Főkép

Első megjelenés Nagy-Britanniában: 1943 William Collins Sons and Company Ltd.
Első megjelenés Magyarországon: 1973 Európa Könyvkiadó, Fekete Könyvek
Fordította: Szíjgyártó László
 
TARTALOM:
„Ide figyeljen, Monsieur Poirot. Szeretnem, ha pontosan megértene. Megbízom önt, nyomozzon egy tizenhat éve elkövetett gyilkosság ügyében” – hangzik el a nem mindennapi felkérés egy figyelemre méltó külsejű, határozott modorú fiatal nő szájából. Carla Lemarchant elbeszéléséből kiderül, ő a híres festő, ám hírhedt élvhajhász Amyas Crale és a gyönyörű, de kiegyensúlyozatlan Caroline Crale árván maradt gyermeke. Történt ugyanis, hogy anyját a bíróság apja meggyilkolásának alapos gyanúja miatt életfogytiglani fogságra ítélte. Az asszony büntetése megkezdését követően meghalt a cellájában, azonban Carla számára hátrahagyott egy búcsúlevelet, melyben ünnepélyesen megesküszik rá, nem ő ölte meg a férjet. Ez az üzenet készteti arra az elszánt leányt, hogy felkeresse minden idők legzseniálisabb detektívjét, és megkérje, segítsen bebizonyítani anyja ártatlanságát. Poirot kedveli a nagy kihívásokat, így nem meglepő, hogy a sok-sok éve történt bűnügy kihűlt nyomait lassacskán sikerül felmelegítenie…
 
ÉRDEKESSÉG:
• Az egyiptológia nagyra becsült professzorának, kedves barátjuknak, Stephen Glanville-nek ajánlotta Agatha Christie a sokak által egyik legjobbjának tartott regényét. A professzornak elévülhetetlen érdemei vannak az írónő inspirálása és bátorítása terén, tudniillik ekkoriban történt, hogy megpróbálta rávenni őt, válassza következő krimije színteréül az ókori Egyiptomot. Így jött létre a christie-i életmű egyetlen történelmi detektívregénye, az ÉS ELJŐ A HALÁL…
• Agatha amerikai könyvkiadója érzékletesebb címet keresett a regény tengerentúli megjelentetéséhez. A választás arra a címre esett, melyet valószínűleg az írónő ajánlott nekik, hiszen egy valamivel korábban készült – majdani felhasználás céljából, egy bank biztonságos széfjében pihenő, tehát nem hozzáférhető – regénye, a SZUNNYADÓ GYILKOSSÁG egyik fejezetének is ez a címe.
• Agatha saját krimitárgyú munkait műfajuk szerint három fő csoportba sorolja, amint az kiderül az Életem2-ből: „A krimiírás élménye többek közt annak is köszönhető, hogy annyiféle típusból lehet választani. Létezik a könnyed thriller, amit kifejezetten kellemes írni; aztán a bonyolult detektívtörténet komplikált cselekménnyel, amely az írói technikát teszi próbára, persze jócskán munkaigényes, de mindig megéri a fáradságot; és itt van végül az a fajta bűnfelderítő történet, amelyet a háttérből szenvedély mozgat, s mely szenvedélynek egyetlen célja az ártatlanokon való segítés.” Ez utóbbi jellemzi az Öt kismalac -ot is, mely az írónő első, de nem utolsó „múltbeli gyilkossága” regény formában3 /l. meg SZUNNYADÓ GYILKOSSÁG; NEMEZIS; (AZ) ELEFÁNTOK NEM FELEJTENEK; (A) SORS KAPUJA /.
• A detektívirodalom-történet szerint William Godwin Caleb Williams kalandjai, vagy ahogy a dolgok állnak című 1794-es művében fordult elő először, hogy a főhős, akit lényegében akár nyomozónak is nevezhetünk, egy a múltban elkövetett gyilkosságot göngyölít fel. (Amúgy Godwin könyve egyéb olyan motívumokat is tartalmaz, melyek aztán az idők során klasszikussá váltak a krimi műfajában /l. GYILKOSSÁG A GOLFPÁLYÁN Érdekesség /.)
• A regényben szereplő igen népszerű, elsőként 1728-ban lejegyzett angolszász gyermekvers4 a mi „Ez elment vadászni…” kezdetű mondókánk édestestvére. (A magyar változat Szíjgyártó László munkája – az utolsó sort kivéve, mely nem szerepel a regényben):
This little pig went to market,
This little pig stayed at home,
This little pig had roast beef,
This little pig had none,
And this little pig cried,
Wee-wee-wee-wee-wee,
All the way home.

Egy kismalac piacra járt,
Egy kismalac meg otthon ült,
Egy kismalac sok húst evett,
Egy kismalac hoppon maradt,
Egy kismalac meg visított:
Ui, ui, ui, ui, ui,
Mígnem hazaért.


