FőképFülszöveg
Gerda Persson egyedül él, így a hiánya napokig nem tűnik fel senkinek. Amikor végül rátörik stockholmi otthonának ajtaját, ő már halott. A lakásban tökéletes rend és tisztaság uralkodik, s minden jel arra mutat, hogy az elhunyt után nem maradt rendezetlen ügy. Ám amikor a szociális munkás kinyitja a hűtőszekrényt, hihetetlen látvány tárul a szeme elé: a gép dugig van egy rendkívül népszerű Nobel-díjas író gondosan befóliázott, névre dedikált könyveivel. Vajon milyen titkokat rejt e különös, zúzmara lepte gyűjtemény? Mit mond el Gerdáról és Axel Ragnerfeldtről, a magának való íróról, akit egy egész nemzet istenít...?

Részlet a regényből
Lapozz, amikor meghallod a csilingelő hangot! Akkor kezdjük! A hang a magnószalagon megváltozott. Majdnem úgy hangzott, mintha egy férfi é lenne, pedig a fiú tudta, hogy a beszélő nő. Újra felcsapta a Bambi első oldalát és meghallgatta a történetet a magnóról. Már régóta betéve tudta, de ma olyan sokszor hallgatta meg, hogy végül a nő hangja már-már komornak tűnt.
Körülötte nőttön-nőtt a homály, és egyre kevesebb gyerekes, lufikat szorongató apuka és anyuka járt erre. Éhes volt. A péksütemények, amiket kapott, elfogytak, a gyümölcslétől meg pisilnie kellett, de azt mondták, hogy maradjon itt, így moccanni sem mert. Megszokta a várakozást. Csak most már tényleg ki kellett mennie, és ha nem jönnek érte hamarosan, biztosan bepisil. Nem akarta, hogy anya úgy nézzen rá. Mert bántotta az a tekintet, s anya ilyenkor magára hagyta a sötétben. Kezét a fájó pontra tette. Ma reggel kapott egyet, amikor nem akart anyával menni. Anya szeme dühösen csillogott, és azt mondta, hogy gonosz fiú. Aztán megfájdult a háta. Anya gyakran járt abba a házba. Előbb busszal kellett menni, aztán egy hosszú szakaszon gyalog. Néha anya kint maradt vele, máskor viszont sok időre eltűnt, és a fiúnak nem volt szabad háborgatnia. A kertben volt egy különös üvegház, ahol remekül lehetett játszani, de azért nem állandóan, egyedül meg végképp nem. Volt ott egy kis fáskamra is, ahová mindenféléket véshetett, noha nem volt szabad késsel játszania. Anya néha olyan sokáig elmaradt, hogy közben besötétedett. Olyankor előóvakodtak a szellemek és a betörők. A kamrabeli kés jelentette a fiú számára az egyetlen mentsvárat. Na meg a mágikus padlódeszka, amin egy sötét folt éktelenkedett, úgy nézett ki, akár egy szem. Ha ráállt a késsel a kezében, és azt énekelte, hogy „ragyogj, ragyogj kis csillag”, nem árthattak neki. Régebben anya mindig azt mondogatta, hogy egy szép napon majd odaköltöznek, nem az üvegházba vagy a kamrába, hanem a nagyba, és ott majd lesz saját szobája. Akkor majd rendbe jönnek a dolgok, mondta anya.
Körülkémlelt. Egy széles lépcső tetején trónolt, a háta mögött volt egy kis tó, amiben madarak úszkáltak. Egy pillanatra eltűnődött, mi lenne, ha elhagyná a helyét és felmenne körbenézni, de aztán eszébe jutott, mit mondtak neki, és maradt, ahol volt. A kőlépcsőt egyre hidegebbnek érezte. A hang a magnószalagon mind lassabban beszélt. Olyan volt, mintha a nő álomba zuhanna. Végül a gomb felugrott, és a hang elnémult. A fiú hirtelen nagyon magányosnak érezte magát. Már nem tudja sokáig visszatartani. Fogalma sem volt, merre van a vécé, és egyszeriben elszomorodott. Nem akart már itt ücsörögni. Olyan régóta vár, ráadásul ki kell mennie, de legfőképpen el akart menni innen.
– Szia!
Ugrott egyet, amikor a hang megütötte a fülét. Egy zöld ruhás férfi állt előtte. Az öltözéke rendőregyenruhára hasonlított, csak éppen a színe nem stimmelt. A mellkasán egy felirat virított, pont úgy, mint a rendőrökén.
