Főképwww.klasszikcd.hu

Ha hídra akarnánk lelni a barokk korai, velencei periódusa, vagyis a Giovanni Gabrieli és Claudio Monteverdi fémjelezte muzsika, valamint a korszakot életművében mintegy összegző Johann Sebastian Bach között, e hidat legtisztábban Heinrich Schütz személyében és zenéjében fedezhetnénk fel.

Schützében, aki 1609 és 1612 között Gabrielinél tanult a lagúnák városában, majd ismételt odalátogatásakor, 1628-29-ben, vélhetően Monteverdivel is találkozott, és aki később a szigorú ellenponton alapuló észak-német stílus egyik kialakítójaként voltaképp közvetlenül hatott minden idők legzseniálisabb komponistájára.
 
A velencei stílus legfőbb jegyei egyértelműen felfedezhetők a kényszerből minimális előadói gárdára támaszkodó Kleine geistliche Konzerte darabjaiban.
Az 1636-ban publikált gyűjtemény ugyan a harmincéves háború miatti elszegényedés okán íródott csupán egy vagy két szólistára, a drezdai Kappelmeister így mégis a continuóval kísért monódia és a recitativo akkoriban valójában már nem forradalmi, mégis modern hagyományait vitte tovább.
 
Tökéletesen megfigyelhető a művekben a Luca Marenzio által korábban már szinte tökélyre vitt szófestés, amit a kora barokk komponisták, köztük Monteverdi úgyszólván mindennapi gyakorlattá tettek a vokális darabokban, és amiben a szigorúan a legautentikusabb vallásos szövegekben fellelhető érzelmek és indulatok egész sora jut tökéletes kifejezésre.

Az olyan zsoltárkoncertekben, mint amilyen az „Eile, mich, Gott, zu erretten” minden elemében megfigyelhető a schützi kompozíciós technika; a szövegkövetés és a kifejezés elsődlegessége, a szinte élőbeszédszerű, mégis végtelenül zenei dallamvezetés és a zenei párbeszéd.
 
A több mint tíz esztendővel később, 1648-ban megjelent Geistliche Chormusik sok tekintetben e művek ellentéte. A „régies”, vagyis tanult ellenpontot használó motetták az egyházi zene legfényesebb lapjaira kívánkoznak, hiszen a hibátlan szerkesztés, az istenit tükröző harmónia nem nélkülözi a korábban Schütztől már megszokott kifejezőerőt, inkább hozzáad, erősíti azt.
 
Az áttekinthetőség érdekében ráadásul a harmóniák hol tömbösen, hol a szavakat egymás után, egymásra épülve megszólaltató szólamokkal, hol antifónaszerűen felelgetve, de mindenütt jól követhetően bomlanak egymásba, így egyszer sem érezhetni, hogy elvesznénk a kontrapunkt kusza szövetében.

Az „Unser Wandel ist im Himmel” jól illusztrálja e fenti elvet (noha voltaképp a gyűjteményben szereplő bármelyik motetta ugyanígy megfelelne e célra), amely végül elvezetett Bach felülmúlhatatlan kantátáihoz és más, kiemelkedő egyházzenei műveihez.
 
És akárcsak Bach esetében, Philippe Herreweghe és a Collegium Vocale ezúttal is hiteles és ihletett előadóknak bizonyulnak. Interpretációjukban Schütz zenei univerzumának legmélyére hatolhatunk, szinte a teremtés titkaiba avatnak be minket, miközben velük együtt és általuk teljesen azonosulunk a muzsikával.

A Kleine geistliche Konzerte némelyik darabja talán némileg meggyőzőbbnek tetszik fiúszopránnal, ám a valódi szopránhang is ugyanolyan kifejező, mi több, érettebb, átéltebb is az összehasonlíthatatlanul nagyobb zenei- és élettapasztalat miatt. A motetták pedig, melyeket a teljes kórus ad elő, páratlanul szépek, miközben nemcsak a szellemre, hanem a szívre is mérhetetlen erővel hatnak.
 
A német zene atyjaként is emlegetett Heinrich Schütz nem ismeretlen a magyar közönség előtt, hiszen jobb kórusaink többsége repertoáron tartja néhány művét, ám érdemes otthon, nyugodtabb körülmények között is elmélyülni e nagyszerű kompozíciókban, melyek ugyanúgy lélekemelőek, mint amennyire gyönyörködtetők.
 
Előadók:
Agnes Mellon – szoprán (3, 7)
Mark Padmore – tenor (3, 5, 6, 12)
Peter Kooy – basszus (5, 6, 14)
 
A lemezen elhangzó művek listája:
Geistliche Chormusik op. 11 | Kleine geistliche Konzerte
1. Herr, auf dich traue ich SWV 377
2. O lieber Herre Gott SWV 381
3. Schaffe in mir, Gott, eine reines Herz SWV 291 (Kleine geistliche Konzerte)
4. Die mit Tränen säen SWV 378
5. Der Herr schauet von Himmel SWV 392 (Kleine geistliche Konzerte)
6. Wann unsre Augen schlafen ein SWV 316 (Kleine geistliche Konzerte)
7. Eile, mich, Gott, zu erretten SWV 182 (Kleine geistliche Konzerte)
8. So fahr ich hin zu Jesu Christ SWV 379
9. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes SWV 379
10. Unser Wandel ist im Himmel SWV 390
11. Ich bin eine rufende Stimme SWV 383
12. O süsser, O freundlicher SWV 285 (Kleine geistliche Konzerte)
13. Herzlich lieb hab ich dich, o Herr SWV 387
14. Ich liege und schlafe SWV 310 (Kleine geistliche Konzerte)
15. Selig sind die Toten SWV 391
16. Das ist je gewisslich wahr SWV 388