Főkép A Világhíres festőkről szóló sorozat legújabb kötetének témája a művészettörténet legtalányosabb és legvitatottabb művésze, Hieronymus Bosch (1450 körül – 1516).
A németalföldi festőnek nem csupán valódi kilétét, életét fedi homály, hanem művészetének értelmezésével, annak keletkezésének körülményeivel kapcsolatban is csak találgathatunk, mint ahogyan azt korunkban is többféleképpen értelmezik.
 
Bosch különleges képi világának érzékeltetésére nem is lehetne alkalmasabb művet találni, mint A gyönyörök kertje című triptichont, amelyet valószínűleg még az is ismer, aki nem is tud róla, hogy erről a műről van szó.
A roppant részletességgel felépített alkotáson a szereplők körül nyüzsögnek a furcsa, démoni szerkezetek és lények, továbbá megannyi rejtélyes szimbólum, amelyek a festmény igazi jelentésére utalhatnának, ha pontosan ismernénk őket.

Maga a kompozíció három különálló részből áll: a középső, legnagyobb rész a földi gyönyörök kertjét ábrázolja, amit az oltárkép két szélső szárnya véd. Az egyik Ádámot és Évát a Paradicsomban mutatja, a másikon pedig egy pokolbeli jelenet látható.
A kép minden egyes része aprólékosan kidolgozott, tele van sejtelmes utalásokkal és alakokkal és bár vallásos témájú, mégis egészen sajátos módon.

Bosch pokolábrázolása páratlan és példa nélküli a művészetben, akárcsak a torz emberi alakjaiban megjelenő gonoszság, amely művészetének legkérdésesebb és leginkább vitatott, és támadott pontja.
Érdekesség továbbá vele kapcsolatban, hogy erre a csak rá jellemző ábrázolásmódra alapszik napjainkban a művész igaz hitének megkérdőjelezése, holott csekély mennyiségű életművét szinte teljes egészében éppen II. Fülöp, a mélyen katolikus spanyol uralkodó gyűjtötte fanatikusan.

A teljes igazság e művekről valószínűleg már örökre rejtély marad és helyette mindenki saját szájíze szerint értelmezheti ezeket a furcsa hangulatú festményeket.
Mivel Boschnak valóban nagyon kevés fennmaradt alkotása létezik, így gyakorlatilag a komplett pályamunkája megtekinthető (és a végtelenségig vizsgálható) a sorozat róla szóló darabjában.
 
A kötetben szereplő képek listája:
A fösvény halála
A kőoperáció avagy a butaság gyógyítása
Hieronymus Bosch önarckép, 1550 körül
A bűvész (A szemfényvesztő)
A bolondok hajója
Bois-le-Duc látképe
A Paráznaság és a Falánkság allegóriája
Nyomorékok
A királyok imádása (Epifánia)
Szent Júlia kerszthalála
A töviskoronázás
A gyermek Jézus forgóval és járókerettel
Keresztet vivő Jézus
Krisztus a kereszttel
A királyok imádása
A gyönyörök kertje
A faember
Énekesek egy tojásban
A szénásszekér
A házaló (Az árus)
Keresztelő Szent János a pusztában
A kánai mennyegző
Szent János Patmosz szigetén
„Szent János patmosz szigetén”- hátlap
Látomások a túlvilágról
Szent remeték
Szent Antal megkísértése
Jób megpróbáltatásai
Az utolsó ítélet
Szent Kristóf
Az utolsó ítélet
Két szörny
Testetlen ember és szörny
A halál diadala
A hét főbűn
Ecce Homo
Két boszorkány