FőképKrisztus születésének ünnepéhez két oratórium kapcsolódik szorosan: az egyik Händel monumentális Messiása, amely, amennyire ez lehetséges, teljes egészében eredeti alkotás, a másik pedig a lipcsei Miklós és Tamás templomokban bemutatott, hat részre osztott, mégis egységes Karácsonyi oratórium, melyhez Back három világi (BWV 213, 214, 215) és egy feltételezett, azóta elveszett egyházi kantátájának (BWV 248a) egyes tételeit hasznosította újra.
 
A meghatározóan D-dúrban íródott, trombitákkal és üstdobokkal még magasztosabbá és ünnepélyesebbé tett mű részei ugyan egységes egészet alkotnak – mi sem mutatja jobban ezt, mint hogy az elbeszélés folyamatosságát biztosítandó Bach változtatott az evangéliumi szövegen, az események sorrendjén –, a hat rész hat napon, hat önálló egységként került bemutatásra az 1734-es karácsonyi-szilveszteri istentiszteleteken.

Az örömhírt közlő, a mennyek dicsőségét hirdető kórustételek és a történetet továbbvivő recitativók és áriák között csodálatos korálok sora biztosítja Bach oratóriumának egészen sajátos, német karakterét; köztük a „Wie soll ich dich empfangen”, amely nemcsak a maga egyszerűségében jelenik meg az első részben, hanem díszítésekkel a záró kórusban ismét felhangzik, ezzel is erősítve a mű belső kohéziójának érzetét.
E korál a híres, középkori himnusz, a lutheránus fordításban „O Haupt voll Blut und Wunden”-ként ismert ének dallamát veszi át, amit Bach a Máté-passióba úgyszintén beépített, méghozzá öt helyen.

Händel Messiásával ellentétben a Karácsonyi oratórium nem veszít különösebben erejéből, ha nem korhűségre törekvő előadásban hallhatjuk. (A legkiemelkedőbb interpretációkkal ennek ellenére a régizene együttesek koncertjein és hangfelvételein találkozhatunk, ám mint Bach többi művéről, erről ugyanígy elmondható, hogy pusztán a kottakép hallható zeneként való megszólaltatása oly rendkívüli esztétikai hatással bír, hogy minden más szempontot figyelmen kívül hagyva belefeledkezhetünk a darab eksztatikus élvezetébe.)

Michel Corboz zenekarának alapvetően romantizáló, de sehol sem túl vastag, sem elnagyolt, vagy zavaróan vibrátózott értelmezése, valamint az egészen nagyszerű énekesek – különösen Barbara Schlick és Carolyn Watkinson – teljesítménye minden tekintetben méltóak e mélységes hitről és örömről tanúskodó oratóriumhoz.
A lemez egyetlen furcsaságaként a harmadik rész kettémetszése említhető, ám mivel manapság többnyire nem hat darabban, hanem egyetlen, egybetartozó műként hallgatjuk Bach Karácsonyi oratóriumát, ez sem igazán zavaró.

Mindenképp figyelmet érdemlő, szép és túlzásoktól mentes felvétele ez ennek a csodálatos, felemelő műnek, melynek meghallgatásával rengeteg örömet okozhatunk önmagunknak és szeretteinknek is a Megváltó születésének ünnepén. 
 
Előadók:
Barbara Schlick – szoprán
Carolyn Watkinson – alt
Kurt Equiluz – tenor (Evangelista)
Michel Brodard – basszus
 
Ensemble Vocal de Lausanne
Orchestre de Chambre de Lausanne
Michel Corboz – karmester
 
A lemezen elhangzó művek listája:
Weihnachts-Oratorium, BWV 248

CD 1
1-9. Erster Teil. Am 1. Weihnachtstage (Feria 1 Nativitatis Christi)
10-23. Zweiter Teil. Am 2. Weihnachtstage (Feria 2 Nativitatis Christi)
24-30. Dritter Teil. Am 3. Weihnachtstage (Feria 3 Nativitatis Christi) (kezdés)
 
CD 2
1-3. Dritter Teil (befejezés)
4-10. Vierter Teil. Am Neujahrstage (Festo Circumcisionis Christi)
11-18. Fünfter Teil. Am Sontac nach Neujahr (Dominica post Festum Circumcisionis Christi)
19-29. Sechster Teil. Am Fest der Erscheinung Christi (Festo Epiphanias)