– Hogy hívnak?
Nem felelt. Anya azt mondta, sose álljon szóba idegenekkel, ezért lesütötte a szemét és a kőlépcsőre meredt.
– Záróra van, mindenkinek haza kell mennie. Hol vannak a szüleid?
A férfi hangja nem hangzott mérgesnek, inkább kedves volt. A fiú tisztában volt vele, hogy nem válaszolhat, ugyanakkor goromba se lehet, így fogalma sem volt róla, mit tegyen. A lába közé két hatalmas csepp hullt, fekete foltot hagyva a kövön. Aztán két újabb csepp követte őket.
– A szüleiddel jöttél?
A fiú lassan megcsóválta a fejét. Így nem kellett beszélnie.
– Akkor kivel?
A fiú megvonta a vállát.
– Egyet se félj! Sven vagyok, a Skansen Vidámpark biztonsági őre. Ha valaki segítségre szorul, elvesztette a szüleit, nem talál haza vagy más gondja támad, hozzám fordulhat.
Csend állt be.
– Hány éves vagy?
A fiú félénken felemelte a balját, majd a másik kezével behajlította a gyűrűs- és a kisujját.
– Három???
Megrázta a fejét.
– Nem, négy.
A szája elé kapta a kezét. Szólt hozzá! Mi lesz, ha az öreg elmondja anyának?
Némán ült, a szemét a talajra szegezte. Aztán a férfi ra emelte a tekintetét, hogy lássa, olyasfajta-e, aki árulkodik. A férfi rámosolygott.
– Ha akarsz, lejöhetsz velem a kis házba, ahol dolgozom. Ott megvárhatjuk, amíg a szüleid előkerülnek.
Annyira kellett pisilnie! Nemsokára nem tudja visszatartani, amiért anya még jobban megharagszik majd.
– Pisilni kell.
A férfi bólintott, és még mindig mosolygott.
– Ott van lent a vécé. Szaladj, addig én vigyázok a holmidra. Látod azt az ajtót?
A fiú egy pillanatig tétovázott, majd futásnak eredt.

Sven Johansson gondterhelten várakozott a lépcsőn, miközben a szemével a vécé felé rohanó fiút követte. Már korábban felfigyelt rá, valamikor délután, és most összeszorította a szívét az aggodalom. Amint a fiú eltűnt a vécében, leguggolt és szemügyre vette a cuccait. A magnót, a Bambiról szóló mesekönyvet, a tiszta, de morzsás műanyag zacskót és az apró gyümölcsleves palackot, aminek sárga kupakja volt, és már csak néhány csepp ital lötyögött benne. Kinyitotta a könyvet, hátha beleírták a fiú nevét. Egy összehajtogatott papírdarabka hullt a földre. Egy megérzés arra sarkallta, hogy kibontsa, és a legrosszabb félelmei máris beigazolódtak. Egy kézzel írt üzenet volt:
„Viselje gondját a fiúnak! Engem ne is keressen!”


A lakáskulcsot bélelt borítékban küldte el a rendőrség. A régimódi kapualjban megbújó, barna burkolatú ajtón nyomot hagyott az idő. Gerda Persson három napig feküdt holtan, mire az idősgondozó rátalált. Kilencvenkét év és valamivel több mint három hónap után utoljára vett levegőt, és mindörökre emlékké vált. Marianne mindössze ennyit tudott. És mivel most itt állt a lakásajtó előtt, az is világos volt, hogy sem a rendőrségnek, sem a szociális szolgálatnak nem sikerült rokonok nyomára bukkannia, akik elintéznék mindazt, amit kell, miután egy élet kihunyt. Ezért került az ügy Marianne Folkesson asztalára. Az idegen kulcsa egy ismeretlen életbe vezetett, és Marianne feladata lett, hogy feltárja a múltat.
Már járt a szomszédban korábban. A tömbökben apró lakások voltak, és sok lakó állt kapcsolatban a szociális szolgálat idősgondozóival. Előfordult olykor, ha valamelyikük meghalt, hogy nem találtak hozzátartozókat, ilyenkor került a képbe Marianne Folkesson, a kerületi önkormányzat ingatlan-ügyintézője.
