Főképwww.klasszikcd.hu
 
Sokáig sötétnek tartották, és sokan még ma is sötétként emlegetik a középkort, pedig régóta tudjuk, hogy számtalan szempontból igenis fejlett szellemi élet folyt a tagadhatatlanul a múlt homályába vesző évszázadokban. Szinte a lehetetlenre vállalkozik az, aki megkísérli rekonstruálni e titokzatos éra nem kézzelfogható formában, csupán a leglényegesebb momentumokra utaló jelekkel rögzített zeneműveit, mégsem teljesen elképzelhetetlen a korhűként elfogadható, eleven interpretáció.
 
Első hallásra talán túlzásnak tűnhet a kijelentés, hogy a középkori zene több aspektusát tekintve is az ír hagyományban a mai napig megmaradt kelta muzsikával rokonítható, ám nem szabad elfelejteni, hogy a polifóniát a zenetörténet (de legalábbis a legenda) szerint éppen az ír szerzetesek juttatták el a kontinens, elsősorban a néhai Frank Birodalom zenei központjaiba. Emellett a csengettyűk, furulyák, hárfák és a dallamjáték mellett dudaszerű orgonapontot adó tekerőlantok is a manapság leggyakrabban világzenei produkciókban hallható ír-kelta zenei világot idézik.
 
Pontosan ez jutott eszembe a Dufay Collective által megszólaltatott középkori misztériumjáték, a bibliai Dániel próféta életének két legnevezetesebb mozzanatát feldolgozó Ludus Danielis lemezfelvételének első meghallgatásakor. A természetes könnyedséggel pergő, hullámzó dallamok a hangszerekkel folytatott izgalmas játék kíséretében ellenállhatatlanul magukkal ragadóak, s kiváltképp gyönyörködtetők a makacsul ismétlődő akkordbontások felett kibomló melódiák, melyek, ha áttételesen is, de a későbbi variációk, groundok, ostinato basszusokra épülő jazz-improvizációk rég elfeledett ősei.
 
S bár mindez alapvetően megközelítés és értelmezés kérdése, e középkori, vélhetően nem egy névtelen szerző, hanem egy teljes kollektíva együttműködésével megszületett „zenés színmű” sok más elemében is kifejezetten modern – persze a maga egészen sajátos módján. A kórusok erősen ritmizáltak, a többségében aszimmetrikus osztású, hármas ütemű lüktetés, akár egy olajozott tengelyű lendkerék, úgy gördíti tovább a szöveget. A szólórészek ezzel szemben szabadon deklamáló proto-recitativók, a wagneri operaeszmény ősképei. Mindez pedig a hangszerek és dallamok jelképes használatával párosul.
 
Ódonságában is üde és korszerű muzsika a Ludus Danielis, amely rituális-liturgikus vázának köszönhetően akár arra is ráveheti az érdeklődőbbeket, hogy újra elővegyék a Bibliát és kikeressék belőle ezt a minden tekintetben csodálatos, ószövetségi történetet. Ám ha mindössze a zenével és ezzel a kivételesen magas színvonalú előadással barátkozunk meg, már akkor is többnek, teljesebbnek érezhetjük önmagunkat.
 
Előadók:
The Dufay Collective
William Lyons – karmester
 
A lemezen elhangzó művek listája:
1-2. Prelude
3-16. Part One: The Court of Belshazzar: The interpretation of the writing on the Wall
17-30. Part Two: The Court of Darius:Daniel Saved from the lions’ den
31-34. The Prophecy