherini gitár-kvintettjei ösztökélték arra, hogy maga is elsajátítsa a mindenekelőtt a spanyol és a nápolyi muzsikával társított instrumentum használatának fortélyait. Az eredmény egyértelműen lenyűgöző, hiszen Paganini jelentős művek egész sorával gazdagította korának gitárirodalmát, és ugyan zeneszerzőként mindenekelőtt hegedűműveiről maradt ismert, a bennfentesebbek nem feledkeztek el a gitárra és hegedűre komponált kamaradarabokról sem.

 

Ezekből kapunk ízelítőt a magyar származású György Terebesi és hamburgi születésű zenésztársa, Sonja Prunnbauer ihletett előadásában az Apex sorozatban most újra kiadott duplaalbumon. Az első korongot a kottaformában közvetlenül a 24 capriccio után közreadott, azonban jóval korábbról származó hat hegedű-gitár szonáta indítja, melyekben a gitárnak egyértelműen kísérőszerep jutott, ám a zongoránál összehasonlíthatatlanul bensőségesebb hangulatot teremt. A hangsúly tehát a hegedű technikailag és érzelmileg változatosabb szólamára helyeződik, a melodikus munkában azonban mindvégig érezhető a Paganinire jellemző különös egyszerűség, amely voltaképp meghazudtolja az előadás tényleges nehézségeit.

 

Gyakorlatilag ugyanez elmondható a második lemezt nyitó op. 3 szonáták édes és áradó dallamiról és a többnyire a háttérben meghúzódó gitárkíséretről. A kéttételes darabok a magyar népzenében is gyakori lassú-gyors tematikát követik, ám a második, dinamikusabb tánctételek sokszor rövidségük ellenére variációs technikákat idéznek. Még inkább előjönnek e feldolgozásos megközelítés sajátosságai a Rossini „Mózes Egyiptomban” című operájának egyik témájára „rögtönzött” fantáziában, amely a kellemesen elnyújtott bevezetés után a téma és három variáció megoldását választja szinte kifogyhatatlan invencióról tanúskodva a motívumok kibontásában.

 

A gitárosok számára is rendkívüli izgalmakat hozó két mű ellenben a második korongon szereplő két utolsó kompozíció, melyekben a gitár nem egyszerűen előrébb kerül, hanem kétségtelenül a hegedűsével azonos szintű felkészültséget és virtuozitást követel meg a megszólaltatójától. A meglepő ebben az, hogy mind az A-dúr Sonata concertata, mind a szintén A-dúrban íródott Grand sonata Paganini pályafutásának elején, még 1803-ban, valamint 1803–04 körül készült, vagyis az opusba gyűjtött darabokhoz képest nem fejlődést mutatnak, hanem még éles ellentétben állnak azok visszafogottabb, intimebb szólamviszonyaival. A gitárosok, különösen a nem kizárólag vagy nem kifejezetten klasszikus muzsikán élő hangszeresek a legtöbb örömüket valószínűleg éppen e két darab igéző és virtuóz tételeiben lelhetik.

 

Pontosan ebben a két szonátában mutatkozik meg leghatározottabban, mennyire tökéletesen ura a hangszerének Sonja Prunnbauer, aki hibátlanul és élvezetesen szólaltatja meg a lemezen szereplő összes darabot. György Terebesi a klasszikus-romantikus képzetségéből adódóan az érzelmi finomságok érzékeltetésének mestere, és általában véve csodálatos, telt hangszínt produkál hegedűjével, miközben frázisainak tisztasága, artikuláltsága úgyszintén magas szintű képzettségre és zeneiségre vall. Ha mindenképp kivetnivalót keresnénk az előadásában, akkor a kifejezetten magas regiszterekben időnként elmosottnak tűnő intonáció lenne az, ám ezeket a passzusokat talán még maga Paganini sem volt képes apró megcsúszások nélkül megvalósítani. Az anyag 99%-a azonban maga a tökély, és mivel a szélesebb közönség számára ritkán hallható művek kerültek fel az albumra, nyugodtan ajánlhatom a lemezt bárkinek, aki egy kevés andalító, mégis izgalmas zenére vágyik.

 

Előadók:

György Terebesi – hegedű

Sonja Prunnbauer – gitár

 

A lemezen elhangzó művek listája:

CD 1

1-12. Six Sonatas for violin and guitar, op. 2

13-25. Centone di Sonate, Lettera A

 

CD 2

1-12. Six Sonatas for violin and guitar, op. 3

13. Tarantella in A minor for violin and guitar

14-15. Fantasia on a Theme from Rossini’s „Mosé in Egitto”

16. Cantabile in D major for violin and guitar

17-19. Sonata concertata in A major for violin and guitar

20-22. Grand Sonata in A major for violin and guitar