Kinyitotta a táskáját, kivette belőle a vékony gumikesztyűt, de a maszkot nem. Sosem tudta, mi vár rá az idegen ajtó mögött, de az elhunyt iránti tiszteletből megkísérelt nyitott elmével belépni. Az otthonok néha olyan takarosak voltak, akár egy babaház, olyan aprólékos gonddal rakták rendbe a tárgyakat, ahogyan azt senki sem várná el, makulátlan állapotban hagyták hátra őket az utókornak. De néhanapján az elhunyt lakását megtöltő holmik között érezni lehetett egyfajta megmagyarázhatatlan jelenlétet. Olyannyira, hogy ottlétét tapintatlannak érezte, és ezt nem akarta még azzal is tetézni, hogy egy ocsmány maszkot húz fel. Jobban szerette szövetségesnek hinni magát, aki tisztelettel és méltósággal közelít az ismeretlen nevek mögött rejlő életekhez, amelyek az asztalán landoltak. Összegyűjti a tárgyakat, amiket talál, és lehetőség szerint próbálja felkutatni az embereket, akiknek azok jelenthetnek valamit. A halál már nem rémítette meg. A szakmában eltöltött húsz év alatt sikerült elfogadnia, hogy a halál az élet természetes velejárója. Már nem kutatta az élet értelmét, de ez nem azt jelentette, hogy úgy vélte, megtalálta. Mivel a világmindenség vette a fáradságot és létezett, a létezésének oka is kellett, hogy legyen. Marianne beérte ennyivel, és hajlandó volt elfogadni a misztériumokat.
Élet. Egy apró momentum két örökkévalóság között.
Távolról sem minden esete szólt a magányról, noha a barátok idővel megfogyatkoztak, és az utolsó éveket az emberek egyedül élték le. Egyes otthonok a csinos kis babaházak szöges ellentétei voltak: ezekben a káosz és a kosz olyan átható volt, hogy Marianne visszatántorodott a küszöbről. A szakadozott tapétáról és a rozoga bútorokról üvöltött a kétségbeesés, amit az elhunyt érzett. Ezekben az esetekben a jelentésében egy olyan mentálisan labilis ember portréját rajzolta meg, akinek nem voltak társas kapcsolatai és aki pszichiátriai segítségre szorult. Bár egy otthonban élt, de mivel történetesen jobban érezte magát, gyógyultnak vélték, és nem akarták, hogy a kevés állami hely egyikét bitorolja. Innentől kezdve elvárták, hogy gondoskodjon magáról, volt saját lakása, amelynek elszigeteltségében a kór újra támadhatott, hogy meghódítsa az elveszett birodalmát. Az idős embernek pedig, aki ápolást igényelt volna, de egyszer már kitették a szűrét, nem volt ereje könyörögni vagy harcolni. Ezekben az esetekben Marianne kötelessége volt, hogy valamelyest orvosolja a sérelmeket, és mindent elkövessen annak érdekében, hogy előkerítsen legalább egyetlen rokont, aki eljön a temetésre. Néha kudarcot vallott. Ilyenkor csak ő, a lelkész, a temetkezési vállalat vezetője és a kántor kísérte el az elhunytat utolsó útjára. Hasonló esetekben fényképek és egyéb emléktárgyak alapján próbálta valamennyire megismerni az embert, és a lehető legszemélyesebbé tenni a temetést. Amikor ő volt az egyetlen, aki virágot tett a koporsóra, mindig azért imádkozott, bocsátassék meg a társadalom tehetetlensége, hogy hagyta, hogy ez az ember egyedül szenvedjen, és senki nem állt mellé.
Megfordult, s adott egy pár gumikesztyűt a társának. Az első látogatásra mindig elkísérte valaki a megyei közgyűléstől. Így kétség sem férhetett hozzá, hogy minden az előírás szerint zajlik. Mindig más-más munkatársa jött vele, attól függően, ki ért rá éppen. Ma egy idősgondozó szociális munkás volt soron. Marianne tudta a nő keresztnevét, de a vezetéknevére hirtelenjében nem emlékezett.
Solveig felhúzta a kesztyűt, Marianne pedig bedugta a kulcsot a zárba. Az előszoba padlóját temérdek szórólap és a helyi ingyenes reklámújság tucatnyi példánya borította. Nem volt bűz, csak penészszag, amit ki kell szellőztetni. Átfutotta a postát, miközben halomba rakta az előszobai asztalon. Amennyire meg tudta ítélni, nem voltak közöttük befizetendő számlák és újság-előfizetések, amelyeket le kellene mondani. Csupán egyetlen levelet címeztek személyesen Gerdának. Egy széles sávú szolgáltató ajánlatát.
