Főkép Philip K. Dick utolsó művének szereplői a vallás, a halál utáni élet illetve a gondviselésbe vetett hit örök kérdéseire keresik a választ. Timothy Archer az episzkopális egyház kaliforniai püspöke sok szempontból rendkívüli egyéniség. Lángoló hitével, páratlan intellektusával és szűnni nem akaró lelkesedésével annak szentelte életét, hogy megreformálja az egyházat, és a hetvenes évek fogyasztói társadalmának szükségleteit összeegyeztesse az egyre inkább háttérbe szoruló hagyományos keresztény értékekkel. Történész fiával és munkanélküli bölcsész menyével kiegyensúlyozott életet élő főpap, valóságos médiasztárként járja az országot, teológiai, filozófiai előadásai hatalmas tömegeket vonzanak.
 
A tényleges cselekmény a szenvedélyes és vonzó, ellenben depressziós és gyógyszerfüggő Kristen Lundborg színrelépésével indul, akibe a püspök azonnal beleszeret.  A norvég származású nő váratlan feltűnése örökre felborítja a család törékeny érzelmi egyensúlyát. Alig tart pár hónapja a viszonyuk, amikor a püspök fia – Jeff Archer – váratlanul főbe lövi magát. A könyv legnagyobb része azzal foglalkozik, hogy a vallásukkal és világnézetükkel meghasonlott család tagjai hogyan próbálják feldolgozni a Jeff halála által keltett gyászt és bűntudatot.
 
A regény címe kissé félrevezető, ugyanis Kristennek és Angel Archernek a jellemfejlődése legalább akkora szerepet kap, mint a püspöké, bár kétségkívül az utóbbié hordozza a legtöbb filozófiai mondanivalót. Timothy Archer, hogy fájdalmas bűntudatát enyhítse, az okkultizmus felé fordul és elhiteti saját magával, hogy Jeff szelleme visszatért az élők közé. Természetesen a holtakkal való kommunikálás ellenkezik a kereszténység tanításával, így az idős főpap Jézus létezését megcáfoló, vagy igazoló abszolút bizonyítékok nyomába ered, hogy végre megválaszolhassa kérdéseit, még ha az életébe kerül is.
 
Az író arra keresi a választ, hogy egy ember milyen messzire hajlandó elmenni, hogy megszabaduljon bűntudatától, és hogy bizonyítékot találjon hitére. Egyáltalán lenne-e szükség vallásra, hogyha empirikus úton tudnánk bizonyítani vagy cáfolni Isten létét? Megfordítva: létezhet-e olyan bizonyíték, ami eltántoríthat egy hívő embert vallásától? Egyáltalán szükséges-e ilyen nyomok után kutatni? Avagy a hitnek az a lényege, hogy nincs szüksége bizonyítékokra?
 
Philip K. Dick Timothy Archer lélekvándorlásában ezeket a kérdéseket boncolgatja, azonban a történet végén nem tár elénk előre elkészített válaszokat, az olvasóra bízza az érvek és eszmefuttatások értelmezését. Éppen ezért ez a regény nehezen emészthető, a befejezése után kell pár nap arra, hogy megértsük a mondanivalóját.

Részlet a regényből