• Újabb példa Christie és Shakespeare – egyoldalú, ámbátor igen gyümölcsöző – kapcsolatara:5 A lélekábrázolástól sem visszariadó remek történetben a Romeo és Júlia II. felvonásának 2. jelenetéből vett idézet kapott helyet. Júlia szerelmes szavai Mr. JONATHAN-nak ötlenek eszébe Elsa GREER-rel, a regény „ragadozó Julia”-jával kapcsolatban. Az alábbiakban az eredeti sorok mellett Mészöly Dezső műfordítását olvashatjuk:
If that thy bent of love be honourable,
Thy purpose marriage, send me word to-morrow,
By one that I`ll procure to come to thee,
Where, and what time, thou wilt perform the rite;
And all my fortunes at thy foot I`ll lay,
And follow thee my lord throughout the world.

Ha tisztességes szándék él szívedben
És házastársadul kívánsz, üzend meg
Azzal, kit holnap elküldök tehozzád:
Hol és mikor legyen az esküvőnk.
Én mindenemet lábadhoz terítem
S követlek az egész világon át.


• Agatha Christie igen kedvelhette azt a spanyol mondást, mely ebben a krimijében is helyt kap, akárcsak a POIROT KARÁCSONYÁ-ban, „(A) HESPERISEK ALMÁI” című novellában, vagy az Ítélet6 című színművében . Így szól: „Ami kell, vedd el, de fizesd meg az árát, mondja Isten.”7
 
SZEREPLŐK:
Monsieur Hercule POIROT – l. ARCKÉPCSARNOK, továbbá:
 
Meredith BLAKE
A szűkös anyagi körülmények közt elő, természetbarát angol földesúr prototípusa, Philip Blake jóval idősebbnek látszó bátyja – noha csak két év korkülönbség van közöttük; cserzett bőrű, barátságos arcú férfi, fakókék szemmel, keskeny szájjal, amelyet bozontos bajusza majdnem eltakar. Egyénisége rokonszenves, ám határozatlan, s az esze is lassan forog – az a fajta, akire jól illik a kifejezés: „anyámasszony katonája”. Fiatalabb korában műkedvelő vegyész volt, a különféle gyógyfőzetek megszállottja.
 
Philip BLAKE
Az üzlet, a pénzszerzés bűvkörében élő tőzsdés, Meredith Blake öccse, Amyas Crale legjobb barátja; ötven és hatvan közti, ravasz és kedélyes, kissé már pocakosodó férfi, meglehetősen apró, kicsit közel ülő szemmel. A szerencse fia – spekulációi jómódúvá és sikeressé tették.
 
Amyas CRALE
Elismert – többek szerint zseniális – festő, Caroline Crale férje, Carla Lemarchant apja, Elsa Greer szeretője; erős, jóvágású, férfias férfi, közel a negyvenhez. Nem szentimentális, nem romantikus, de meg csak nem is érzéki, mégis hajhássza a szerelmet – azonban szörnyen egoista ember lévén művészete még a nőknél is fontosabb a számára.
 
Caroline CRALE
Lánykori nevén Caroline Spalding – Amyas Crale felesége, Carla Lemarchant anyja; már nem fiatal, ámde igen bajos asszony, hosszúkás, ovális arccal, kecses vonalú állal, félénk tekintettel. Zárkózott, nem igazán magabiztos, s az önuralom gyakorlása sem tartozik a bevett szokásai köze – de mindenkeppen kivételes személyiség.
 
Sir Montague DEPLEACH
Nem mindennapi memóriával rendelkező híres jogász, egykor Caroline Crale védőügyvédje; gőgős és egy kicsit erőszakos jellem – hírhedt farkasmosolya rendszerint megfélemlíti a tanúkat.
 
Lord DITTISHAM
Sovány, hórihorgas, negyven felé közeledő, ábrándos arcú férfi, meglehetősen magas homlokkal, keskeny állal, valamint meglepően szép szemmel és szájjal; Elsa Greer férje. Egy személyben főrend és poéta: drága pénzen bemutatott két bizarr verses drámája mérsékelt sikert aratott.
 
Alfred EDMUNDS
George Mayhew ügyvédi irodájának cégvezetője; ráncos arcú, ravaszkás szemű öregember. Beszéde lassú, tekintete a jogászokhoz illő óvatosságról árulkodik.
 
Quentin FOGG
Királyi tanácsos, a Crale-gyilkosság valamikori ügyésze; sápadt és sovány, keskeny vállú, férfiú, intelligens arcán éles vonásokkal. Furcsamód hiányzik belőle az, amit egyéniségnek szoktak nevezni. Munkájában soha nem arat mutatós sikereket, mégis kitűnő jogász hírében áll.
 