A lakás rendezettnek tűnt, de a bútorokat vékony porréteg fedte. Az idősgondozótól értesült róla, hogy valaki háromhetente járt Gerdához takarítani, és minden hétfőn jött valaki, hogy bevásároljon. Az idős hölgy minden más segítséget visszautasított, mert önállóan akarta ellátni magát. A por vélhetően nem hanyagság eredménye volt, hanem inkább a rövidlátásé. Marianne már máskor is tapasztalt ilyet: az idősek rendben tartották a lakásukat, mégis mindenre rátelepedett a por.
A konyhában egy tányér és egy pohár állt az edényszárítón. Egyébként az állvány üres volt. Egy konyharuha lógott a radiátoron, a kis asztal, amely mellett két szék állt, tiszta volt, csak egy fűzfa kosár árválkodott a viaszosvászonon, amit apró virágok díszítettek. Marianne kinyitotta a hűtőt. A megromlott étel bűze elárasztotta a helyiséget. Marianne előkereste a nejlonzacskót, amit magával hozott. Két hét telt el Gerda halála óta, és miután a mentősök elvitték a testet, a szociális szolgálat munkatársa nem léphetett be a lakásba. A zsírszegény tej megbontott dobozát, a vajat, a kaviárt és a rothadt uborkát a zacskóba dobta, majd gyorsan lezárta és a bejárati ajtóhoz tette.
– Ezt nézd meg! Könyveket tartott a mélyhűtőben!
Solveig még mindig a nyitott hűtő előtt állt, amikor Marianne visszatért a konyhába. A könyveken, amelyeket Gerda mélyhűtőtasakba tett és gondosan feltornyozott a fagyasztó hátuljában, vastag jégréteg képződött. Az egyik fi ókban Marianne talált egy spatulát, amellyel kiszabadította a köteteket börtönükből. A borító is tiszta jég volt, ezért a körmével megkapargatta az egyik könyv gerincét. Axel Ragnerfeldt Hadd szóljanak a kövek című regénye. Az egyik legjobb műve. Nem a leghíresebb, de minden munkáját a modern klasszikusok közé számították.
– Biztos pénzt rejtett a lapok közé – vélte a társa.
Marianne már a legkülönfélébb helyeken talált bankjegyeket, nem is egyszer. De ebben a könyvben nem volt semmi, ahogy a többiben sem. Mind Axel Ragnerfeldt-regény volt, és Marianne megrökönyödve fedezte fel mindben a dedikálást. Gerdának szeretettel és Hálás köszönettel Gerdának. Aztán egy díszes aláírás a szerző nyomtatott neve felett. Marianne szívét melegség öntötte el. Mindig így érzett, amikor felfedezte, hogy az ember, aki magányosan élt, egykor valamiféle közösség része volt. Hogy nem mindig volt ilyen rideg élete. Ez alkalommal Mariannénak két oka is volt az örömre. Általában, ha nem bukkannak semmiféle vagyontárgyra vagy értékes holmira, halovány esélye van egy szép temetésnek. De ezeken a könyveken biztos jó áron túl lehet adni, mert Axel Ragnerfeldt dedikálta őket, és Mariannénak majd gondja lesz rá, hogy a lehető legtöbbet fordítsák a templom feldíszítésére és egy gyönyörű sírkőre. A halottnak kijáró tisztelet így kívánta.
– Úgy fest, a fagyasztás nem tett kárt bennük. Tényleg értékesek lehetnek.
Marianne bólintott. A nyilvánosságot kerülő Nobel-díjas író olyan hírnévre tett szert, ami példa nélkül való volt a svéd kulturális életben, és csak ritkán adott interjút. Marianne nem tudta felidézni, hogy hallott-e valaha valamit a magánéletéről.
– Gerda Persson kilencvenkét éves volt. Ezek a kötetek legalább ilyen idősek, nem gondolod?
– Nem néztem Axel Ragnerfeldtet ilyen öregnek. Te igen?
Marianne nem volt biztos a dolgában. És a könyvek borítója sem adott támpontot. Egy olyan korban nyomtatták őket, amikor a szerző szavai még fontosabbak voltak, mint az arca.
