Főkép2012. augusztus 25. és október 14. között kilencedik alkalommal kerül megrendezésre a FRISS-kiállítás, amely a hagyományokhoz híven a pályakezdő művészeket mutatja be. 2012-ben is a Magyar Képzőművészeti Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem – Művészeti Kar valamint a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem diákjaiból válogattunk. A külföldi kitekintés jegyében a svájci Zürcher Hochschule der Künste hét végzős hallgatóját hívtuk meg. A kiállításon összesen huszonhat művész mutatkozik be.  

Ezúttal is azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy elérhető és érthető közelségbe hozzuk a néző számára azokat a kérdéseket, módszereket és irányvonalakat, amelyek a legfiatalabb művészgenerációt foglalkoztatják. A válogatás szempontjául szolgáló két kulcsfogalom: az empátia és a manipuláció együttes jelenléte jól kitapintható a kortárs művészetben. A kiállítás ennek a fogalompárnak segítségével járja körül a segítségnyújtás és a nyomásgyakorlás, a megértés és a hódítás bonyolult viszonyrendszerét. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy milyen szerepet játszik az empatikus (megértő, együtt érző, toleráns) és a manipulatív (befolyásoló, irányító, taktikázó) hozzáállás a pályakezdő alkotók konkrét munkáiban, valamint a művészet egészéhez és a globális világhoz való egyéni viszonyaiban. A kiválasztott művek markánsan tükrözik a kortárs művészet nemzetközi tendenciáit, kérdésfelvetéseit, ugyanakkor mindegyikük megpróbálja azokat helyi, személyes jelentésrétegekkel bővíteni. Mi magunk is kísérletet folytattunk, amely számunkra is meglepő eredményekkel járt. Például azzal, hogy senki sem ártatlan.

A kiállítók a jelenkori társadalomra tudatosan reflektáló művészek, akik szabadon ötvözve a különféle műfajokat (festészet, szobrászat, grafika, videó, installáció) kritikus, konceptuális jellegű, manipulációra figyelmeztető, vagy épp annak eszközeivel élő műveket hoztak létre.  

Kiállító művészek:
Stefan BALTENSPERGER GERŐCS Júlia GRUDL-TURI Gábor GYURKOVICS Anna Elena HABICHER HERMÁN Alíz HERMANN Ildi Florence JUNG KEREKES Péter János KISS Gábor Attila KNOPF Andrea KOCSI Olga KOÓS Gábor LAKATOS Áron MELKOVICS Tamás MOLNÁR Judit Lilla MOLNÁR Zsolt RÁDÓCZY Bálint ROMHÁNY Veronika David SIEPERT Monika STALDER SZABÓ Ottó SZIGETI Árpád TÓTH Márton Emil TÓTH Zsófia TRANKER Kata

Forrás és részletek: www.kogart.hu