Főkép Egy világhíres zeneszerzőket bemutató sorozat első kötete talán nem is szólhatna másról, mint a barokk konvenciók révén az ellenpont tudományát rendkívüli alapossággal és művészi affinitással összegző, és pályafutását követően lényegében kikerülhetetlen óriásról: Johann Sebastian Bachról.
 
Különös párhuzam fedezhető fel – és ezt a kötet is kiemeli – Bach sarokpontként felfogható alkotói munkássága és a zenetörténetnek számos kiváló komponistát adó Bach család művészetének kiteljesedése között, hiszen már Johann Sebastian előtt többen nyomot hagytak maguk után a muzsikus Bachok közül (kiknek ősatyja, mint a kötet egyik megjegyzéséből kiderül, Magyarországról települt vissza némethonba), ám sem nekik, sem Johann Sebastian zeneszerző fiainak nem sikerült megközelítenie az ő művészetét. A két legtehetségesebb fiú, Carl Philipp Emanuel és Johann Christian közvetítésével azonban Bach öröksége számottevő hatást fejtett ki Haydnra, Mozartra, valamint Beethovenre – majd utánuk zeneszerzők egész sorára Mendelssohntól Villa-Lobosig.
 
A rövid, kifejezetten a lényegre összpontosító kötetben először a legfontosabb életrajzi és történelmi eseményekből összeállított kronológia segít időben elhelyezni Bach pályáját, melyet ezek után – művészetével együtt – nagyobb részletességgel, az érdekességekre is figyelve mutat be a szerző. A beavatatlanok megtudhatják például, hogy saját környezete sokkal kevésbé értékelte muzsikáját, mint az utókor nagyjai, sőt, átlagembere, és a könyvben idézett dokumentumokból és magyarázatokból azt is megtudhatjuk, miért.
 
A kötethez mellékelt CD, melyet végre nem egyszerűen a hátlap belsejére ragasztott papír vagy műanyag tasakban, hanem a karcolódástól valóban védő tokbelsőszerűen kiképzett tartóban kaphatunk kézhez, Bach művészetére jellemző műrészletekkel illusztrálja a leírtakat. Hallhatjuk a vélhetően mindenki által ismert d-moll toccata és fúgát, valamint a h-moll szvit Badinerie-jét, de megszólalnak kantáta- és versenymű-tételek is. A Királyi Filharmonikusok szép és magabiztos előadásában bárkihez közel kerülhetnek e darabok.
 
A Világhíres zeneszerzők sorozattól magától értetődően nem várhatjuk ugyanazt, mint, mondjuk, a részletes műlistákkal kiegészített, alaposabb elemzésekkel teli Grove kismonográfiáktól; a gazdagon és átgondoltan illusztrált kötet nem a zene és a zeneszerzők iránt mélyebben, tudományos szinten érdeklődők igényeit hivatott kielégíteni, sokkal inkább a muzsika iránt fogékony átlagembernek szól. Hasonlóképp a CD-melléklet sem kifejezetten vájtfülűeknek szánt, historizáló előadásban készült felvétel, hanem kellemes, szélesebb közönségnek szóló interpretáció.
 
Szép kiállítású, informatív könyv a Világhíres zeneszerzők Székely Balázs közreműködésével készült első kötete, mely könnyű érthetősége ellenére egyszer sem esik a felületesség hibájába. Ígéretes kezdet, mely önmagában éppúgy értékes darabja lehet könyvtárunknak, mint a teljes sorozattal kiegészülve.
 
A CD-mellékleten elhangzó művek:
1. d-moll toccata és fúga BWV 565
2. 51. Kantáta – Jauchzet Gott in Allen Landen, „Jauchzet Gott in allen Landen” – ária
3. 140. Kantáta – Wachet auf, ruft uns die Stimme, „Zion hört die Wächter singen” – korál
4. G-dúr Brandenburgi verseny BWV 1049, 1. tétel: Allegro
5. D-dúr szvit BWV 1068, 2. tétel: Air
6. d-moll csembalóverseny BWV 1052, 1. tétel: Allegro
7. 208. Kantáta – Was mir behagt, ist nur die muntre Jagd (Vadászkantáta), „Schafe können sicher weiden” – ária
8. h-moll szvit BWV 1067, 5. tétel: Polonaise
9. 6. tétel: Menuet
10. 7. tétel: Badinerie
11. 147. Kantáta – Herz und Mund und Tat und Leben, „Jesus bleibet meine Freude” – korál
12. F-dúr Brandenburgi verseny BWV 1047, 3. tétel: Allegro assai
 
Előadók:
Royal Philharmonic Orchestra
Jonathan Carney – karmester
 
James Parsons – orgona (1)
Susan Bullock – szoprán (2)