Elsa GREER
Valaha Amyas Crale modellje és szeretője, jelenlegi – a sorban a harmadik – férje, Lord Dittisham réven most Lady Dittisham a neve; harminchat éves, nagyon szép nő, formás fejet tökéletes hullámokban övező fekete hajjal, nagy, szürke szemmel, szinte klasszikusnak mondható vonásokkal. A pletykalapok kedvelt alanya, de valószínűleg nem bánja: az a fajta, aki szereti, ha beszelnek róla. Találóan mondjak róla: „Elsa erős, mint egy ló – minden megrázkódtatást kibír.”
 
HALE főfelügyelő
Szögletes, meglehetősen vörös arcú, pipázó férfi; annak idején a Crale-ügy felderítésével megbízott hivatásos – ma már nyugalmazott – nyomozó. Becsületesnek és rátermettnek tartják. Saját bevallása szerint sose értette a művészetet, és nem is fogja soha. Amyas Crale Elsa Greerről készített portréjáról példának okáért így nyilatkozik: „Minden torz volt rajta. A lány úgy nézett ki, mintha fájna a foga, és az egész oromzat ferde volt. Rossz volt ránézni.”
 
Caleb JONATHAN
Tübb mint hetvenéves öregúr; hajdan a Crale család jogi ügyeit intéző Jonathan és Jonathan cég képviselője, de ma már nem folytat ügyvédi gyakorlatot. Szereti mindennek megadni a módját és nem hagyja sürgetni magát – tagadhatatlanul eredeti figura.
 
Carla LEMARCHANT
Amyas és Caroline Crale egyetlen gyermeke, John Rattery menyasszonya; húszévesnél alig több, magas, karcsú, komoly tekintetű hölgy. Feje büszke tartású, homloka magas, haja fekete, szeme sötétszürke, orra finom metszésű, álla határozott. Nem is a szépsége, mint inkább sugárzó életkedve az, ami miatt felkelti az emberek érdeklődését. Ötéves volt a Crale-per idején, amikor megváltoztatták a nevet, és elküldték Kanadába.
 
George MAYHEW
Harmincöt éves, jellegtelen fickó; óvatos és diplomatikus ügyvéd. Caroline Crale ügyeinek intézését még apja, az idősebbik Mayhew vette át Mr. Jonathantól.
 
John RATTERY
Magas, széles vállú, szögletes állú, szürke szemű, nyugodt tekintetű fiatalember; Carla Lemarchant vőlegénye.        
 
Angela WARREN
A régészet neves szaktekintélye, Caroline Crale féltestvére, Carla Lemarchant nagynénje; férfias járású, szögletes vállú, kemény és szabályos arcvonású nő, finom rajzú, fekete szemöldökkel, tiszta, intelligens, barna szemmel, finom, halvány bőrrel. Alighanem csinos lenne, ha egy bizonyos heg – mely a jobb arcán összeráncolja a bőrt, s melytől nem látó jobb szeme kicsit ferde, és legörbül a sarka – nem csúfítaná el. Kiváló szellemi képességekkel és rengeteg energiával rendelkezik, mi több a mások bizalmáért és az önbizalomért folytatott kényszerű küzdelem során hihetetlen céltudatosságra tett szert.
 
Cecilia WILLIAMS
Koros, szikár és törékeny – szinte csont és bőr – vénkisasszony, csúnya és zord arccal; hajdanán Angela Warren tekintéllyel bíró nevelőnője. Birtokában van a szigorú viktoriánus nevelés óriási szellemi és erkölcsi fölényének: tudatában van annak, hogy – az Úr kegyes rendelése szerint – életének minden szakaszában megtette a kötelességét, és ez a bizonyosság áthatolhatatlan páncélt vont köréje az irigység, elégedetlenség és sajnálkozás nyűge s nyilai ellen.
 
FELDOLGOZÁS:
Go Back for Murder ; 1960, London /L. SZÍNDARABOK/
  
 
1 Gyilkosság – Emlékképekben (L. Érdekesség .)
2 Eredetiben: An Autobiography . L. MUJEGYZÉK – 1977 .
3 A múltban elkövetett bűnök felderítésére számos példát találunk korábbi novellásköteteiben is /l. (A) TITOKZATOS MR. QUIN; TIZENHÁROM REJTÉLY/.
4 Az effajta versikék angol gyűjtőneve: nursery rhyme – l. EGY MARÉK ROZS Érdekesség .
5 L. még POIROT KARÁCSONYA; CIPRUSKOPORSÓ; ZÁTONYOK KÖZT; BALHÜVELYKEM BIZSEREG Érdekesség .
6 L. Verdict SZÍNDARABOK.
7 Eredetiben: Take what you want – and pay for it, says God. – Érdemes összevetni a közmondás különböző fordításait, sőt különböző értelmezéseit! (Mindegyik említett műnél közöljük a fordítást – l. Érdekesség .