A lakás két szobából és egy konyhából állt. Kimentek az előszobába, elhaladtak az ebédlő előtt, és beléptek a hálóba. A padlón egy járókeret hevert az oldalára dőlve. Az éjjeliszekrényt feldöntötték, a lepedőt letépték az ágyról. A szőnyeg felgyűrődött, rajta ruhák és képes újságok hevertek nagy összevisszaságban. A földön egy üveg vizespohár feküdt felborulva, mellette egy tubus kézkrém és egy doboz nyugtató. A halom kellős közepén pedig egy vekker ketyegett. Marianne felállította az éjjeliszekrényt és visszatette rá a lámpát. A kis fi ókban több újságkivágás, néhány torokbonbon, egy Biblia, egy nyaklánc, egypár boríték és egy apró napló volt. Felcsapta valahol. Hatkor keltem. Húsgombóc krumplival. Hedda Gabler műsora a tévében. A legtöbb újságcikk a szívbetegségekről szólt, és a dátumok alapján úgy tűnt, Gerda régóta gyűjtötte őket. Néhányon gyászhirdetések idézetei álltak, de a neveket levágta róluk. Az egyik borítékban egy tizenöt éves kupon volt, amely egy lábmasszázsra szólt, a másikban egy üdvözlőkártya, amelyen egy barát a könyvtár nyugdíjasklubjából a hetvenötödik születésnapja alkalmából gratulált Gerdának. A harmadik boríték vastagabb volt, és számtalan ujjlenyomat borította. Marianne belelesett. Solveig kinyitotta a szekrényt, de aztán rögtön be is csukta, amikor látta, hogy ott csak ruhák sorakoznak.
– Mennyi van benne?
Marianne egy köteg bankjegyet húzott elő, és megszámolta.
– Tizenegyezer-ötszázhetven korona.
Becsukta a fiókot, de a pénzes borítékot magánál tartotta. Miután átkutatta a lakást, leltárt kellett készítenie a talált bútorokról, használati tárgyakról, egyéb értékekről és a készpénzről. Az elhunyt vagyontárgyaiból először is a sírkő és a temetés költségeit fedezik, míg a maradékot az ingatlan felszámolására fordítják. Ami marad, többnyire a hitelezőkhöz kerül.
Solveig gyorsan átnézte a másik szekrényt is, majd mindketten átmentek a nappaliba. Ezt a helyiséget javarészt régi bútorokkal rendezték be. Egy komód, egy könyvespolc és egy kissé modernebb kanapé – semmi olyasmi, amiből jelentősebb bevétel származhatna. Az ágy a tévé előtt állt, a mellette lévő asztalon egy távirányító, két lekapart sorsjegy – egyik sem nyert – és egy halom gyógyszer hevert. Szépen felsorakoztatták őket egy kézírásos kockás papíron: Imdur, Aszpirin, Bisoprolol, Plavix, Plendil, Citalopram, Pravachol.
Lenyűgöző, hogy a társadalom mit meg nem tesz, hogy életben tartson embereket. A gyógyszeripar lelkesedéséről már nem is beszélve!
Az ódivatú bútorzat kellős közepén, egy apró asztalon egy piros nyomógombos telefon állt, akár egy felkiáltójel. Marianne odalépett, átlapozta a mellette heverő kis papírhalmot. A rádió-, a telefontársaság és a biztosító postai számlaszámainak kézzel írott lajstroma. Egy értesítés a Söder Kórházból. Egy bolti szórólap. A Bisoprolol betegtájékoztatója. A kupac alján egy szamárfüles telefonkönyv feküdt. Marianne kinyitotta az A betűnél. A tucatnyi nevet és telefonszámot különböző tollakkal írták, és kettő kivételével mindet áthúzták. A kis könyv egy egész emberélet társas kapcsolatait gyűjtötte egybe. A külvilághoz fűződő szálak azonban fokozatosan megszakadtak, s a neveket kihúzták.
A telefonkönyv jelentette számára a legnagyobb segítséget, amikor rokonok után kutatott. Minden számot fel fog hívni, amit benne talál, és szívből reméli, hogy meg tud győzni valakit, hogy jöjjön el a temetésre. Amikor az idősek meghalnak, a telefonvonalat sokszor simán csak kikötik, és nem adnak meg helyette más számot. Alkalmanként az is megesik, hogy olyan sok idő telik el, hogy az új előfizető átveszi a vonalat.
Egy hirtelen sugallat hatására az R betűhöz lapozott. A nevek oszlopának tetején megtalálta, amit keresett. Ragnerfeldt. Ezt a nevet nem húzták ki.
