Főkép Sejtelmes fuvolahang, keleti és arab zenékből ismert hangszerek. Mintha valamely mainstream világzenei formáció vagy Loreena McKennitt egyik lemezét hallanánk, pedig Henri Agnel legújabb albuma a lehető legősibb rögzített zeneemlékek világába visz el: a Marokkóban felnőtt francia muzsikus és kutató egy 14. századi firenzei kézirat dallamait dolgozta fel társaival. És ugyan manapság mindenki, aki efféle zenével foglalkozik, meghökkentő felismerésként adja elő, hogy a középkori zene furcsa affinitást mutat a monódia különféle megnyilvánulásaival az egész világon és lényegében évszázadok távlatában is, mindez valójában magától értetődő, hiszen szinte egyértelmű, hogy a zenei ösztön és az improvizációra vezető belső kényszer mindannyiunk lelke legmélyén ugyanabban az ősi formában lakozik.
 
Az egyéni vagy regionális eltérések persze elkerülhetetlenek, az ősforma mégis egy és ugyanaz. Pontosan ezt figyelhetni meg Henri Agnel feldolgozásain is. Feldolgozást említek, hiszen a kéziratban legfeljebb a zenei váz maradt ránk, a kitöltés, a díszítés, a hangszerek megválasztása már mind-mind egyéni ízlés kérdése. A középkori darabok megszólaltatóinak elsődleges feladata és nagysága épp ebben, a hangszerelésben és az előadói felfogás kialakításában rejlik.
 
Amit ezen az albumon hallhatunk, az leginkább a jazz-sztenderdek előadói gyakorlatához hasonlítható. Ahogy a kísérőfüzetből megtudhatjuk, Agnel amellett döntött, hogy elhagyja a dallamok szimmetriákat felrúgó, kizárólag a táncok ritmusképleteihez igazodó ütembetoldásait és -elhagyásait, hogy egyenletes lüktetésű, egységes darabokat teremtsen. Mindezt tette annak ellenére, hogy már maga az istanpitta elnevezés is vitathatatlanul a lábdobbantásokra utal, tehát valójában a lemezen elhangzó minden egyes mű hamisítatlan, középkori tánczene.
 
Itt mégis egészen maivá vedlenek át a kompozíciók – miközben hangulatukban minden kétséget kizáróan képesek felidézni a kor, a trecento Dél-Európáját. Ehhez nagyban hozzájárulnak a kiválasztott hangszerek is, melyek nem korabeli instrumentumok hű kópiái, hanem részben a népzenékben megőrzött, egzotikus darabok, és ehhez igazodva megszólaltatásuk is azon tájegységek, országok jellegzetes jegyeit viseli magán, ahonnan eredetileg származnak. Ekként fordulhat elő, hogy néhol arabnak, másutt észak-afrikainak, esetleg indiainak sejtett elemek keverednek a feltételezett trubadúr tradíciókkal, melyeket áttételesen a reneszánsz és a barokk örökíthetett ránk.
 
A rengeteg virtuóz improvizációval mégis sokkal inkább tűnik jazzesnek a konkrét megvalósítás, különösen, mivel az előjáték (szándékosan nem prelúdiumot emlegetek) és a verze-refrén-verze-refrén felépítés, ahol az egyéni variációk váltakoznak a közösen megszólaltatott részekkel, a mai könnyűzenei előadói gyakorlattal jóval több rokonságot mutat, mint a legtöbb klasszikus koncertet jellemző kottahű játék. Nem is csoda, ha a lemezt hallgatva nem is annyira a középkori dallamok különlegességébe (legyenek azok bármily gyönyörűek és ötletesek is), mint a hangszeres teljesítményekbe és az egészen briliáns rögtönzésekbe merülünk bele. A hangszínek és csoportosítások roppant változatossága pedig majdhogynem meghazudtolja azt, amit a több századdal ezelőtti zenéről elképzelhetőnek tartanánk.
 
Valójában nehéz lenne eldönteni, hogy a középkori hangszeres gyakorlatot valamelyest rekonstruálni igyekvő próbálkozást hallunk-e (autentikus előadásról, ugye, itt szó sem lehet), vagy valami teljesen huszonegyedik századi, fősodorbeli világzenét. Vélhetően mindkettőt, de ami engem illet, nem érzem kardinálisnak e kérdést mindaddig, amíg oly szédületes élményt várhatok bármitől is, mint tehetem Henri Agnel felvételeinek esetében.
 
Előadók:
Henri Agnel – cittern, ceterina, ud (arab lant)
 
Michael Nick – quinton (öthúros hegedű)
Henri Tournier – bansuri (bambuszfuvola)
Djamid Chemirani – zarb
Idriss Agnel – udu
 
A lemezen elhangzó művek listája:
1. Istanpitta Tristano & Manfredina
2. Istanpitta Ghaetta
3. Istanpitta In Pro
4. Istanpitta Chanconetta Tedescha
5. Istanpitta Saltarello
6. Istanpitta Saltarello & Trotto
7. Istanpitta Isabella
8. Istanpitta Tre Fontana
9. Istanpitta Saltarello