– Van itt néhány fénykép. – Solveig a régi komód előtt térdelt, és egy barna borítékot tartott a kezében. Marianne belecsúsztatta a telefonkönyvet a táskájába, és a társához lépett, miközben vetett egy pillantást a komód belsejébe a nyitott ajtón át. Gondosan kivasalt terítők stószai, különféle mintázatú kristálypoharak, porcelán kávéskészlet. Vörös karton irattartó, amelynek gerincére a Háztartási kiadások feliratot írták. Marianne kihúzta és a táskájába gyömöszölte.
– Kíváncsi lennék, ez ő-e. Olyan, mintha egy születésnapon készült volna. – Solveig megfordította a képet. – Semmi sincs ráírva.
Átadta a fotót Mariannénak. Egy kifakult kép egy elegánsan öltözött nőről, aki egy kényelmes széken ül, amit vázák vesznek körül, telis-tele virágokkal. A haját hátrafésülte és szoros kontyba fogta össze. Az arca komoly volt, mintha kellemetlen lenne számára az érdeklődés középpontjában állni.
Solveig egy újabb fotót húzott elő.
– Nézd csak, itt az író! Ez ő, nem?
Marianne megnézte. Fekete-fehér fénykép. Axel Ragnerfeldt egy faasztalnál ül, a kezében egy kávéscsészét tart és a semmibe mered. Egy vele egykorú nő és két kisgyerek foglal még helyet az asztalnál, mindannyian a kamerába néznek. Egy fiú és egy lány. A fiú kicsit idősebb.
Marianne bólintott.
– Ez tényleg ő. Nem is tudtam, hogy van családja.
– Talán nem az ő családja.
– Pedig családi képnek tűnik.
Marianne visszatette a fotót a borítékba, és beledugta a táskájába.
Solveig a könyvespolchoz ment.
– Itt van néhány regénye.
Marianne követte a társát.
– Ezeket is dedikálta?
Solveig kinyitott egy könyvet. A cikornyás kézírás ott tekergett a nyomtatott név fölött, de ezúttal személyes soroknak nyoma sem volt. Marianne egy másik kötetet vett le a polcról, és átpörgette a lapokat. A lélegzete is elakadt, amikor észrevette, hogy az összes oldalt áthúzták egy vastag piros filccel. Néhány szövegrész láthatóan rendkívül felbőszítette azt, aki a tollat fogta. Ezeket az oldalakat olyan erővel firkálta össze, hogy olvashatatlanná váltak, a papír kis híján kiszakadt.
– Ezt meg mi a francért csinálhatta?
Egymás után ütötték fel a könyveket, és azzal szembesültek, hogy mindegyik hasonló sorsra jutott. A piros vonalak vérvörösnek tűntek a lapokon, és a toll itt-ott pacát ejtett. Marianne most egy másik író könyvét vette kézbe, és látta, hogy érintetlen.
– Hm. – Általában nem tett megjegyzéseket, főleg olyan dolgokra nem, amelyek egy ember saját otthonában történtek, és senkinek sem ártottak. De enyhén szólva is különösnek találta, hogy valaki készakarva tönkretette Ragnerfeldt dedikált könyveit. Főként egy olyan lakásban, mint ez, ahol minden extra pénznek örülni kellett, ami az értékes darabok eladásából befolyhat. Marianne elképedve csúsztatta vissza a kötetet a helyére.
– Mit gondolsz? – kérdezte Solveig. – Megvan minden, amire szükséged van?
Marianne kinyitotta a táskáját és elővette a leltári formanyomtatványokat tartalmazó mappát.
– Már csak egy ilyet kell kitöltenünk.

Amikor kitöltötték az űrlapot, és Solveig távozott, Marianne megállt a nappali ablakában. Gerda szemszögéből akarta nézni a kilátást. Egy fa, gyep, a tömbházak gyászos zöld homlokzata a háttérben. Az ablakok mögött pedig emberi életek és titkok.
Minden, amire pillanatnyilag szüksége volt, a táskájában lapult. Ha egyetlen rokon sem hívja fel, miután a gyászjelentés megjelenik, fel kell keresnie a tartományi állami irattárat és az egyházi nyilvántartót. És fel kell hívnia a neveket a telefonkönyvből. Minden tőle telhetőt el fog követni, hogy annyi darabját megtalálja a kirakósnak, amennyi elég ahhoz, hogy megadhassák a végtisztességet Gerda Perssonnak. Most kezdődött el a munkája istenigazából. Gerda Persson múltjának felderítése.
Már volt is egy neve: Axel Ragnerfeldt.

A Kiadó engedélyével.